Categorieën
Financiën

Wat is het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage

De zorgverzekering is een verplichte ziektekostenverzekering voor ingezetene volwassen personen in Nederland. Dit heet de verzekeringsplicht. Verzekeraars zijn door de acceptatieplicht verplicht om iedereen die dat wil ook daadwerkelijk te accepteren. Voor volwassenen met een zorgverzekering geldt sinds 2008 een eigen risico-regeling. Naast het eigen risico bestaat er ook nog een eigen bijdrage.

Het eigen risico is een bedrag dat je (los van het bedrag van je basiszorgverzekeringspremie) in ieder geval moet betalen voordat je zorgverzekeraar overgaat tot vergoeden. Dit bedrag is voor 2015 vastgesteld op minimaal 375 euro. Je hoeft het eigen risico pas te betalen als je ook daadwerkelijk beroep doet op zorg Heeft iemand voor bijvoorbeeld 30 euro zorg nodig hebt in een jaar, betaald diegene uiteraard alleen dat bedrag en niet het minimale bedrag. Er is ook een een vrijwillig eigen risico. In dit geval kun je je eigen risico verhogen in stappen van 100 euro tot maximaal 875 euro. Dit kan interessant zijn als je (bijna) nooit gebruikt maakt van betaalde zorg en / of van je volledige eigen risico. Hoe hoger het eigen vrijwillige risico, hoe lager de maandelijkse premie. Voor verschillende zorg geldt het eigen risico niet. Verloskundige hulp en kraamhulp, bezoek aan de huisarts en vergoedingen uit een eventuele aanvullende verzekering zijn voorbeelden van zorg waarvoor niet betaald hoeft te worden.

Los van het eigen risico is er ook nog een eigen bijdrage. Een eigen bijdrage is een bedrag dat moet worden bijbetaald in geval van bepaalde zorg. Voor welke zorg dit is en wat de kosten daarvan zijn is door de overheid bepaald. Zo kan het dat iemand een eigen bijdrage moet betalen voor bepaalde anticonceptie of voor zittend ziekenvervoer. Er kan ook sprake zijn van een eigen bijdrage omdat de maximale vergoeding wordt overschreden. Voor sommige hulpmiddelen (bijvoorbeeld rolstoelen, protheses) geld een maximale vergoeding.