Categorieën
Maatschappij

Verschil begrafenis en crematie

Begraven of cremeren, dat zijn wel de meest gebruikelijke opties voor wanneer je komt te overlijden. Veel mensen kiezen tegenwoordig voor een crematie, de meer klassieke begrafenis is niet meer zo vanzelfsprekend.

Begrafenis

Bij een begrafenis wordt het lichaam van de overledene begraven op een begraafplaats. De overledene ligt bij een begrafenis over het algemeen in een grafkist, bij natuurbegraafplaatsen is het echter ook mogelijk om in een lijkwade begraven te worden.

Hoe dan ook bestaat een begrafenis uit meer dan enkel het begraven van de overledene. Een begrafenis begint vaak met een plechtigheid in een kerk of andere ruimte die daarvoor ingericht is. Tijdens zo’n plechtigheid zijn er vaak sprekers die iets willen voordragen, dit kan bijvoorbeeld een verhaal of gedicht zijn.

Een uitvaartdienst in een kerk zal vaak begeleid worden door een predikant, en gepaard gaan met het zingen van liederen en gebeden.

Aan het einde van deze plechtigheid gaat de grafkist vaak als eerste naar buiten met daar achteraan de directe familieleden en de andere genodigden. Deze stoet gaat dan richting de begraafplaats en naar de plek waar de finale teraardebestelling gaat plaats vinden.

De grafkist wordt bij het graf op houten planken gelegd, met de familie en genodigden rondom het graf kan er nog iemand spreken waarna de grafkist uiteindelijk in het graf zakt. De directe familie krijgt dan vaak de gelegenheid om het eerste zand op de kist te gooien, in plaats daarvan kunnen er ook bloemen in het graf gegooid worden.

De directe familie zal over het algemeen op een afstandje blijven kijken terwijl de rest van de stoet langs het graf loopt. Hierna zal in een aparte ontvangstruimte vaak nog de gelegenheid zijn om een kopje koffie te drinken en een plakje cake te eten.

Het moment van condoleren (je medeleven betuigen) ligt vaak aan het begin van de uitvaart, dus voordat de plechtigheid begint of na de teraardebestelling. Over het algemeen zullen niet alle gasten de gehele uitvaart bijwonen, dit is vaak afhankelijk van hoe nauw verwant iemand is met de overledene en zijn familie.

Bovenstaande omschrijving van een begrafenis is geen wet van Meden en Perzen, hoe een uitvaart verloopt is uiteindelijk volgens de laatste wens van de overledene en de familie.

Nadat de begrafenisstoet de begraafplaats verlaten heeft zal een grafdelver zo snel mogelijk het graf dichtgooien met zand. Pas op een later moment zal er grafsteen op het graf komen.

Crematie

Bij een crematie wordt het lichaam van de overledene in een oven verbrand waarna er enkel nog een urn vol as overblijft. Deze urn kan mee naar huis genomen worden, maar vaak wordt ook het as verstrooid op een voor de overledene of dierbare plek.

Wat betreft de plechtigheden is er weinig verschil met een begrafenis. Veel crematoria hebben ruimtes waar de uitvaartdienst gehouden kan worden, maar de uitvaartdienst kan net zo goed eerst in een kerk gehouden worden.

Aangezien bij een crematie de kist met de overledene in een verbrandingsoven gaat is er eigenlijk geen moment van afscheid zoals dat bij een begrafenis wel is. Er zijn crematoria waar de kist na de dienst achter een gordijntje verdwijnt of in de grond zakt. Dit is puur symbolisch om zo nog een gevoel van een definitief laatste afscheid te creëren.

Bij een crematie zal er dus over het algemeen geen stoet zijn die de kist naar de laatste rustplaats begeleidt. De gasten krijgen in het crematorium de mogelijkheid om langs de kist te lopen voor een laatste afscheid waarna ze in een andere ruimte een kopje koffie kunnen drinken.

Het cremeren zelf wordt vaak door het personeel van crematorium afgehandeld.

Begraven of cremeren

Wil je begraven of gecremeerd worden? Het is niet onverstandig om nu al over die vraag na te denken en je keuze kenbaar te maken bij je naasten. Mensen die begraven willen worden zullen behoefte hebben aan een fysieke plek die de nabestaanden kunnen bezoeken, voor sommige anderen is er al een plekje gereserveerd in een familiegraf of mogen vanwege hun geloof sowieso niet gecremeerd worden.

Mensen die de voorkeur hebben om gecremeerd te worden zullen het misschien wel een prettig idee vinden dat hun as op een bepaalde plek uitgestrooid kan worden of hebben zelf weinig met begraafplaatsen en vinden een crematie dan wel makkelijk. Veel gehoorde uitspraak bij een crematie is dat deze goedkoper zou zijn dan een begrafenis. Qua kosten voor de uitvaart is het maar net afhankelijk van de wensen hoe hoog deze oplopen. Bij een begrafenis moet je er wel rekening mee houden dat je mogelijk voor enkele tientallen jaren grafrecht moet betalen.

Een urn kan overigens ook bijgezet worden in een graf of in een urnenmuur.