Categorieën
Natuur

Verschil hond en wolf

Naar verluidt kwam de mens al meer dan vijftienduizend jaar geleden in aanraking met de wolf, van hieruit zijn de hondenrassen ontstaan zoals we deze nu kennen. De wolf is een hele verre voorvader van de hond.

Domesticatie is wat de hond van de wolf onderscheidt. Domesticatie is een proces waarbij planten en dieren door een selectieproces steeds geschikter en geschikt maakt worden om te leven met de mens en zijn leefomgeving. Vijftienduizend jaar geleden selecteerde de wolf op bijvoorbeeld wel of niet blaffen, dit zorgde voor wolven die geschikt waren om te waken (wel blaffen) en wolven die geschikt waren om te jagen (niet blaffen). In de loop van de tijd werd er op steeds meer eigenschappen geselecteerd waardoor er een diversiteit aan wolven ontstond, deze wolven hadden inmiddels al lang niet meer de eigenschappen van de oorspronkelijke wolven en worden nu dus honden genoemd. Je zou kunnen zeggen dat een wolf geen hond is, maar een hond wel een gedomesticeerde wolf.

Eigenlijk bestaat er geen verschil tussen de gedragskenmerken van een wolf en een hond, het gedrag verschilt voornamelijk in de frequentie, intensiteit en context waarin dit geuit wordt. Daarbij moet gezegd worden dat dit ook per hondenras weer verschillend kan zijn. Sommige hondenrassen staan qua eigenschappen en gedrag dichter bij de wolf dan het andere hondenras.

Jachtinstinct

De meeste honden hebben van nature de neiging als er opeens een haas voor ze opduikt hier achteraan te willen gaan, het is afhankelijk van het hondenras hoe groot deze drang is. Er zijn hondenrassen die gefokt zijn om te jagen en te grijpen, de meeste rassen zullen echter geen flauw idee hebben wat ze met de haas moeten doen wanneer ze hem eenmaal te pakken hebben. De haas zal eerder als speelkameraad beschouwd worden dan als prooi.

Omdat een wolf geen baasje heeft die hem elke dag te eten geeft is zijn jachtinstinct voor de volle 100% aanwezig en actief. Als een wolf een prooi voor zijn neus heeft staan zal hij geen twijfel hebben wat hij ermee aanmoet, de haas zal in dit geval geen lang leven meer beschoren zijn.

Roedelleider

Wolven leven in een roedel (groep), binnen deze roedel is hiërarchie waar de roedelleider bovenaan staat. Instinctief zal elke wolf die lager staat dan de roedelleider een stapje hogerop willen met als ultieme doel het veroveren van de hoogste rang als roedelleider. Afhankelijk van de mate van dominantie van de wolf slaagt hij hier wel of niet in. Hoe dan ook zal de leider van een roedel wolven er altijd bedacht op zijn dat zijn positie in gevaar is, dit is een continue strijd.

Honden zijn zo gedomesticeerd dat hun instinct zegt dat de mens hun roedelleider is, veel rassen zullen de strijd om het leiderschap daarom niet aangaan. Veel ‘hondenkenners’ zijn ervan overtuigd dat voor honden de rangorde ten opzichte van hun baasje een grote rol speelt die middels de opvoeding in goede banen geleid moet worden. Honden zijn gezelschapsdieren, al duizenden jaren lang, het is te kort door de bocht om de huis-tuin-en-keuken hond qua gedrag 1 op 1 te vergelijken met de wolf. Het is belangrijk om een hond te leren wat je qua gedrag van hem verwacht in jouw leefomgeving, maar baseer dit niet op het idee dat de hond jouw plek als roedelleider wil innemen.

Schuwheid

Wolven zijn extreem schuw, de kans is niet erg groot dat je wolven tegenkomt in hun leefgebied. Een gedomesticeerd dier als een hond zal vaak niet heel schichtig reageren wanneer ze een mens zien, dit komt omdat een hondenpup direct vanaf zijn geboorte gesocialiseerd wordt met allerlei mensen, voorwerpen en situaties. Een wolf die zich zonder probleem van korte afstand laat fotograferen of die zich dicht bij gebied begeeft waar mensen wonen is waarschijnlijk al mensen gewend. Een wolvenpup die tijdens zijn socialisatieproces niet regelmatig met mensen in aanraking komt (of met andere onnatuurlijke situaties) zal de rest van zijn leven schichtig zijn tegenover mensen.

