Categorieën
Techniek

Verschil data en informatie

Data en informatie liggen zo dicht bij elkaar dat veel mensen beide woorden vaak zonder problemen als synoniemen gebruiken zonder dat het voor verwarring zorgt. Data en informatie hebben binnen bijvoorbeeld de computerwereld een eigen specifieke rol van betekenis.

Data

Data is het meervoud van het Latijnse woord datum, datum zou je kunnen definiëren als een ruwe feit. Dat wij in het Nederlands het woord datum gebruiken is dus niet omdat het letterlijk dag van de maand betekent, maar het gebruik van datum is vooral gebaseerd op het feit dat dat het om een feit gaat.

Data is dus een rits aan ruwe feiten bij elkaar, ruw omdat het niet per se georganiseerd gepresenteerd wordt. Data kenmerkt zich door willekeurigheid, simpelheid en/of abstractie. Data zou je kunnen vergelijken met de puzzelstukjes van een puzzel waarvan je geen idee hebt wat het eindresultaat zal zijn. Als je die puzzelstukjes (data) op een hoop ziet liggen weet je dat die stukje op één of andere manier met elkaar verbonden moeten worden, een individueel puzzelstukje (datum) zegt echter nog heel weinig over hoe de puzzel er in zijn geheel uit komt te zien. Pas als de puzzel in elkaar zit weet je waar elke stukje voor diende, dit is de context die data ook altijd nodig heeft. Zonder context is een berg data waardeloos, pas als je weet waar de data voor moet dienen (de complete puzzel) kan je de daar gericht naartoe werken.

Meer in detail kan je data onderverdelen in kwalitatieve en kwantitatieve data. Kwalitatieve data is data was meer beschrijvend is. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een data overzicht waarin alle beschikbare kleuren verf wordt gepresenteerd. Kwantitatieve data is data wat meer meetbaar is, dus data waarin het gewicht van alle beschikbare potten verf in wordt gepresenteerd.

Als je bijvoorbeeld naar een glaasje wijn kijkt is de kwantitatieve data de kleur en de smaak en is de kwalitatieve data de hoeveelheid, de temperatuur en hoeveel het kost.

De op en top dataverwerkers zijn natuurlijk computers, niet alleen verwerken deze onder de motorkap veel data (code) om te kunnen functioneren, ook is de computer uitermate geschikt om als gebruiker data in te geven, op te slaan en dan verder te verwerken tot de juiste bruikbare informatie.

Informatie

Informatie is zijn de gegevens en de kennis die voortkomen uit het verwerken van data. Terugkomend op de eerdergenoemde puzzel zou je kunnen zeggen dat de complete gelegde puzzel de gewenste informatie. Ontbreekt er een puzzelstukje (data) dan is de puzzel (informatie) niet compleet.

Een belangrijk verschil tussen informatie en data is dat informatie een momentopname is. Als je nu informatie onttrekt uit data en je doet dit over een week weer dan is de kans groot dat de uitkomst anders zal zijn. Data heeft als belangrijkste eigenschap dat het continu in beweging is, er zullen steeds meer puzzelstukjes bij komen waardoor de uitkomst nog gedetailleerder en informatiever wordt.

Daarnaast is de betrouwbaarheid van de informatie altijd afhankelijk van de interpretatie en oplettendheid van diegene die vertaalslag van data naar informatie maakt. Data is altijd feitelijk juist, informatie hoeft dat niet te zijn. Een goed voorbeeld van verschillende interpretaties van data zie je in de meteorologie, er is heel veel data beschikbaar als het om het weer gaat, toch komen de verschillende weerbureau’s nooit met dezelfde weersverwachting. Hierbij geldt dat des te meer de verwachting in de toekomst ligt des te groter de verschillen worden in de weerpraatjes.

Hoe dan ook valt of staat de verwerking van data naar informatie bij de kennis die er beschikbaar is. Je kan een enquête afnemen onder tienduizend Nederlanders over hun politieke voorkeur wat je een gigantische bak vol met data oplevert, als je vervolgens niet kundig genoeg bent om deze data om te zetten in de correcte informatie dan zou je wel eens informatie kunnen krijgen wat gebaseerd is op aannames. Is data niet compleet dan zou dat moeten doorwerken in de informatievoorziening. Niet direct een ramp, het is echter wel belangrijk om te weten dat informatie bestaat uit een gedeelte onzekerheid wanneer de data niet voldoende duidelijkheid geeft.