Categorieën
Gezondheid

Verschil astma en COPD

Astma en COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) zijn twee ziektes die betrekking hebben op de longen en ademhaling. Astma is vaak chronisch maar goed onder controle te houden met medicijnen, de symptomen zullen bij COPD juist altijd verslechteren met in het ergste geval een overlijden.

Er zijn bijna een half miljoen astma-patiënten in Nederland terwijl er gemiddeld op jaarbasis zo’n 100 mensen aan astma overleden, dit staat in schril contrast met de 6000 jaarlijkse overlijdensgevallen als gevolg van longziekte COPD terwijl er in Nederland ‘maar’ zo’n 300000 COPD-patiënten zijn.

Omdat symptomen als hoesten, een piepende ademhaling en kortademigheid bij zowel astma- als COPD-patiënten voorkomen is het wel logisch dat beide ziekte wel eens met elkaar verward worden. De volgende factoren spelen een belangrijke rol bij ontwikkeling en herkenning van astma of COPD.

Leeftijd

Astma is een typische ziekte die zich al op jonge leeftijd openbaart, veel astma-patiënten hebben al de diagnose astma vanaf hun kindertijd. COPD is juist een ziekte die de meeste mensen na hun veertigste krijgen, en dan gaat het hoofdzakelijk om mensen die roken of gerookt hebben.

Wordt aangewakkerd door

Mensen met astma of COPD hoeven niet continu last te hebben van hun ziekte, er zijn wel omstandigheden die de ziektes aanwakkeren. Zo zal een astma-patiënt merken dat zijn klachten verergeren wanneer hij in contact komt met bepaalde allergenen, beruchte allergenen zijn de stuifmeelpollen die vooral in de lente veel aanwezig zijn, ook niet geliefd bij mensen met hooikoorts. Ook koude lucht en het doen van inspanningen (zoals bij sport) zijn vaak niet gunstig voor mensen met astma.

COPD wordt aangewakkerd en verslechterd door luchtweginfecties als een longontsteking of de griep. Ook het continu blootgesteld geworden aan ongezonde omstandigheden zal voor mensen met COPD slechte gevolgen hebben. Een COPD-patiënt die werkt in een ruimte waar veel rook vrijkomt is bijvoorbeeld een slechte combinatie.

Symptomen

Er is dus veel onderscheid tussen astma en COPD toch zijn de symptomen veelal gelijk of liggen dicht bij elkaar. Kortademigheid en benauwdheid zijn symptomen die erg karakteriserend zijn voor zowel astma als COPD, met als aanvulling dat je als COPD-patiënt ook nog te kampen hebt met een erg vervelende hoest en slijm. Astma en COPD zijn twee ziektes die voornamelijk betrekking hebben op de gezondheid van de luchtwegen, daarnaast zijn er aardig wat aandoeningen en ziektes die vaak in combinatie met astma en COPD voorkomen. Dit worden comorbiditeiten genoemd.

Comorbiditeiten astma en COPD

De volgende comborbiditeiten worden vaak gezien in combinatie met astma en/of COPD.

  • hoge bloeddruk
  • verminderde mobiliteit
  • slapeloosheid
  • bijholteontsteking
  • migraine
  • depressie
  • maagzweren
  • kanker (hoofdzakelijk bij COPD)

Behandeling astma en COPD

COPD is een ziekte die ontstaat door ongezonde levensgewoonten, hierdoor wordt de werking van de longen onherstelbaar beschadigd. Mensen bij wie de diagnose COPD gesteld wordt zijn genoodzaakt om hun levensstijl drastisch aan te passen om zo te voorkomen dat de COPD snel slechter wordt, met behulp van medicijnen zijn de symptomen van COPD goed in toom te houden maar nooit weg te nemen. De longfunctie van een COPD-patiënt zal altijd slechter worden, hoe gezond en hoe goed de medicatie ook is.

Hoe chronisch astma ook kan zijn, de ziekte zelf is heel goed te controleren met medicijnen en in sommige gevallen zijn de symptomen compleet af te zwakken of verdwijnt de astma in zijn geheel. Omdat astma voor de rest de werking van de luchtwegen niet verslechterd is de ziekte over het algemeen niet dodelijk, de levensverwachting wordt niet ingekort.