1. Home
 2. Natuur en Milieu
 3. Magma en Lava: Wat is het verschil?

Magma en Lava: Wat is het verschil?

Magma is gesmolten gesteente onder de aarde en lava is magma dat aan de oppervlakte komt. Zodra magma het aardoppervlak bereikt en uitvloeit, noemen we het lava.

Inleiding

Laatst tijdens aardrijkskunde hadden we het over vulkanen en ik merkte dat veel leerlingen magma en lava door elkaar haalden. Sommigen dachten dat het gewoon twee woorden waren voor hetzelfde hete spul. Niet gek natuurlijk, want het klinkt best vergelijkbaar. Maar zoals je zult zien zijn het echt twee verschillende dingen met elk hun eigen rol in het verhaal van wat er onder en boven het aardoppervlak gebeurt.

In dit artikel ga ik je uitleggen wat precies het verschil is tussen magma en lava. We kijken naar hoe ze ontstaan, waar ze vandaan komen en wat er gebeurt als ze uit een vulkaan komen. Zo krijg je een helder beeld van wat zich onder en boven de aardkorst afspeelt. Aan het einde van dit artikel weet je niet alleen het verschil, maar kun je ook meepraten over de impact die deze gesmolten gesteenten hebben op het landschap en ons klimaat.

Verschil tussen Magma en Lava

Magma en lava zijn beide gesmolten gesteenten, maar ze bevinden zich op verschillende plekken en gedragen zich anders wanneer ze in contact komen met de aardoppervlakte.

Waar?

Magma is gesmolten gesteente dat zich onder de aardkorst bevindt. Het ontstaat door de extreem hoge druk en temperatuur diep in de aarde, waardoor vaste gesteenten smelten. Magma kan bestaan uit een mengsel van gesmolten gesteente, gassen en kristallen. Het is zeer viskeus, wat betekent dat het dik en stroperig is.

Lava, daarentegen, is magma dat door een vulkaan naar de aardoppervlakte wordt geduwd en uitvloeit. Zodra magma het aardoppervlak bereikt noemen we het lava. Lava koelt snel af zodra het in contact komt met de lucht of water en stolt dan tot nieuw gesteente.

Dwarsdoorsnede vulkaan, magma voert de druk op naar boven

Wat?

Wanneer magma de oppervlakte als lava bereikt, gedraagt het zich anders door de lagere druk. Het kan explosief uit de vulkaan spuiten of rustig uitvloeien, afhankelijk van de samenstelling en de aanwezige gassen. De snelheid waarmee lava stroomt en afkoelt kan enorm verschillen. Snelle afkoeling leidt vaak tot de vorming van glad, glasachtig gesteente, terwijl langzamere afkoeling grotere kristallen kan vormen.

Directe Vergelijking: Magma vs. Lava

EigenschapMagmaLava
LocatieOnder de aardkorstAan de aardoppervlakte
SamenstellingGesmolten gesteente, gassen, kristallenGesmolten gesteente, soms met gassen
GedragStijgt op door drijfvermogen en drukStroomt uit, koelt snel af
ViskeusZeer viskeus (dik en stroperig)Varieert; minder viskeus bij het stromen
Effecten bij afkoelingBlijft meestal ondergronds tenzij het uitbarstVormt nieuw gesteente bij afkoeling
Magma vs lava in een tabel

Wat is magma?

Magma is niet zomaar gesmolten gesteente; het is een complexe, gloeiend hete substantie diep binnenin de aarde, essentieel voor de geologische dynamiek van onze planeet.

Oorsprong

Magma ontstaat diep onder de aardkorst, waar de temperatuur en druk extreem hoog is. Deze omstandigheden zorgen ervoor dat vaste gesteenten smelten. Magma bestaat voornamelijk uit siliciumdioxide (SiO2) en bevat verschillende hoeveelheden mineralen, vulkanische gassen en kristallen. Deze samenstelling bepaalt de viscositeit en het gedrag van het magma als het naar de oppervlakte beweegt.

