Categorieën
Leefstijl

Verschil horen en luisteren

De vijf belangrijkste zintuigen van de mens zijn het gezichtsvermogen, reuk, smaak, tast en gehoor. Met dat laatste zintuig (je oren dus) kan je horen maar ook luisteren.

Je hebt het vast wel eens gemaakt dat je aan een tafel zit waar een gesprek gaande is, doordat je in gedachten verzonken bent krijg je niet mee waar het gesprek overgaat terwijl je de mensen wel hoort praten. Als je een gesprek wilt volgen is alleen horen niet voldoende, je zal moeten luisteren om de gesproken woorden in je op te kunnen nemen. Alhoewel horen en luisteren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn zit er wel een duidelijk verschil tussen beide termen.

Bij horen gebruik je je oren om geluidsgolven op te vangen die door de hersenen worden opgepikt als geluid. In detail komt het er op neer dat geluid van buitenaf je oor ingaat, hier komt het geluid vervolgens in aanraking met je trommelvlies welke dan gaat trillen. Via het middenoor, waar het geluid versterkt wordt, komt het geluid uiteindelijk bij het binnenoor aan. Duizenden haarcellen in het binnenoor absorberen de geluidstrillingen en sturen deze via de gehoorzenuwen naar de hersenen. Op dit moment heb je een geluid waargenomen maar nog niet kunnen duiden. Een geluid waarnemen is horen.

De ontvangen geluidstrillingen vinden vervolgens hun weg richting het gehoorcentrum van de hersenen waar ze geïnterpreteerd worden, oftewel luisteren. Dit is de lichamelijk technische kant van luisteren.

In de communicatie wordt goed luisteren ook wel actief luisteren genoemd. Om te begrijpen wat de docent voor de klas uitlegt zal je dus actief moeten luisteren, dit gaat verder dan enkel aantekeningen maken. Als je actief luistert naar een docent dan doe je je best om zijn uitleg te begrijpen, je verwerkt zijn uitleg in je hersenen en probeert deze te synchroniseren met je eigen intelligentie en al eerder opgedane kennis. Als je goed actief hebt geluisterd ben je in staat om het aangehoorde te herhalen of samen te vatten, ook als je het er niet mee eens bent of je het maar gedeeltelijk begrijpt.

Actief luisteren in de klas is vaak niet lastig, actief luisteren tijdens bijvoorbeeld een verhitte discussie vergt wel wat discipline. Je zal namelijk geneigd zijn om je eigen mening fanatiek te verdedigen waardoor actief luisteren minder prioriteit heeft.