Categorieën
Wetenschap

Verschil intelligentie en kennis

Wanneer ben je intelligent en heb je veel kennis, en heb je per se heel veel kennis nodig om intelligent te kunnen zijn. Als iemand veel kennis heeft van een bepaald onderwerp is dit dan direct een intelligent persoon? Je zou kunnen zeggen dat de mate van intelligentie afhangt van hoe je met de opgedane kennis omgaat.

Kennis

Kennis is de opslag van informatie welke nuttig is voor het theoretisch dan wel praktisch handelen. Een pasgeboren baby komt al met enige kennis ter wereld, zo weet een baby hoe hij moet ademen en aan de borst moet drinken, de meeste kennis wordt echter opgedaan door de interactie met omgeving. Althans, zo werkt het bij de mens. Insecten bijvoorbeeld zijn compleet voor geprogrammeerd, de kennis waar ze mee geboren worden is de kennis waar ze het mee moeten doen.

Kennis zit niet alleen in onze hersenen, op bijvoorbeeld moleculair niveau weet het menselijk lichaam hoe het eiwitten aan moet maken. Deze kennis heeft lichaam opgedaan door de evolutie.

Om om te kunnen gaan met alle problemen waar je in het leven tegen aan kan lopen is het noodzakelijk om continu kennis te vergaren. Een baby doet dat bijvoorbeeld voornamelijk door te observeren en later ook door zelf te voelen, ruiken, horen en proeven. Je staat er misschien niet bij stil, maar zodra een kind geboren is er eigenlijk een constante stroom aan kennis beschikbaar. Des te ouder het kind wordt des te meer kennis het in zich op zal nemen, ook door te vallen en weer op te staan. Niet alleen slaat een kind kennis op, ook creëert het overtuiging. Overtuiging hoe de wereld in elkaar steekt. Deze overtuiging hoeft overigens niet correct te zijn.

Kennis is op zichzelf in allerlei verschillende soorten kennis, de aangeboren kennis, aangeleerde kennis. Maar de mens is ook in staat om zelf kennis te creëren vanuit een overtuiging, als een overtuiging keer op keer de waarheid blijkt dan kan je wel zeggen dat de overtuiging overgaat in feitelijke kennis. Daarbij moet wel gezegd dat op het gebied van overtuigingen de mens niet heel consequent is. Denk bijvoorbeeld aan de geloofsovertuiging welke vaak juist niet gebaseerd is op feitelijke kennis.

Intelligentie

Waar het bij kennis gaat om het opslaan van informatie en daar al dan niet een overtuiging mee creëren, is intelligentie juist een proces. Intelligentie is de capaciteit om kennis te gebruiken om zo adequaat mogelijk te reageren op de omgeving en veranderingen ervan. Met je intelligentie kan je informatie tot je nemen, dit aanpassen, wijzigen of juist uitbreiden om het zo te gebruiken om problemen op te lossen. Met behulp van je intelligentie ben je in staat om om te gaan met onvoorspelbare en onverwachte situaties.

Om je staande te houden in het leven moet je niet een portie gewone intelligentie hebben, ook sociale en emotionele intelligentie is van essentieel belang.

Met behulp van je intelligentie stel je jezelf in staat om te leren van de kennis die je opdoet. Het is vaak de mate van intelligentie wat je doet besluiten welke kant je met je leven op wil, of waarbij anderen juist besluiten dat je een bepaalde kant niet op kunt. Als je sociaal zeer intelligent bent betekent dit per se niet dat je intelligent genoeg bent om wiskundedocent te worden. Ben je bovenmatig intelligent dan betekent dit niet per definitie dat de sociale intelligentie synchroon meeloopt.