Kenmerken van magma

 • Hoge temperatuur: Kan variëren van 600°C tot 1200°C.
 • Viscositeit: Afhankelijk van de samenstelling; meer silica (= siliciumdioxide) maakt het stroperiger.
 • Gasgehalte: Bevat gassen zoals waterdamp, koolstofdioxide en zwavelgassen, die bijdragen aan vulkanische explosies.
Een magmakamer onder een vulkaan zou er zo uit kunnen zien

Voordelen en nadelen van magma

VoordelenNadelen
Vormt nieuwe gesteentenKan destructieve uitbarstingen veroorzaken
Draagt bij aan geothermische energieBedreiging voor nabijgelegen gemeenschappen
Creëert vruchtbare grondenKan globale klimaateffecten hebben
Voor- en nadelen magma

Magma is een gesmolten gesteentemengsel onder de aardkorst, rijk aan gassen en mineralen, dat cruciaal is voor de vorming van nieuwe gesteenten en de dynamiek van de aardkorst.

Wat is lava?

Lava is het spectaculaire en vaak angstaanjagende resultaat van vulkanische activiteit waarbij magma aan de oppervlakte van de aarde komt.

Oorsprong

Zodra magma de aardoppervlakte bereikt wordt het lava genoemd. Dit gebeurt meestal tijdens een vulkanische uitbarsting. Lava koelt relatief snel af in vergelijking met het tempo waarin magma zich onder de aarde beweegt. Door deze snelle afkoeling stolt het en vormt het nieuwe gesteenteformaties zoals basalt en andesiet, afhankelijk van de chemische samenstelling.

Kenmerken van lava

 • Temperatuur bij uitstroom: Kan variëren tussen 700°C tot 1200°C.
 • Afstollingsgesteente: Verschillende soorten, zoals basalt, andesiet of daciet.
 • Vorm en structuur: Kan stollen tot gladde, touwachtige structuren of scherpe, brokkelige rotsen.

Voorbeelden vulkanen

 1. Fagradalsfjall, IJsland (2021): Bekend om zijn fotogenieke lava-uitstroom die veilig van dichtbij bekeken kon worden.
 2. Vesuvius, Italië: Beroemd om zijn verwoestende uitbarsting in 79 n.Chr. die Pompeii bedekte.
 3. Hawaiian Fire Fountain: Spectaculaire lavafonteinen die hoog de lucht in schieten tijdens uitbarstingen.
Een vulkaanuitbarsting is levensgevaarlijk voor omwonenden maar ook van invloed op het klimaat

Voordelen en nadelen van lava

VoordelenNadelen
Vormt nieuwe landmassa’sVernietigt bestaande ecosystemen en menselijke nederzettingen
Creëert toeristische attractiesVormt een direct gevaar voor leven en eigendom
Rijk aan mineralenKan luchtverkeer en klimaat beïnvloeden
Voor- en nadelen lava

Lava is magma dat de aardoppervlakte heeft bereikt en uitvloeit, snel afkoelt en stolt tot nieuw gesteente. Dit proces heeft zowel destructieve als constructieve effecten op de natuur en de menselijke samenleving.

Overeenkomsten Magma en Lava

Hoewel magma en lava verschillen in locatie en gedrag, delen ze enkele fundamentele eigenschappen en zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden in het proces van vulkanisme.

Onafscheidelijk duo in vulkanische activiteit

Magma en lava zijn twee fasen van hetzelfde materiaal. Magma vormt zich diep binnen in de aarde en wordt lava zodra het de oppervlakte bereikt door een vulkanische uitbarsting. Ze vormen samen een cruciale cyclus in de geologie van de aarde, waarbij magma de interne druk opbouwt en lava voor de spectaculaire en soms vernietigende ontlading zorgt.

Synergie en uitdagingen

De overgang van magma naar lava creëert geologische vormen zoals vulkanen, eilanden en bergketens. Dit proces is essentieel voor de vorming van nieuwe aardkorst en het recyclen van oude gesteenten. Echter, deze transformatie kan ook leiden tot natuurrampen zoals vulkanische uitbarstingen, niet alleen is dit een bedreiging voor dorpen en steden, ook kan dit van invloed zijn het klimaat.

