1. Home
 2. Wetenschap & Onderzoek
 3. Data en Informatie: Wat is het verschil?

Data en Informatie: Wat is het verschil?

Data zijn ruwe, onbewerkte feiten en cijfers. Informatie is data die is geordend of bewerkt, waardoor het betekenisvol en bruikbaar wordt.

Data

Data zijn de ruwe, onbewerkte feiten en cijfers die op zichzelf staan, zonder context of interpretatie. Je kunt data zien als de bouwstenen van informatie. Ze worden verzameld via metingen, observaties of reacties via bijvoorbeeld enquetes. Deze ruwe gegevens kunnen van alles zijn: een reeks getallen, woorden, afbeeldingen of geluiden.

Stel je voor, je hebt een lijst met cijfers: 10, 20, 30. Dit zijn data. Op zichzelf zeggen deze cijfers niet veel. Ze worden pas betekenisvol als we ze in een context plaatsen.

Een belangrijk kenmerk van data is dat het kwantificeerbaar is, wat betekent dat je het kunt meten of tellen. Data kunnen kwalitatief (beschrijvend, zoals kleuren of namen) of kwantitatief (numeriek, zoals leeftijd of lengte) zijn.

Om data te kunnen gebruiken, moeten we het vaak verzamelen, opslaan en verwerken. Dit gebeurt in databases, spreadsheets of andere systemen die ontworpen zijn om met grote hoeveelheden data om te gaan.

Een voorbeeld van data in het dagelijks leven is het aantal stappen dat je zet, gemeten door een stappenteller. Die reeks nummers op zichzelf, bijvoorbeeld 5.000, 7.000, en 8.500, zijn gewoon data. Pas als we deze getallen bekijken en zeggen dat het doel is om elke dag 10.000 stappen te zetten, beginnen we de data te interpreteren en om te zetten in informatie.

data

Informatie

Informatie is wat we krijgen als we data nemen en deze organiseren, analyseren of op een manier bewerken zodat het zinvol en bruikbaar wordt. Informatie vertelt ons iets specifieks en helpt ons beslissingen te nemen of iets beter te begrijpen.

Wanneer we bijvoorbeeld die lijst met cijfers, 10, 20, 30, nemen en uitleggen dat het de scores zijn van een leerling op drie verschillende toetsen, dan hebben we informatie. Die scores geven ons inzicht in de prestaties van de leerling.

Informatie is dus data met context en betekenis. Het gaat niet alleen om de ruwe gegevens, maar ook om wat die gegevens voor ons betekenen. Een belangrijk proces in het creëren van informatie is data-analyse, waarbij patronen en verbanden in de data worden gezocht om conclusies te trekken.

Een ander aspect van informatie is dat het doelgericht is. Het wordt gecreëerd of gebruikt met een specifiek doel voor ogen, zoals het oplossen van een probleem of het beantwoorden van een vraag.

Informatie kan vele vormen aannemen, zoals een rapport, een grafiek, een kaart, of zelfs een gesproken bericht. Elk van deze vormen organiseert en presenteert data op een manier die gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken is.

Een voorbeeld van informatie in het dagelijks leven kan zijn wanneer je het weerbericht leest. De temperaturen, windrichtingen, en neerslagkansen zijn georganiseerde data die je helpen beslissen wat je die dag aan gaat doen (korte broek ja of nee) of of je een paraplu moet meenemen.

Informatie is dus het eindproduct van een proces waarbij data wordt getransformeerd om nuttig en betekenisvol te zijn. Het is wat ons in staat stelt om kennis op te doen en geïnformeerde beslissingen te nemen.

informatie

Het verschil tussen Data en Informatie

Het belangrijkste verschil tussen data en informatie ligt in de betekenis en bruikbaarheid. Data zijn de ruwe feiten en cijfers zonder context. Ze zijn als onbewerkte ingrediënten die nog niet zijn verwerkt tot een gerecht. Informatie daarentegen is als een klaargemaakt gerecht, bereid uit die ingrediënten met een specifiek doel voor ogen. Informatie ontstaat wanneer data worden geanalyseerd, georganiseerd en geïnterpreteerd, waardoor het begrijpelijk en nuttig wordt.

