1. Home
  2. Gezondheid & Welzijn
  3. Herseninfarct en Hersenbloeding: Wat is het verschil?

Herseninfarct en Hersenbloeding: Wat is het verschil?

Een herseninfarct ontstaat door een blokkade in een bloedvat van de hersenen, waardoor een deel van de hersenen geen zuurstof krijgt. Bij een hersenbloeding barst een bloedvat in de hersenen, wat leidt tot bloeding in of rondom de hersenen.

Herseninfarct

Een herseninfarct, ook wel een beroerte genoemd, gebeurt wanneer de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen wordt onderbroken. Dit komt meestal door een bloedstolsel dat een van de bloedvaten in de hersenen blokkeert. Zonder bloed, en daarmee zuurstof en voedingsstoffen, beginnen de hersencellen in dat gebied snel af te sterven.

Het is belangrijk om de symptomen van een herseninfarct snel te herkennen, zoals plotselinge verlamming of zwakte in het gezicht, een arm of een been (vooral aan één kant van het lichaam), verwarring, problemen met spreken of begrijpen, problemen met zien, duizeligheid, verlies van evenwicht of coördinatie en ernstige hoofdpijn zonder bekende oorzaak. Snelle behandeling kan de schade beperken en de kans op herstel vergroten.

Behandeling van een herseninfarct richt zich op het herstellen van de bloedstroom naar het getroffen gebied van de hersenen. Dit kan onder meer door medicijnen die stolsels oplossen (trombolytica) of door de bloedstolsels verwijderen door middel van een operatie.

Het voorkomen van een herseninfarct is ook belangrijk. Maatregelen omvatten het beheersen van risicofactoren zoals hoge bloeddruk, diabetes, hoog cholesterol, roken, obesitas en het voorkomen van hartziekten.

Na een herseninfarct kan revalidatie nodig zijn om verloren vaardigheden terug te krijgen, zoals spreken, lopen, of eten. Dit proces kan weken, maanden of zelfs jaren duren, afhankelijk van de ernst van de beroerte en de getroffen delen van de hersenen.

herseninfarct

Hersenbloeding

Een hersenbloeding of cerebrale bloeding is een type beroerte dat optreedt wanneer een bloedvat in de hersenen barst, waardoor bloed zich direct in of rond het hersenweefsel verspreidt. Dit leidt tot schade omdat het bloed druk uitoefent op het hersenweefsel en de normale bloedtoevoer naar dat gebied verstoort.

Er zijn verschillende soorten hersenbloedingen, afhankelijk van de locatie van de bloeding: een intracerebrale bloeding vindt plaats binnen het hersenweefsel zelf, terwijl een subarachnoïde bloeding gebeurt tussen de hersenen en de dunne weefsels die ze bedekken.

Symptomen van een hersenbloeding kunnen plotseling optreden en omvatten ernstige hoofdpijn, misselijkheid en braken, gevoeligheid voor licht, zwakte of gevoelloosheid in een deel van het lichaam, plotselinge verwardheid, problemen met zien, spreken of slikken, verlies van evenwicht of coördinatie en bewustzijnsverlies.

De behandeling van een hersenbloeding hangt af van de grootte, de oorzaak, en de locatie van de bloeding, maar richt zich vooral op het stabiliseren van de patiënt, het verminderen van de druk in de hersenen, en het voorkomen van verdere bloedingen. Dit kan medicatie omvatten om de bloeddruk te verlagen of chirurgie om het bloed te verwijderen en het gescheurde bloedvat te repareren.

Preventie is gericht op het beheersen van risicofactoren, zoals hoge bloeddruk, roken, overmatig alcoholgebruik en het handhaven van een gezonde levensstijl.

Net als bij een herseninfarct, kan na een hersenbloeding revalidatie noodzakelijk zijn om de patiënt te helpen bij het herstellen van verloren functies en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit kan fysiotherapie, ergotherapie en logopedie omvatten.

hersenbloeding

Het verschil tussen Herseninfarct en Hersenbloeding

Hoewel zowel een herseninfarct als een hersenbloeding onder de term ‘beroerte’ vallen, zijn de oorzaken en effecten op het lichaam verschillend, wat ook leidt tot verschillen in behandeling en herstel.

