Categorieën
Religie

Verschil God en Jezus

Misschien wel één van de meest verwarrende vraagstukken in het christelijk geloof is hoe God en Jezus zich tegenover elkaar verhouden. Is Jezus God? Veel gelovigen zeggen van wel maar de bijbel vindt van niet.

De term die het meest terugkomt bij het duiden van God is Drie-eenheid. Volgens deze opvatting bestaat God uit drie Goddelijke personen namelijk de Vader, de Zoon en Heilige Geest. De vraag die hierbij opborrelt is of God nou één is of uit drie bestaat. Als God uit drie zou bestaan zou je dit kunnen interpreteren dat er drie goden bestaan, iets wat natuurlijk helemaal ingaat tegen het monotheïsme van het christendom. In de bijbel wordt niet letterlijk verwezen naar de term Drie-eenheid, en misschien daarom is dit een van de meest besproken thema’s binnen alle stromingen binnen het christelijk geloof.

Als je dit vraagstuk meer praktisch benadert en daar enkele citaten uit de bijbel (oude en nieuwe testament) naast legt wordt het duidelijk dat God en Jezus niet één en dezelfde persoon zijn.

God is alwetend, Jezus nam toe in wijsheid

 • In Lucas 2:52 wordt beschreven dat Jezus in wijsheid toenam en daardoor steeds meer in de gunst van God en de mensen kwam.
 • In Hebreeën 5:8 wordt beschreven dat Jezus heeft leren gehoorzamen omdat hij geleden heeft.

Alleen God weet wanneer de wederkomst is

 • In Marcus 13:32 wordt beschreven dat alleen de Vader (God) weet wanneer Jezus weer terugkomt op aarde. De engelen en de Zoon (Jezus) weten dit niet.

God is perfect, Jezus moest lijden om perfectie te bereiken

 • In Hebreeën 2:10 wordt beschreven dat God besloot dat hij zijn bereider op aarde (Jezus) moest laten leiden om uiteindelijk volmaakt te worden.

Toen Jezus zich liet dopen daalde de Heilige Geest op hem neer

 • In Marcus 1:9-11 wordt beschreven dat Jezus naar de Jordaan kwam om zich te laten dopen door Johannes, Jezus zag de hemel openscheuren en de Heilige Geest als een duif op hem neerdalen. Uit de hemel klonk een stem die zei: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ Als God en Jezus dezelfde persoon zijn zou in dit geval betekenen dat God de Heilige Geest op zichzelf liet neerdalen. God kan zichzelf niet meer macht geven dan hij al had, het is derhalve niet logisch dat hij dit bij zichzelf zou doen.

God laat zich niet verleiden, Jezus liet dat wel toe

 • In Jakobus 1:13 wordt beschreven dat je nooit mag beweren dat je verleidt bent door God. God verleidt niet en zal zelf nooit door iets slechts verleid worden.
 • In Hebreeën 4:15 wordt beschreven dat de hogepriester (Jezus) met de zwakheden van de mens kan meevoelen, omdat ook hij op de proef is gesteld. Jezus is echter niet vervallen in zonde.

God hoeft niet gesterkt te worden, Jezus moest dit wel

 • In Lucas 22:43-44 wordt beschreven dat in aanloop naar de kruisiging van Jezus er uit de hemel een engel verscheen die hem kracht gaf, desondanks werd Jezus overvallen door doodsangst en bleef hij bidden. Jezus roept de hulp in van God.

God kan niet sterven, maar Jezus stierf

 • In Romeinen 1:23 wordt gerefereerd aan een onvergankelijke God, een God die niet kan sterven.

Wij zijn broeders en zusters van Jezus en kinderen van God

 • In Hebreeën 2:10-11 wordt beschreven dat Gods kinderen (de mensen) een bereider (Jezus) nodig hebben die geleden heeft. Hij die heiligt (de bereider) en zij die geheiligd worden (de mens) mogen elkaar zonder schaamte broeders en zusters noemen.

Van de mensheid wordt verwacht dat ze groter werk dan Jezus doen

 • In Johannes 14:12 wordt beschreven dat Jezus oproept gelijk te doen als hem en zelfs meer dan dat. Als God en Jezus dezelfde persoon zouden zijn dan betekent dit dat Jezus de gelovigen vraagt meer te doen dan God.

God is een geest, Jezus is van vlees en bloed

 • In Johannes 4:23 wordt beschreven dat God een geest is, en dat hij aanbeden moet worden in geest en waarheid.
 • In Lucas 24:39 wordt beschreven hoe Jezus na zijn wederopstanding tussen de mensen stond en opriep om hem aan te raken, om zo te kunnen bewijzen dat hij echt als mens van vlees en bloed was teruggekeerd en niet als geest. Hij sprak ‘Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb’.

Volgens de bijbel is God geen mens maar is Jezus dat wel

 • In Numeri 23:19 wordt letterlijk beschreven dat God geen mens is.
 • In 1 Timoteüs 2:5 wordt beschreven dat er maar één God is, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, namelijk de mens Jezus Christus.

Nergens in de bijbel wordt Jezus benoemd als ‘God de Zoon’, wel meer dan vijftig keer wordt Jezus genoemd als de ‘Zoon van God’. 

Opvallend is dat de wil van Jezus niet dezelfde is als die van God

 • In Lucas 22:41-42 wordt beschreven dat Jezus tot God bad met de volgende woorden: ‘Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.’ Als God en Jezus één en dezelfde persoon waren geweest dan was hun wil te allen tijde exact hetzelfde.Je

Jezus vond het belangrijk om bij zijn discipelen te benadrukken wie hij exact was

 • In Matteüs 16:13-17 wordt beschreven hoe Jezus aan zijn discipelen vroeg hoe zij Jezus zouden omschrijven. Hij kreeg van Simon Petrus als antwoord: ‘U bent messias, de Zoon van de levende God’. Als Jezus God was behoefde hij natuurlijk geen uitleg naar de buitenwereld.

God heeft geen moeder, Jezus had wel een moeder, Maria.

Aan de hand van de bijbel wijst niks erop dat God en Jezus één en dezelfde persoon zijn, mocht je hieraan twijfelen vraag jezelf dan af wanneer Jezus God zou zijn:

 1. Waarom Jezus niet weet wanneer hij weer terugkomt op aarde?
 2. Waarom Jezus als bereider en Hogepriester nodig is?
 3. Waarom Jezus zijn macht moest teruggeven aan God?
 4. Waarom Jezus dan niet almachtig en alwetend is?
 5. Waarom vergeving aan Jezus nodig is?
 6. Waarom God de macht van de Schepping aan Jezus gaf?

Volgens de bijbel heb je Gods Geest nodig voor een rode draad in je leven, door ook Jezus te aanbidden krijg je vergeving van je zonden.