1. Home
  2. Financieel en werk
  3. Bruto en netto: wat is het verschil?

Bruto en netto: wat is het verschil?

Bruto en netto zijn termen die worden gebruikt om het totale bedrag van iets te beschrijven, zoals inkomen of winst. Hoewel de termen vaak door elkaar worden gebruikt, is er een groot verschil tussen bruto en netto. Bruto verwijst naar het totale bedrag van iets voordat inhoudingen of uitgaven hiervan afgetrokken. Netto daarentegen verwijst naar het totale bedrag van iets waar wel de inhoudingen of uitgaven van af zijn getrokken.

Als je nou een eigen bedrijf hebt of salaris uitbetaald krijgt, je hebt te maken met bruto en netto. Het is dus essentieel om het verschil tussen bruto en netto te weten.

Wat is bruto?

Bruto is een term die wordt gebruikt om het totale bedrag van iets te beschrijven voordat hier de inhoudingen of kosten vanaf zijn gehaald. Het wordt vaak gebruikt in het bedrijfsleven om te verwijzen naar het totale bedrag aan inkomsten of winst dat een bedrijf heeft gemaakt.

Een bruto voorbeeld

Laten we zeggen dat een poffertjeskraam €100 omzet maakt op een dag. Het bruto-inkomen voor de poffertjeskraam zou dan €100 zijn, want dat is het totale bedrag dat is verdiend voordat eventuele kosten hieraf zijn gehaald

De poffertjeskraam moet echter nog steeds betalen voor de kosten van het beslag, poedersuiker en andere benodigdheden die werden gebruikt om poffertjes te maken en te serveren. Laten we zeggen dat deze uitgaven €20 is. Dit betekent dat het netto inkomen voor de poffertjeskraam €80 is (€100 aan verkopen – €20 aan onkosten).

Het is belangrijk om het verschil tussen bruto en netto te begrijpen, omdat het brutobedrag niet altijd nauwkeurig de werkelijke winst of inkomsten weergeeft die een bedrijf heeft gemaakt. Door kosten af te trekken, kunnen we een beter idee krijgen van hoeveel geld een bedrijf over heeft om te herinvesteren of uit te betalen aan eigenaren of aandeelhouders.

Bruto wordt ook in andere contexten gebruikt om te verwijzen naar het totale bedrag van iets voordat er aanpassingen zijn gedaan. Een brutogewicht verwijst bijvoorbeeld naar het totale gewicht van een object, inclusief eventuele verpakkingen of containers, terwijl het nettogewicht verwijst naar het gewicht van alleen het object zelf.

netto en bruto gewicht
Als je je zelf weegt met kleding aan weeg je het bruto gewicht. Jezelf wegen zonder kleding bepaalt het netto gewicht

Wat is netto?

Netto is een term die wordt gebruikt om het totale bedrag van iets te beschrijven nadat inhoudingen of kosten zijn afgetrokken. Het wordt vaak gebruikt in financiën en zaken om te verwijzen naar het totale bedrag aan inkomsten of winst dat een bedrijf heeft gemaakt nadat al zijn uitgaven zijn betaald.

Voorbeeld met bruto en netto salaris

Laten we zeggen dat Wout een werknemer is bij een bedrijf en hij verdient een brutosalaris van €50000 per jaar. Dit betekent dat Wouts totale salaris €50000. Hier zijn nog geen inhoudingen of andere onkosten van afgehaald.

Wout moet echter nog steeds zaken als belastingen, ziektekostenverzekering en pensioenbijdragen van zijn salaris betalen. Laten we zeggen dat deze inhoudingen en kosten in totaal €10000 per jaar bedragen.

Dit betekent dat het nettosalaris van Wout €40000 per jaar is (€50000 brutosalaris – €10000 aan inhoudingen en onkosten). Dit is het geldbedrag dat Wout daadwerkelijk mee naar huis neemt en kan gebruiken om zaken als huur, eten en andere kosten van levensonderhoud te betalen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat je brutoloon niet gelijk is aan je nettoloon, omdat je verschillende inhoudingen en kosten van je bruto inkomen moet betalen.

Kortom; netto is belangrijk omdat het ons een nauwkeuriger beeld geeft van de werkelijke winst of inkomsten die een bedrijf heeft gemaakt. Het bruto-inkomen kan hoger zijn, maar het vertelt ons niet hoeveel geld een bedrijf over heeft om te herinvesteren of uit te betalen aan eigenaars of aandeelhouders nadat alle kosten zijn betaald.

Netto wordt ook in andere contexten gebruikt om het totale bedrag van iets te beschrijven nadat aanpassingen of inhoudingen zijn gemaakt. Nettogewicht verwijst bijvoorbeeld naar het gewicht van een object zonder verpakking of containers, terwijl het brutogewicht deze extra items wel omvat.

Laatste aanpassing op 30 januari 2023

Vond je dit artikel nuttig?

Dit vind je misschien ook interessant