Categorieën
Zakelijk

Verschil debiteur en crediteur

Als het om de boekhouding van een bedrijf gaat zijn het gebruik van termen als crediteuren en debiteuren onvermijdelijk. Op de balans staan de debiteuren aan de linkerkant op de debetzijde, de crediteuren staan er lijnrecht tegenover aan de rechterkant op de creditzijde.

Binnen een bedrijf is een debiteur de klant (particulier of zakelijk) die nog een bedrag verschuldigd is aan datzelfde bedrijf. Een crediteur is de persoon of het bedrijf waar je met je eigen bedrijf nog een schuld bij hebt openstaan.

Bij de boekhouding wordt met behulp van het opstellen van een balans een overzicht gecreëerd van bezittingen, schulden en het eigen vermogen. Om dit beeld compleet te krijgen is het van belang dat inzichtelijk is hoeveel geld er nog ontvangen moet worden van debiteuren en hoeveel geld er nog betaald moet worden aan crediteuren.

Het voldoet niet om als bedrijf zijnde enkel naar de bankrekening te kijken, dit geeft geen realistisch beeld van het daadwerkelijke vermogen omdat er vaak nog veel betalingen in de pipeline zitten.