1. Home
 2. Gezondheid & Welzijn
 3. ADD en ADHD: Wat is het verschil?

ADD en ADHD: Wat is het verschil?

ADD en ADHD zijn beide aandachtsstoornissen. Bij ADD ligt de nadruk op aandachtstekort zonder hyperactiviteit, terwijl ADHD ook kenmerken van hyperactiviteit en impulsiviteit omvat.

ADD

ADD, wat staat voor Attention Deficit Disorder, is een type aandachtstekortstoornis waarbij de nadruk ligt op concentratieproblemen. Mensen met ADD vinden het vaak moeilijk om hun aandacht bij taken te houden, raken gemakkelijk afgeleid en kunnen zich overweldigd voelen door taken die veel concentratie vereisen. Het belangrijkste kenmerk van ADD is dus een tekort aan aandacht hebben voor dingen, zonder de hyperactiviteit die vaak geassocieerd wordt met ADHD.

Kenmerken van ADD:

 • Concentratieproblemen: Moeite met het focussen op taken, vooral als deze langdurig of repetitief zijn.
 • Afleiding: Snel afgeleid zijn door externe prikkels, zoals geluiden of bewegingen, maar ook door eigen gedachten.
 • Organisatieproblemen: Moeite hebben met het organiseren van taken en activiteiten, wat kan leiden tot problemen op school of werk.
 • Uitstelgedrag: Taken uitstellen omdat het starten of volhouden ervan als te overweldigend wordt ervaren.
 • Vergetelheid: Regelmatig belangrijke dingen vergeten, zoals afspraken of deadlines.

Voorbeelden en toepassingen:

Een kind met ADD kan moeite hebben met het voltooien van huiswerk of het volgen van instructies in de klas omdat het snel afgeleid is. Een volwassene met ADD kan het lastig vinden om projecten op het werk af te ronden of een goede werk-privé balans te vinden vanwege organisatieproblemen en uitstelgedrag.

Het is belangrijk om te weten dat ADD niet alleen nadelen heeft. Mensen met ADD kunnen ook zeer creatief zijn, goed in probleemoplossing en een rijk innerlijk leven hebben. Deze positieve aspecten kunnen in verschillende beroepen en hobby’s goed van pas komen.

ADD

ADHD

ADHD, of Attention Deficit Hyperactivity Disorder, is een aandachtsstoornis die zich niet alleen kenmerkt door problemen met concentratie, maar ook door hyperactiviteit en impulsiviteit. Mensen met ADHD vinden het moeilijk om stil te zitten, handelen vaak zonder eerst na te denken en kunnen moeite hebben met het beheersen van hun gedrag op sociaal aanvaardbare manieren. Deze kenmerken kunnen zich zowel in de kindertijd als in de volwassenheid manifesteren en hebben invloed op schoolprestaties, werk en persoonlijke relaties.

Kenmerken van ADHD:

 • Hyperactiviteit: Voortdurende behoefte aan beweging, niet lang kunnen stilzitten, vaak friemelen of tikken met handen of voeten.
 • Impulsiviteit: Snel handelen zonder na te denken over de gevolgen, wat kan leiden tot ongelukken of sociaal ongepaste reacties.
 • Aandachtstekort: Net als bij ADD, moeite met het vasthouden van aandacht, maar dan vaak in combinatie met de bovenstaande hyperactieve en impulsieve gedragingen.
 • Emotionele onrust: Snel gefrustreerd raken, moeite hebben met het beheersen van emoties, wat soms kan leiden tot woede-uitbarstingen of huilbuien.

Voorbeelden en toepassingen:

Een kind met ADHD kan in de klas constant van zijn stoel opstaan, door anderen heen praten en moeite hebben met wachten op zijn beurt. Een volwassene met ADHD kan impulsieve aankopen doen, moeite hebben met het aanhouden van een baan of conflicten ervaren in persoonlijke relaties vanwege onvoorspelbaar gedrag.

Net als bij ADD, hebben mensen met ADHD ook positieve eigenschappen. Ze zijn vaak energiek, enthousiast en kunnen snel denken, wat hen uitstekend geschikt maakt voor beroepen die creativiteit, snelle besluitvorming en energie vereisen.

ADHD

Het verschil tussen ADD en ADHD

Hoewel ADD en ADHD beide aandachtsstoornissen zijn, verschillen ze voornamelijk in de symptomen en hoe deze zich uiten. Het grootste verschil zit in de hyperactiviteit en impulsiviteit die kenmerkend zijn voor ADHD, maar niet voor ADD.

