Categorieën
Maatschappij

Wat is het verschil tussen een verlovingsring en trouwring

Een ring is onlosmakelijk verbonden met trouwen, er zijn weinig stellen die een ring niet gebruiken als symbool om hun trouwen of aanstaande trouwen te bevestigen. Er bestaan dus twee verschillende ringen, de verlovingsring en de trouwring.

Categorieën
Maatschappij

Wat is het verschil tussen goed en kwaad

Het leven is te ingewikkeld om er ongezien een stempel als goed of kwaad op te plakken, daarnaast zijn het subjectieve opvattingen. Wat jij als goed ervaart kan voor een ander als kwaad beschouwd worden, en andersom. Daarnaast kan de mens ook prima een combinatie van goed en kwaad zijn. Toch is er vanuit de filosofie wel een uitleg aan goed en kwaad te koppelen.

Categorieën
Maatschappij

Wat is het verschil tussen plagen en pesten

Omdat Egypte het Israëlische volk niet binnenliet kreeg te volgens het Bijbelboek Exodus 10 plagen voor zijn kiezen. Water veranderde in bloed en het land kreeg onder meer te maken met een kikker-, een luizen- en een steekvliegenplaag. Over dit soort plagen hebben we het in dit artikel niet.

Categorieën
Maatschappij

Wat is het verschil tussen normen en waarden

Normen en waarden, begrippen die regelmatig voorbij komen als het gaat om het functioneren van onze maatschappij en samenleving. Vaak wordt gedacht dat ‘normen en waarden’ één begrip is, normen en waarden worden dan als losse begrippen ook te pas en te onpas door elkaar gebruikt.

Categorieën
Maatschappij

Wat is het verschil tussen God en Jezus

Misschien wel één van de meest verwarrende vraagstukken in het christelijk geloof is hoe God en Jezus zich tegenover elkaar verhouden. Is Jezus God? Veel gelovigen zeggen van wel maar de bijbel vindt van niet.

Categorieën
Maatschappij

Wat is het verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament

Wie zich in de bijbel verdiept zal constateren dat er een Oud Testament en een Nieuw Testament is. Beide varianten bestaan uit een groot aantal boeken die allen tezamen de Bijbel vormen.

Categorieën
Maatschappij

Wat is het verschil tussen het christendom en de islam

Het christelijk geloof en de islam zijn beide religies die wereldwijd de meeste gelovigen kennen. Alhoewel een christen en een moslim in theorie in dezelfde God geloven is het juist het christendom en de islam die het vaakst lijnrecht tegenover elkaar staan.

Categorieën
Maatschappij

Wat is het verschil tussen ironie, sarcasme en cynisme

Als het om spot gaat dan komen termen als ironie, sarcasme en cynisme al snel aan bod. Op welk moment kan je spreken van ironie of sarcasme en past cynisme wel in hetzelfde straatje? Veel mensen lijken het lastig te vinden om onderscheid te maken tussen ironie en sarcasme, ook iets als cynisch duiden is iets wat vaak te pas en te onpas wordt ingezet.

Categorieën
Maatschappij

Wat is het verschil tussen een atheïst en agnost

Gelovigen geloven heilig in hun geloof, maar er zijn ook mensen die heilig geloven in het niet geloven, deze mensen kan je scharen onder het atheïsme of agnosticisme. Wanneer ben je een atheïst of agnost?

Categorieën
Maatschappij

Wat is het verschil tussen een begrafenis en crematie

Begraven of cremeren, dat zijn wel de meest gebruikelijke opties voor wanneer je komt te overlijden. Veel mensen kiezen tegenwoordig voor een crematie, de meer klassieke begrafenis is niet meer zo vanzelfsprekend.