1. Home
  2. Gezondheid
  3. Dementie en alzheimer: wat is het verschil?

Dementie en alzheimer: wat is het verschil?

De ziekte van Alzheimer en dementie zijn niet dezelfde aandoeningen, ondanks het feit dat ze vaak door elkaar worden gebruikt. Dementie is een term die wordt gebruikt om een achteruitgang van de cognitieve functie te beschrijven, terwijl de ziekte van Alzheimer een bepaald type dementie is dat het geheugen, het denken en het gedrag beïnvloedt.

We zullen in dit artikel de verschillen tussen deze twee aandoeningen onderzoeken, samen met hun diagnose- en behandelingsmethoden.

Wat is dementie?

De algemene term ‘dementie’ verwijst naar een afname van de cognitieve functie, waaronder geheugen, taal, probleemoplossing en andere mentale vermogens. Het is geen specifieke ziekte, maar eerder een verzameling tekenen en symptomen die kunnen worden veroorzaakt door een aantal onderliggende aandoeningen.

Hoewel dementie het vaakst wordt gezien bij oudere volwassenen, kan het ook jongere mensen treffen als gevolg van een ziekte of hersenletsel. Alzheimer is de meest typische oorzaak van dementie, maar er zijn andere ziekten die kunnen leiden tot dementie, waaronder vasculaire dementie, Lewy body dementie en frontotemporale dementie.

Dementie kan verschillende symptomen hebben, afhankelijk van de onderliggende oorzaak, maar veelvoorkomende symptomen zijn geheugenverlies, moeite met communiceren, desoriëntatie, stemmingswisselingen en moeite met het uitvoeren van dagelijkse taken. Mensen kunnen ernstigere symptomen ervaren naarmate de toestand verslechtert, zoals hallucinaties en wanen.

Dementie wordt meestal gediagnosticeerd na een grondig medisch onderzoek dat een lichamelijk onderzoek, neurologisch onderzoek en cognitieve testen omvat. Om de onderliggende oorzaak van de aandoening vast te stellen, kunnen ook aanvullende tests worden uitgevoerd, zoals scans van de hersenen en laboratoriumtests.

Medicijnen en ondersteunende zorg worden vaak gebruikt bij de behandeling van dementie. Medicijnen kunnen dementie niet genezen; het kan echter helpen bij het beheersen van enkele van de symptomen, waaronder verwarring en geheugenverlies. Individuen kunnen hun onafhankelijkheid behouden en hun kwaliteit van leven verbeteren met behulp van ondersteunende zorg, zoals fysiotherapie en ergotherapie.

Om de aandoening te beheersen, is het van cruciaal belang voor mensen met dementie en hun dierbaren om ondersteuning en middelen te zoeken. Om mensen te helpen hun onafhankelijkheid en kwaliteit van leven te behouden, kan dit er hulp komen van steungroepen en thuiszorgdiensten.

Samenvattend is dementie een term die wordt gebruikt om verschillende onderliggende aandoeningen te beschrijven die kunnen leiden tot een achteruitgang van de cognitieve functie. Dementie heeft geen bekende behandeling of genezing, maar vroege detectie en beheer van de aandoening kan helpen de symptomen onder controle te houden en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Wat is alzheimer?

Alzheimer is een bepaalde vorm van dementie die invloed heeft op gedrag, denken en geheugen. Het is goed voor 60 tot 80 procent van de gevallen van dementie, waardoor het de meest voorkomende oorzaak is.

Als een progressieve aandoening wordt de ziekte van Alzheimer na verloop van tijd meestal erger. Het begint meestal met licht geheugenverlies en problemen met plannen en problemen oplossen, maar het kan uiteindelijk zover komen dat mensen moeite hebben om vrienden en familie te herkennen en eenvoudige dagelijkse taken uit te voeren.

Aangenomen wordt dat Alzheimer wordt veroorzaakt door een samenloop van genetische, omgevings- en levensstijlfactoren, hoewel de exacte oorzaak nog onbekend is. De meeste gevallen van de aandoening komen voor bij 65-plussers, waardoor leeftijd de grootste risicofactor is.

Een uitgebreid medisch onderzoek dat een lichamelijk onderzoek, een neurologisch onderzoek en cognitieve tests omvat, is doorgaans vereist om Alzheimer te diagnosticeren.

Samenvatting verschillen dementie en alzheimer

  • Alzheimer is een specifieke vorm van dementie die het geheugen, denken en gedrag aantast. Dementie is een algemene term voor achteruitgang van de cognitieve functie.
  • Er zijn veel onderliggende aandoeningen die kunnen leiden tot dementie, maar de ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende.
  • Symptomen van dementie kunnen variëren, afhankelijk van de onderliggende oorzaak, terwijl symptomen van de ziekte van Alzheimer meestal geheugenverlies en moeite met taken zoals planning en probleemoplossing inhouden.
  • Dementie kan op elke leeftijd voorkomen, terwijl Alzheimer meestal voorkomt bij mensen ouder dan 60 jaar.
  • De diagnose van Alzheimer brengt ook vaak een medische evaluatie en aanvullende onderzoeken met zich mee om andere mogelijke oorzaken van dementie uit te sluiten. Dementie wordt gediagnosticeerd door middel van een grondige medische evaluatie en er kunnen aanvullende testen nodig zijn.
Laatste aanpassing op 30 januari 2023

Vond je dit artikel nuttig?

Dit vind je misschien ook interessant