Categorieën
Taal

Verschil anoniem en unaniem

Op het oog lijken de woorden anoniem en unaniem direct met elkaar te maken te hebben, toch is dit niet zo. Sterker nog, beide woorden zijn ontsproten uit twee verschillende talen.

Het woord anoniem is afgeleid van het Griekse woord anoonumos, wat ‘zonder naam’ betekent. En dat is ook precies wat anoniem betekent. Een anoniem persoon is een persoon waar van de identiteit niet bekend is. Wat minder voor de hand liggende voorbeelden van anonimiteit zijn de diverse sprookjes waar we allemaal mee opgegroeid zijn, veel van deze sprookjes zijn ooit opgeschreven door de gebroeders Grimm maar zij waren niet de oorspronkelijke bedenkers, wie dat wel zijn is onbekend. Het gaat hier om anonieme personen.

Wat recenter kiezen veel auteurs van boeken ervoor om niet vanuit hun eigen naam te schrijven maar in plaats daarvan een pseudoniem te gebruiken. Dit is een vorm van anonimiteit. Een bewust keuze. Wat ook compleet met anoniem blijven te maken heeft is het telefoonnummer van Meld Misdaad Anoniem, wat je in de gelegenheid stelt om anoniem een criminele activiteit te melden. Veel mensen vinden het lastig om open en bloot bij de politie aan de bel te trekken uit angst voor repressailes maar hebben wel erg de drang om misstanden te melden.

Bewust voor anonimiteit kiezen heeft vaak als reden dat je niet wil dat je naam aan een bepaalde situatie gekoppeld wordt.

Unaniem aan de andere kant komt van de samentrekking van de Latijnse woorden ‘unus’ en ‘anima’ wat letterlijk betekent ‘één adem’, dit doortrekkend naar de betekenis van unaniem kom je op eensgezind. Unanimiteit komt eigenlijk alleen maar voor in situaties waar een groep mensen een stem moeten uitbrengen. Wanneer na een stemming de uitslag unaniem is dan betekent het dat iedereen die mocht stemmen het met elkaar eens is, alle stemmen zijn hetzelfde.

In tegenstelling tot anonimiteit kan je er bij unanimiteit niet voor kiezen om unaniem te zijn, je bent immers afhankelijk van de mensen die ook hun stem mogen laten horen. Anoniem stemmen waarbij de uitslag unaniem is heeft ook niet zoveel zin, als alle stemmen gelijk zijn weet men ook wel wat jouw stem is geweest.