Categorieën
Maatschappij

Verschil allochtoon en autochtoon

Wij zijn in Nederland ontzettend goed om mensen in hokjes te stoppen. Een heel goed voorbeeld daarvan zijn de definities allochtoon en autochtoon die in Nederland worden gebruikt om mensen in te delen naar afkomst.

Een allochtoon is iemand waarvan één of beide ouders in het buitenland is geboren. Dus wanneer jij in Nederland bent geboren, maar je moeder in België en je vader in Nederland, ben je een allochtoon. Of als je vader in Amerika is geboren en je moeder Nederlands is, ben je ook een allochtoon, ook als je vader bijvoorbeeld al in z’n eerste levensjaar naar Nederland is verhuisd. Er wordt puur gekeken naar waar je ouders zijn geboren wat een stempel drukt op jouw bestaan.

De letterlijke vertaling van allochtoon is ‘van een ander gebied’ en werd vroeger ook gebruikt voor mensen die uit een plaats een paar km verderop nieuw kwamen wonen in jouw stad/dorp. Toen waren we nog niet zo verbonden met elkaar zoals dat we nu zijn en werd je gezien als iemand van buitenaf. Het woord allochtoon heeft soms een racistische lading en er is gepoogd om het woord te vermijden, maar er blijkt geen alternatief woord voor te bestaan. Werd er eerder immigrant gebruikt, dekt dat de lading nu niet meer. Hier en daar worden de begrippen ‘medelander’ of ‘nieuwe Nederlander’ gebruikt, wat men vriendelijker vind klinken.

Wanneer je een autochtoon bent, zijn je ouders allebei in Nederland geboren en ben jij dat ook. Het woord is afgeleid van het griekse ‘autos’ wat ‘zelf’ betekent en ‘chtoon’ wat staat voor land of grond. Meestal wordt er de inheemse bevolking mee aangeduid. Al gebruikt het Centraal Bureau voor de Statistiek nu de definitie dat jijzelf niet meer in Nederland geboren hoeft te worden, als je ouders dat maar zijn. Het kan dus zo zijn dat jij in Zuid-Afrika bent geboren, maar allebei je ouders in Nederland, dus ben je volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek een autochtoon.

Kort samengevat ben je allochtoon als minimaal één van je ouders niet in Nederland geboren is, als je ouders beiden in Nederland geboren zijn dan ben je een autochtoon, ook al ben je zelf toevallig niet in Nederland geboren.