Categorieën
Politiek

Verschil communisme en socialisme

Het communisme en socialisme lijken nauw met elkaar verbonden te zijn. Vaak wordt gezegd dat het socialisme ontsproten is als tegenhanger van het kapitalisme, en dat het communisme weer een extreme vorm is van dit socialisme.

Het communisme heeft dus veel socialistische raakvlakken, maar uiteindelijk is het communisme een politieke ideologie en het socialisme een economische ideologie. Wat direct dus een essentieel verschil is.

Communisme

Je produceert naar vermogen en neemt naar behoefte, dat is de filosofie van het communisme. Een ultiem doel, want de mens wordt niet in staat geacht om 1 brood te kunnen nemen als er 10 worden aangeboden. Hoe dan ook is het communisme erop gericht dat iedere burger volop mee produceert waardoor er een overvloed aan levensmiddelen en andere consumptiegoederen ontstaat die door dezelfde burgers weer geconsumeerd kunnen worden.

Het communisme is in de theorie een super sociaal systeem waarbij de productiemiddelen eigendom zijn van de gemeenschap. Er bestaat geen vrije markt, het is de overheid die zorgt dat er een soort van economie. Een communist wantrouwt het kapitalisme (winst maken) enorm.

Binnen het communisme zijn alle mensen gelijk, er bestaat dus geen klassensysteem. Iedere burger werkt voor de overheid.

Het communisme kent een centraal geleide economie (planeconomie), dit betekent dat alleen de overheid goederen mag produceren en diensten mag aanbieden. Deze economie staat puur in dienst van het draaiende houden van het land. Het letterlijk ervoor zorgen dat er brood op de plank komt.

In theorie vindt de besluitvorming binnen een communistisch land ook plaats via de meerderheid van stemmen van het volk, in de praktijk gaat een communistisch land vaak gebukt onder leiding van een dictatuur.

Religie wordt binnen het communisme afgezworen. Volgens de communistische ideologie werkt het geloof alles in de hand wat het communisme juist niet wil zijn. Denk aan klasse verschil en het geven van valse hoop. Het communistische Sovjet-Unie was dus een atheïstisch land. Niet dat er geen gelovigen waren, integendeel. Maar het geloof een rol laten spelen in je communistische openbare leven was een no-go.

In het meest ideale geval heeft een communistisch land geen leider maar wordt deze bestuurd door het volk. Op dit punt blijft het communisme een opvatting vol met onhaalbare ideaalbeelden. Er zijn nog geen communistische landen in staat geweest om het communisme voor de volle 100% door te voeren, wat vaak niet aan de bevolking ligt maar aan de leiders. Het communisme heeft daarom niet bepaald een goed imago en wordt eerder geassocieerd met een dictatuur en de daarbij horende onderdrukking dan de associatie met een sociaal systeem.

Socialisme

Zoals gezegd is het communisme een extremere politieke variant van het socialisme, dit maakt het mildere socialisme zelf veel beter toepasbaar in de praktijk. De hoofd filosofie van het socialisme is dat een ieder produceert naar vermogen en neemt gelijk aan het geleverde vermogen (je produceert 1 product, je hebt recht op 1 product).

Een ieder binnen het socialisme moet toegang hebben tot de primaire levensmiddelen, goederen en diensten. Net zoals bij het communisme zijn de productiemiddelen van de gemeenschap en staat ook in dienst van diezelfde gemeenschap. De productie in een land die het socialisme als ideologie nastreeft is puur afgestemd op het kunnen voorzien in levensonderhoud van de bevolking. Bedrijven die produceren dus niet om er zelf beter van te worden maar om het land te dienen.

Aangezien het socialisme een economisch systeem is kan het bestaan binnen een politiek systeem zoals bijvoorbeeld het communisme. In de praktijk past het socialisme beter binnen een democratie.

Socialisme zal zich altijd verzetten tegen het kapitalisme en zal de macht van grote bedrijven dus tegengaan. Dit betekent echter niet dat je je op persoonlijk vlak niet mag verrijken. Het socialisme verwacht niet van je dat je een sober leven leidt, maar eist wel dat je je niet inlaat met kapitalistische denkbeelden.

Wat betreft de religie heb je binnen het socialisme vrijheid van religie zolang dit maar niet van invloed is op de ideologie wat het socialisme nastreeft. Socialisme is voor secularisme. Religie of geloof mag geen invloed uitoefenen op de maatschappij.

Binnen Nederland is de SP (Socialistische Partij) het bekendste voorbeeld van een politieke partij die het socialisme als grondbeginsel heeft. Een partij die zich fel afzet tegen het kapitalisme, ze worden vaak bestempeld als extreem links.