Categorieën
Financiën

Verschil basisinkomen en uitkering

Er gaan steeds meer stemmen op om elke Nederlander een basisinkomen te geven, voor veel Nederlanders staat dit ‘gratis geld’ principe zo ver weg van de huidige opbouw van onze maatschappij dat er al snel geroepen wordt dat dit weer een uitkering is bovenop de reeds bestaande geld verslindende uitkeringen. Dit is te kort door de bocht, er is een duidelijk verschil tussen een basisinkomen en een uitkering.

Uitkering

In Nederland hebben we een zeer goede sociale zekerheid, dit betekent dat de overheid je financieel bijstaat wanneer je op één of andere manier zelf niet meer voor voldoende inkomen kan zorgen. Dit financieel bijstaan gaat vaak in de vorm van een uitkering, bekende uitkeringen zijn:

 • Werkloosheidsuitkering; een uitkering die wordt uitgekeerd nadat iemand gedwongen zonder werk zit of komt maar wel wil werken.
 • Bijstandsuitkering; uitkering voor mensen die te weinig inkomen en eigen vermogen hebben om rond te komen. De bijstandsuitkering vult een tekort aan zodat je in ieder geval in staat bent om jezelf in de primaire levensbehoeften te voorzien.
 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering; als je lichamelijk dan wel psychisch niet in staat bent om werk uit te voeren. Vooral het psychische vlak kan zorgen voor een langdurige arbeidsongeschiktheid.

Je moet dus aan bepaalde voorwaarden voldoen om een uitkering te krijgen en te behouden. Rondom de verstrekking van uitkeringen zit een heel groot overheidsbedrijf, het UWV.

Basisinkomen

Een basisinkomen is een inkomen voor letterlijk elke Nederlandse burger, dit inkomen zal hoog genoeg zijn om jezelf maandelijks van de primaire behoeften te kunnen voorzien. Op dit moment zal dat een bedrag van 1000 euro per maand zijn.

Het basisinkomen is dé nieuwe sociale zekerheid en vervangt voor het overgrote deel alle uitkeringen, toeslagen, heffingen en andere aftrekposten. Het basisinkomen is in tegenstelling tot een uitkering onvoorwaardelijk en bijvoorbeeld niet inkomensafhankelijk, ook mag je bovenop je basisinkomen zoveel verdienen als je zelf extra nodig denkt te hebben. De belangrijkste voordelen van een basisinkomen zijn:

 • De armoede verdwijnt; Niemand in Nederland hoeft meer honger en kou te lijden.
 • Uitkeringen verdwijnen;  Iedereen is in de basis gelijk.
 • Werk doen wat je echt leuk vindt; Je hoeft niet meer te werken omdat je nou eenmaal geld moet verdienen. Je kunt werk doen wat je echt leuk vindt.
 • Ouders kunnen zich meer gaan richten op opvoeding kinderen; Door het basisinkomen hoeven de ouders niet meer te werken om de kinderdagopvang te kunnen betalen. Ouders die intensief betrokken zijn bij de opvoeding van hun kinderen heeft een bewezen positief effect.
 • Financiële onafhankelijkheid; Als huismoeder of huisvader ben je niet per se meer afhankelijk van het inkomen van je partner.
 • Als werknemer een betere positie; Werkgevers zullen meer hun best moeten doen om je als werknemer te behouden, nu moet je als werknemer vaak maar blij zijn dat je een baan hebt, en zo gedragen veel werkgevers zich ook.
 • Gunstig voor vrijwilligerswerk; Heel veel mensen zouden minder willen gaan werken om zo vrijwilligerswerk te gaan doen, met een basisinkomen kan dat.
 • Een meer ontspannen samenleving; In theorie kan iedereen met een basisinkomen bepalen wat hij of zij doet. Blijven werken, minder werken of helemaal niet werken. Momenteel zijn de verschillen tussen arm en rijk zo groot dat de focus veel meer op het materialistische ligt.
 • Minder bureaucratie; De organisatie rondom het basisinkomen is behoorlijk to the point (iedere volwassene heeft er recht op zonder enige voorwaarde), dit in tegenstelling tot de opbouw van de huidige sociale zekerheid welke zich kenmerkt door allerlei bureaucratische schijven. Het UWV en de bijbehorende banen worden dan overbodig. Daarnaast worden er heel wat wetten en regels overbodig.
 • Minder geld nodig voor zorg, welzijn en justitie; Een basisinkomen geeft de vrijheid om te doen waar je gelukkig van wordt, dit werkt natuurlijk door in de gezondheid van mensen maar ook zullen veel minder mensen zich gedwongen voelen de criminaliteit in te gaan.

Er is een groep mensen wat er heilig van overtuigd is dat het leven draait om werken voor je centen, aan de andere kant is er een groep mensen die zich verschrikkelijk storen aan het feit dat de rijken steeds rijker worden. Van die verankerde idealen die er moeilijk uit te krijgen zijn en dus de filosofie achter een basisinkomen moeilijk kunnen plaatsen.

Het geld voor het basisinkomen (120 miljard) is er wel, met gemak, het huidige sociale systeem kost wel meer dan 120 miljard per jaar, daarnaast wordt er nog steeds belasting geïnd. Er zijn ook al verschillende succesvolle testen gedaan met een basisinkomen, vooral in het buitenland. Tegenwoordig zijn deze pilots er ook in Nederland, wel op zeer kleine schaal. Het principe van een basisinkomen druist namelijk zo in tegen alle vastgeroeste principes dat het overgrote deel van Nederland vaak niet de moeite neemt om zich er verder in te verdiepen.