Hyperactiviteit en Impulsiviteit

Bij ADHD is er sprake van overmatige energie en een constante behoefte aan beweging. Mensen met ADHD vinden het moeilijk om langere tijd stil te zitten en vertonen vaak impulsief gedrag zonder de consequenties van hun handelingen te overwegen. Dit kan leiden tot problemen in sociale interacties en op plekken waar een bepaald niveau van zelfbeheersing verwacht wordt, zoals op scholen of in werkomgevingen.

ADD daarentegen wordt gekenmerkt door aandachtstekort zonder de hyperactieve en impulsieve gedragingen. Mensen met ADD kunnen stil en dromerig overkomen, hebben moeite met het volhouden van aandacht bij taken of gesprekken, maar vertonen niet de constante behoefte aan beweging of de impulsiviteit die bij ADHD voorkomt.

Voordelen en Nadelen

Voordelen van ADD kunnen zijn dat individuen vaak diep en creatief kunnen denken, omdat ze niet constant afgeleid worden door de behoefte om te bewegen of impulsief te handelen. Ze kunnen uitblinken in taken die langdurige concentratie en diepgaand denken vereisen.

Nadelen van ADD omvatten moeilijkheden met organisatie, uitstelgedrag en het vergeten van belangrijke deadlines of afspraken, wat problematisch kan zijn in zowel academische als professionele settings.

Voordelen van ADHD liggen in de energie en het enthousiasme dat mensen met deze stoornis kunnen brengen in projecten en relaties. Hun vermogen om snel te denken en te handelen kan een voordeel zijn in dynamische en creatieve beroepen.

Nadelen van ADHD zijn de mogelijke sociale en professionele problemen die voortkomen uit impulsief gedrag, problemen met zelfbeheersing en moeilijkheden om taken af te ronden vanwege de constante behoefte aan beweging.

ADD vs ADHD

Veelgestelde vragen

Wat zijn de belangrijkste symptomen van ADD?

De belangrijkste symptomen van ADD omvatten moeite met concentreren, snel afgeleid zijn, organisatieproblemen, uitstelgedrag, en vergetelheid. Mensen met ADD kunnen het lastig vinden om aandacht te houden bij taken die langdurige concentratie vereisen.

Kunnen volwassenen ook ADD of ADHD hebben?

Ja, zowel ADD als ADHD kunnen ook bij volwassenen voorkomen. De symptomen kunnen zich anders manifesteren dan bij kinderen, zoals in de vorm van problemen met tijdmanagement, organisatie, het behouden van banen en het onderhouden van relaties.

Zijn er behandelingen beschikbaar voor ADD?

Er zijn verschillende behandelingen beschikbaar voor ADD, waaronder medicatie, gedragstherapie en coaching. Deze behandelingen kunnen helpen bij het verbeteren van concentratie, organisatievaardigheden en het beheersen van uitstelgedrag.

Hoe wordt ADHD gediagnosticeerd?

ADHD wordt gediagnosticeerd door een specialist, zoals een psycholoog of psychiater, die een uitgebreide evaluatie uitvoert. Deze evaluatie kan interviews, vragenlijsten en soms observaties omvatten, om een breed beeld te krijgen van de gedragingen en symptomen.

Kunnen mensen met ADHD succesvol zijn in hun carrière?

Zeker, mensen met ADHD kunnen zeer succesvol zijn in hun carrière. Hun energie, creativiteit, en vermogen om snel te denken kunnen voordelen zijn in veel beroepsvelden. Belangrijk is het vinden van strategieën die helpen bij het beheersen van de uitdagingen die ADHD met zich meebrengt.

Wat is het verschil in behandeling tussen ADD en ADHD?

Hoewel de behandeling van ADD en ADHD overlap kan hebben, zoals het gebruik van medicatie en gedragstherapie, kan de nadruk verschillen. Bij ADHD wordt vaak meer aandacht besteed aan het beheersen van hyperactiviteit en impulsiviteit, terwijl bij ADD de focus meer ligt op het verbeteren van aandacht en organisatievaardigheden.

 


Jouw eigen artikel op verschil.nl of samenwerken? Mail met info@verschil.nl. Deze website is een initiatief van Iskandar Venema. 

Laatste aanpassing op 8 februari 2024

Heeft dit artikel je geholpen?

Ook uit deze categorie