Categorieën
Gezondheid

Wat is het verschil tussen dementie en alzheimer

Vroeg of laat krijgen we er, direct dan wel indirect, allemaal een keer mee te maken, ouderdom. Jij wordt ouder, je ouders worden ouder, je grootouders worden ouder, en ouderdom komt met gebreken, veel voorkomende termen rondom ouderdom zijn alzheimer en dementie.

Definities als dementie en alzheimer worden te pas en te onpas gebruikt voor oudere mensen die geestelijk niet meer helemaal bij de tijd zijn, deze mensen vaak hulpbehoevend en wonen vaak niet meer alleen thuis.

Dementie is eigenlijk geen ziekte maar een syndroom die veroorzaakt is door allerhande aandoeningen die negatieve invloed hebben op voornamelijk het geheugen, maar ook op stemming en gedrag. Iemand met beginnend dementie heeft vooral last van geheugenstoornissen, raakt besef van tijd kwijt, heeft moeite om personen te herkennen en zal vaker in de steek worden gelaten door zijn lichaam door bijvoorbeeld het wegvallen van zintuigen. Iemand die echt dement is zal steeds meer vervreemden van het nu en veel meer in een eigen wereld gaan leven, dit uit zich bijvoorbeeld door het continu herhalen van dezelfde verhalen, fantasierijke verhalen met veel verwijzingen naar het verleden van de persoon, ook valt alle schaamte weg, ontstaan waanideeën en hallucinaties en zijn mensen met dementie wantrouwig en achterdochtig.

Er zijn talloze aandoeningen (meer dan 50) die dementie kunnen veroorzaken, de bekendste en de meest voorkomende is de Ziekte van Alzheimer. Het belangrijkste kenmerk van alzheimer zijn geheugenstoornissen, wat zich uit in vergeetachtigheid, nieuwe informatie wordt simpelweg niet meer opgeslagen, herinneringen uit het verleden zijn vaak nog wel present , je oma weet bijvoorbeeld nog steeds wie je bent, maar heeft geen idee wat je nu precies doet. Als de alzheimer zich verder ontwikkelt begint ook het langetermijngeheugen we te vallen, je oma weet niet meer wie jij bent maar kan zich nog wel bepaalde dingen uit een verder verleden herinneren, uit haar eigen jeugd bijvoorbeeld. Ook typisch voor alzheimer in het beginstadium is het ontstaan vaan taalstoornissen, de vocabulaire wordt steeds beperkter waardoor het steeds lastiger wordt de persoon om zich uit te drukken of om een gesprek te voeren. In een later stadium kan iemand met alzheimer zichzelf niet meer verzorgen (hecht er geen waarde meer aan) en gaat steeds meer een teruggetrokken leven leiden.

Omdat alzheimer het lichaam beetje bij beetje aftakelt en er geen medicijnen tegen zijn, is deze ziekte te typeren als een terminale ziekte. De gemiddelde levensduur van iemand met alzheimer is nog zo’n 8 jaar.

Alzheimer is dus een vorm van dementie, er zijn nog talloze andere vormen die dementie kunnen veroorzaken. Alzheimer is de meest voorkomende vorm. Als iemand dement is hoeft dat dus niet per se te komen door de Ziekte van Alzheimer, andersom, iemand met alzheimer is wel dement of dementerend.