Gaten graven

Veel honden vinden het leuk om te graven, ze doen dit vaak zonder doel en vooral uit speelsheid. Wolven daarentegen zijn professionele gaten gravers, en doen dit om bijvoorbeeld een schuilplek voor de jonkies te creëren of om kleine prooien op te sporen.

Territorium drift

Sommige hondenrassen staan er om bekend dat ze waaks zijn en huis en haard kunnen beschermen. Ook al zijn bepaalde hondenrassen hier zeer geschikt voor, uiteindelijk is het de eigenaar van de hond die dit gedrag toelaat of niet. De meest hondenrassen vinden het prettig om een eigen plek te hebben en beschouwen het huis en de tuin als eigen terrein, maar zullen niet per se de behoefte hebben om dit terrein te waken. Een hond die waaks is kan in sommige gevallen ongewenste situaties opleveren.

Voor wolven speelt het territorium een belangrijke rol, hun territorium is de plek waar een roedel wolven jaagt, paart en waar een roedelleider de baas is. Een eigen territorium is van levensbelang voor wolven en het voortbestaan van hun roedel.

Slopen

Net zoals honden pups vinden wolven pups het enorm interessant om te slopen. Bij honden is dit ongewenst gedrag, bij wolven is dit normaal gedrag. Bij wolven is dit onderdeel van hun wolf-zijn en eigenlijk niet af te leren als je dit als mens zou proberen.

Huilen

Wolven zijn natuurlijk bekend van het huilen. Er zijn diverse redenen waarom wolven huilen, ze doen dit bijvoorbeeld om iedereen uit de roedel weer bij elkaar te krijgen, of wanneer ze rouwen omdat iemand uit de roedel is overleden, of wanneer er opwinding is, of wanneer ze aan de start staan van een jachtsessie, of wanneer ze andere wolven of roedels willen afschrikken, of gewoon voor de lol. En natuurlijk blaffen wolven ook, maar vooral bij direct gevaar.

Honden zijn meer van het blaffen en dat is dan ook hun voornaamste verbale communicatiemiddel, desalniettemin huilen sommige honden bij het horen bepaalde geluiden zoals het luchtalarm of de sirene van een ambulance.

Fysiek

Los van de verschillende gedragskenmerken tussen de hond en wolf zijn er lichamelijk ook behoorlijk wat verschillen, verschillen die synchroon lopen met de manier van leven van beide dieren.

 • Een wolf heeft altijd donkere (donkergrijs tot zwart) nagels, honden kunnen allerlei kleuren nagels hebben, van doorzichtig, wit tot zwart.
 • Er bestaan wolfachtige honden zoals de Husky die blauwe ogen hebben, dit komt bij wolven niet voor, die hebben dat gen niet.
 • De ogen van wolven hebben de vorm van een amandel en zijn zwart omlijnd, de vorm van de ogen van honden is afhankelijk van het hondenras.
 • Een wolf heeft grote poten met twee opvallende tenen die uitsteken, honden hebben veel kleinere poten die rond van vorm zijn.
 • Opvallend is dat alle wolven een zwarte staartpunt hebben en even verderop de staart ook nog een zwarte pluk haar hebben. Er zijn natuurlijk honden die dit ook kunnen hebben, maar er is geen enkel hondenras die dit standaard heeft.
 • Wolven hebben veel grotere hoektanden dan gewone honden, de wolf is met zijn gebit dan ook in staat om botten te verpulveren.
 • Wolven hebben een smalle borst waardoor hun lange voorpoten in stilstand ongeveer naast elkaar staan, bij honden verschilt dit per ras.
 • De achterpoten van de wolf staan standaard wat naar buiten gericht.
 • De staart van een wolf hangt eigenlijk altijd naar beneden wanneer hij loopt, bij eigenlijk alle honden staat de staart tijdens het lopen (wat) omhoog.
 • Een zwarte hond blijft zwart voor de rest van zijn leven, op een paar grijze haren na. De vacht van de wolf verandert eigenlijk continu.
 • Wolven beginnen zich pas voort de planten vanaf hun tweede levensjaar, bij honden gebeurt dit soms al vanaf een half jaar.
 • Wolven hebben relatief kleine oren, veel kleiner en fijner als bijvoorbeeld de oren van een Duitse herder.