Categorieën
Maatschappij

Verschil FBI en CIA

Wij kennen de FBI en CIA voornamelijk uit de Amerikaanse films. Zijn beide organisaties zo invloedrijk en heldhaftig als ze op het witte doek doen voorkomen? En tot hoever reikt hun werkgebied?

De FBI (Federal Bureau of Investigation) en CIA (Central Intelligence Agency) zijn twee Amerikaanse organisaties welke informatie verzamelen over criminele activiteiten of over zaken die te maken hebben met de nationale veiligheid en voeren aan de daarvan bepaalde handelingen uit, indien nodig. Omdat de FBI en CIA elkaar in hun werkzaamheden aanvullen werken ze regelmatig samen. De FBI onderzoekt (Investigation), de CIA verzamelt inlichtingen (Intelligence).

FBI vs CIA

Het werkgebied van de FBI is veel groter dan dat van de CIA. Naast dat de FBI zich bezighoudt met nationale kwesties hebben ze wereldwijd ook diverse kantoren vanwaar ze diverse onderzoeken coördineren, deze onderzoeken hebben vooral te maken met zaken die mogelijk de nationale veiligheid van Amerika kunnen schaden. Aan de hand van deze onderzoeken kan de FBI eigen agenten op pad sturen om zo mogelijke bedreigingen te voorkomen en de binnenlandse veiligheid te waarborgen.

De CIA is een inlichtingendienst die erop gericht is om internationale informatie (over bijvoorbeeld regeringen of personen) te vergaren, te analyseren en te interpreteren en dit vervolgens door te sluizen naar de geschikte onderdelen binnen de Amerikaanse overheid. De CIA heeft een groot netwerk van informatiebronnen welke voornamelijk bestaan uit buitenlandse inlichtingendiensten, informanten en spionnen. Mocht de CIA tegen bedreigingen van de binnenlandse veiligheid aanlopen dan zal de FBI daarover ingelicht worden.

De FBI heeft een uitgebreid takenpakket en biedt ondersteuning bij binnenlandse zaken als de opsporing van vermiste personen, de wat meer complexe onderzoeken of criminele zaken waar veel geld in omgaat of die veel slachtoffers kent. De CIA bemoeit zich niet met dit soort politiezaken. CIA agenten werken voornamelijk op het hoofdkwartier in Washington, deze agenten brengen verslag uit aan het Witte Huis (White House) en mogen indien noodzakelijk op nationaal en internationaal niveau agenten aansturen om namens Amerika in actie te komen.

Vooral in de tijd van de koude oorlog was de CIA erg actief en waren ze de aanjagers van diverse dubieuze acties zoals het smokkelen van wapens en de handel in drugs. Inmiddels is de vrijheid van de CIA behoorlijk ingeperkt en is de kerntaak (voor zover wij weten) weer het vergaren van inlichtingen. De grootste focus voor de CIA maar ook voor de FBI ligt nu voornamelijk bij het bestrijden van terrorisme.