Een herseninfarct, vaak veroorzaakt door een bloedstolsel, blokkeert de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen. Zonder zuurstof en voedingsstoffen beginnen de hersencellen in dat gebied af te sterven, wat kan leiden tot blijvende schade. De focus bij de behandeling van een herseninfarct ligt op het zo snel mogelijk herstellen van de bloedtoevoer, vaak door het oplossen of verwijderen van het stolsel.

Een hersenbloeding daarentegen ontstaat wanneer een bloedvat in of rond de hersenen barst, wat resulteert in bloeding en druk op het hersenweefsel. Deze druk en de verstoring van de normale bloedtoevoer veroorzaken schade. Behandelingen richten zich op het stabiliseren van de patiënt, het verminderen van de druk in de hersenen, en soms chirurgie om het bloed te verwijderen en het gescheurde bloedvat te herstellen.

Preventie speelt een cruciale rol bij beide aandoeningen. Voor een herseninfarct is het belangrijk risicofactoren zoals hoge bloeddruk, hoog cholesterol, en hartziekten te beheren. Voor een hersenbloeding ligt de nadruk op het beheersen van hoge bloeddruk en het vermijden van overmatig gebruik van alcohol en drugs.

Het herstel na een herseninfarct of hersenbloeding hangt af van de locatie, grootte, en snelheid van behandeling. Hoewel sommige mensen volledig herstellen, ervaren anderen langdurige gevolgen, zoals fysieke, spraak-, of cognitieve beperkingen. Revalidatie kan in beide gevallen helpen bij het maximaliseren van het herstel en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Het begrijpen van deze verschillen is cruciaal voor iedereen, omdat snelle reactie en de juiste behandeling de ernst van de schade kunnen verminderen en de kansen op een succesvol herstel kunnen vergroten.

herseninfarct vs hersenbloeding

Veelgestelde vragen

Wat zijn de eerste tekenen van een herseninfarct?

De eerste tekenen van een herseninfarct omvatten vaak plotselinge zwakte of verlamming aan één kant van het lichaam, verwarring, moeite met spreken of begrijpen, problemen met zien in één of beide ogen, moeite met lopen, duizeligheid en een plotselinge, ernstige hoofdpijn.

Kan een herseninfarct voorkomen worden?

Ja, het risico op een herseninfarct kan worden verlaagd door gezonde leefgewoonten aan te nemen. Dit omvat het controleren van de bloeddruk, het verminderen van cholesterol, niet roken, regelmatig bewegen, een gezond dieet volgen en het beperken van alcoholgebruik.

Hoe lang duurt herstel na een herseninfarct?

Het herstel na een herseninfarct varieert sterk per persoon, afhankelijk van de ernst van de beroerte, de getroffen delen van de hersenen en de algehele gezondheid van de patiënt. Herstel kan variëren van enkele weken tot meerdere jaren, met sommige patiënten die blijvende effecten ervaren.

Wat veroorzaakt een hersenbloeding?

Een hersenbloeding wordt meestal veroorzaakt door het barsten van een verzwakt bloedvat in de hersenen. Risicofactoren omvatten hoge bloeddruk, overmatig alcoholgebruik, roken, het gebruik van bepaalde drugs en aandoeningen die de bloedvaten verzwakken, zoals aneurysma’s.

Kan je herstellen na een hersenbloeding?

Herstel na een hersenbloeding is mogelijk, maar net als bij een herseninfarct hangt de mate van herstel af van de locatie en omvang van de bloeding, de snelheid van de behandeling en de individuele gezondheid. Herstel kan een langdurig proces zijn en soms zijn er blijvende gevolgen.

Wat is belangrijk in de revalidatie na een hersenbloeding?

Revalidatie na een hersenbloeding richt zich op het helpen van de patiënt bij het terugwinnen van verloren functies en vaardigheden. Dit kan fysiotherapie, ergotherapie en logopedie omvatten. Belangrijk is een vroege start, geduld, en consistentie in de revalidatie-inspanningen, aangepast aan de individuele behoeften van de patiënt.

 


Jouw eigen artikel op verschil.nl of samenwerken? Mail met info@verschil.nl. Deze website is een initiatief van Iskandar Venema. 

Laatste aanpassing op 12 februari 2024

Heeft dit artikel je geholpen?

Ook uit deze categorie