Categorieën
Wetenschap

Verschil astrologie en astronomie

Al zolang de mens bestaat kijkt hij naar de sterrenhemel, voor lange tijd deden ze dit gezamenlijk naast elkaar totdat de wetenschap om de hoek kwam kijken. Toen de ruimte buiten onze aarde steeds beter te te verklaren en te berekenen werd ontstond er een splitsing tussen de mensen die ooit nog gezamenlijk naar de sterrenhemel keken. Zie hier het ontstaan van de astrologie en de astronomie.

Astrologie

Astrologie is een semi-wetenschap waarin beweerd wordt de stand van de sterren en andere hemellichamen van invloed is op het leven van de mens en andere aardse gebeurtenissen. Binnen de astrologie is men van mening dat alles wat kan bewegen buiten onze atmosfeer een kijkje geeft in onze toekomst.

Astrologen maken geen gebruik van telescopen maar baseren zich uitsluitend op computerprogramma’s die hen de huidige en verwachte stand van zaken doorgeeft. Binnen de astrologie wordt dus wel gebruik gemaakt van ingewikkelde termen, diagrammen, tabellen en rekenformules, alleen hebben deze  geen wetenschappelijke basis.

Een astroloog kan zijn bevindingen niet wetenschappelijk onderbouwen maar baseert zich uitsluitend op eigen interpretaties en astrologische ervaringen en gebeurtenissen uit het verleden. Een bekende toepassing van astrologie gebeurt bij het bepalen van je sterrenbeeld. De voorspelling die voor jouw sterrenbeeld wordt gepresenteerd is bepaald door een astroloog.

Astronomie

Lang bestond de sterrenkunde uit pure astrologie, de wetenschap stond nog in de kinderschoenen en er was nog helemaal niks met zekerheid te zeggen. Toen op een gegeven moment de natuurkundigen zich met de astrologie gingen bemoeien en ze tot de ontdekking kwamen dat alles wat zich buiten onze atmosfeer afspeelt wetenschappelijk te verklaren is, ontstond de astronomie.

Een astronoom gebruikt wetenschap (voornamelijk natuurkunde) om te verklaren wat zich in de ruimte afspeelt. Met behulp van observaties via de telescoop kan de astronomie ons uitleggen waarom een dag uit 24 uur bestaat, waarom een maand uit zo’n 30 dagen lang is en waarom we bepaald hebben dat een jaar 365 dagen lang is. De astronomie kan ons uitleggen hoe de zon beweegt, hoe de maan beweegt, hoe de baan van een planeet verloopt.

De astronomie kan niet alleen vragen beantwoorden, maar ook gebeurtenissen voorspellen. Zo weet de astronomie dat de zon ooit opgebrand is, de astronomie kan ook in detail uitrekenen wanneer een komeet wel of niet op een bepaald moment de aarde zal raken.

Een astronoom zal continu willen ontdekken om zo meer antwoord te krijgen op vragen.