Voordelen en nadelen

Data:

 • Voordelen:
  • Veelzijdig: Data kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt en opnieuw worden geanalyseerd om verschillende soorten informatie te verkrijgen.
  • Objectief: Ruwe data zijn objectief en onveranderd, wat betekent dat ze een betrouwbare basis vormen voor analyse en besluitvorming.
 • Nadelen:
  • Complexiteit: Zonder de juiste analyse kan het moeilijk zijn om de betekenis van data te begrijpen.
  • Overweldigend: De enorme hoeveelheid beschikbare data kan overweldigend zijn zonder effectieve methoden voor datamanagement.

Informatie:

 • Voordelen:
  • Bruikbaarheid: Informatie is direct toepasbaar en kan helpen bij het nemen van beslissingen of het verkrijgen van inzicht.
  • Efficiëntie: Het helpt bij het snel begrijpen van een situatie of probleem door de relevante data in een begrijpelijke vorm te presenteren.
 • Nadelen:
  • Subjectiviteit: De manier waarop data worden omgezet in informatie kan subjectief zijn, afhankelijk van hoe de data worden geïnterpreteerd.
  • Veroudering: Informatie kan snel verouderen als de onderliggende data veranderen of als nieuwe data beschikbaar komen.

Conclusie

Het verschil tussen data en informatie is fundamenteel voor hoe we de wereld om ons heen begrijpen en ermee omgaan. Data op zich zijn als onbewerkte grondstoffen die potentieel waardevol zijn, maar pas echt waarde krijgen als ze worden omgezet in informatie. Dit proces van transformatie is cruciaal in alle gebieden van kennis, van wetenschap tot bedrijfsleven.

data en informatie

Veelgestelde vragen

Wat zijn ruwe data?

Ruwe data zijn de basisgegevens die nog niet zijn bewerkt of geanalyseerd. Ze komen direct uit de bron, zoals antwoorden uit een enquête, metingen van een thermometer of klikgedrag op een website. Deze data moeten vaak nog worden geordend of gefilterd voordat ze nuttig kunnen zijn.

Waarom moeten we data verzamelen?

Data verzamelen is belangrijk omdat het de grondstof is voor het maken van informatie. Met data kunnen we patronen ontdekken, trends analyseren en beslissingen nemen. Zonder data zouden we moeten gokken en zouden onze conclusies minder betrouwbaar zijn.

Hoe worden data omgezet in informatie?

Data worden omgezet in informatie door ze te organiseren, te analyseren en te interpreteren. Dit proces kan het berekenen van gemiddelden omvatten, het identificeren van patronen of het leggen van verbanden tussen verschillende datasets. Het eindresultaat is informatie die zinvol en bruikbaar is.

Wat kunnen we doen met informatie?

Met informatie kunnen we beter begrijpen wat er in de wereld om ons heen gebeurt, betere beslissingen nemen en problemen oplossen. Informatie helpt ons om vragen te beantwoorden, zoals “Wat is de meest effectieve manier om iets te doen?” of “Hoe is de situatie veranderd over tijd?”

Waarom is het belangrijk om informatie up-to-date te houden?

Informatie moet up-to-date worden gehouden omdat de wereld constant verandert. Nieuwe data kunnen oude informatie achterhaald maken. Door informatie actueel te houden, zorgen we ervoor dat onze beslissingen en inzichten gebaseerd zijn op de meest recente gegevens.

Hoe weten we of informatie betrouwbaar is?

Om te beoordelen of informatie betrouwbaar is, moeten we kijken naar de bron van de data, hoe de data zijn verzameld en geanalyseerd en of de conclusies logisch zijn. Betrouwbare informatie komt vaak van gerenommeerde organisaties, wordt verzameld via transparante methoden, en is peer-reviewed of geverifieerd door experts.

 


Jouw eigen artikel op verschil.nl of samenwerken? Mail met info@verschil.nl. Deze website is een initiatief van Iskandar Venema. 

Laatste aanpassing op 25 februari 2024

Heeft dit artikel je geholpen?

Ook uit deze categorie