Categorieën
Zakelijk

Verschil administratie en boekhouding

Als je een eigen bedrijf hebt is de administratie en boekhouding enorm belangrijk. Naast dat de belastingdienst van je verwacht dat je alle inkomsten en uitgaven in detail kan overleggen is het voor jou als bedrijf belangrijk dat je altijd inzichtelijk hebt wat de stand van zaken is.

Veel bedrijven hebben dagelijks te maken met opstellen van offertes, het hebben van contact met klanten en het maken van facturen. Deze handelingen documenteer en orden je door ze in aparte mappen te stoppen (offline dan wel digitaal). Dit papierwerk valt onder je administratie, deze administratie heeft direct en indirect een gevolg op je boekhouding.

De boekhouding is het in kaart brengen en vastleggen van alle geldstromen binnen een bedrijf, dus de inkomsten en uitgaven. Vanuit bijvoorbeeld de bedrijfsbankrekening wordt gekeken wat er in een bepaalde periode is binnengekomen en uitgegeven, hier zijn facturen aan te koppelen. Hierdoor maak je inzichtelijk hoe de geldstromen binnen het bedrijf verlopen, onder de streep wordt er gekeken hoeveel BTW je eventueel terugkrijgt of moet betalen. Aan het einde van het boekjaar kan je de balans opmaken en geeft de boekhouding secuur weer hoeveel winst of verlies je hebt gemaakt.

Een goede boekhouding begint met een goed georganiseerde administratie. Een belangrijk onderdeel van de administratie is het archiveren van de boekhouding, en laat dit laatste nou van essentieel belang zijn. De belastingdienst verlangt namelijk dat je boekhouding nog minimaal zeven jaar inzichtelijk is.