Invloed op de mens en omgeving

Voor mensen die in de buurt van actieve vulkanen wonen, vormen magma en lava zowel een risico als een bron van natuurlijke hulpbronnen. Vulkanische bodems zijn vaak uiterst vruchtbaar, ideaal voor landbouw, terwijl geothermische activiteit kan worden benut voor energieopwekking. Aan de andere kant vereist het leven nabij vulkanen voortdurende waakzaamheid en voorbereiding op mogelijke evacuaties.

Lava vormt nieuw land

Magma en lava zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; magma dient als de verborgen kracht onder de aardkorst, terwijl lava zijn zichtbare en actieve tegenhanger is, beide cruciaal voor de vorming en vernieuwing van het aardoppervlak.

Hoe hou je ze uit elkaar?

Het correct identificeren van magma en lava is essentieel om vulkanische processen te begrijpen. Hier zijn handige tips en ezelsbruggetjes om deze twee gemakkelijk uit elkaar te houden.

Ezelsbruggetjes

 1. Magma In: Denk aan magma als iets dat in de aarde zit, diep onder het oppervlak.
 2. Lava Uit: Lava is wat eruit komt als magma het aardoppervlak bereikt en zichtbaar wordt.

Deze simpele woordassociaties, “in” voor magma en “uit” voor lava, helpen je snel onthouden waar elk van hen zich bevindt en wat hun relatie met de aarde is.

Magma en Lava als lesmateriaal

Het onderwijzen van geologische processen zoals magma en lava kan een boeiende en informatieve ervaring zijn voor leerlingen. Hier is een lesplan dat je kunt gebruiken om deze onderwerpen effectief in de klas te behandelen.

Theorie en Praktijkoefeningen

 1. Inleidende Presentatie: Begin met een presentatie die de basis uitlegt. Definieer wat magma en lava zijn, illustreer met afbeeldingen van beide en leg de verbanden tussen de twee uit.
 2. Video Demonstratie: Toon een korte documentaire of video die vulkanische uitbarstingen toont waarin de overgang van magma naar lava zichtbaar is. Bespreek na de video wat de leerlingen precies hebben gezien.
 3. Interactieve Quiz: Gebruik een quiz om te testen wat de leerlingen hebben geleerd. Vragen kunnen variëren van het definiëren van termen tot het uitleggen van processen.

Praktijkoefeningen

 • Modeluitbarsting: Laat leerlingen een eenvoudig model van een vulkaan maken met baking soda, azijn en voedselkleuring om de uitbarsting van lava te simuleren.
 • Discussiegroepen: Verdeel de klas in groepen en laat ze discussiëren over de effecten van vulkanen op mens en milieu. Elk groepje kan hun conclusies presenteren aan de rest van de klas.

Problemen en Oplossingen

Leerlingen kunnen moeite hebben met het visualiseren van de concepten diep binnen de aarde. Gebruik 3D-modellen of augmented reality apps om de ondergrondse processen van magma beter voor te stellen. Daarnaast kan de chemische samenstelling complex lijken. Vereenvoudig deze met analogieën, zoals het vergelijken van de viscositeit van magma met die van honing of siroop.

Lava wat de zee in stroomt geeft imponerende plaatjes

Weet je voor in de klas: Wist je dat de temperatuur van lava kan variëren van 700°C tot 1200°C, afhankelijk van de chemische samenstelling en de locatie van de vulkaan? Dit beïnvloedt hoe snel de lava stolt en welk type gesteente er gevormd wordt.

Conclusie

We hebben gezien dat magma en lava twee verschillende vormen van gesmolten gesteente zijn, die onlosmakelijk verbonden zijn met vulkanische activiteit. Magma bevindt zich onder de aardkorst en beweegt zich naar boven door de druk vanuit de diepte van de aarde. Zodra het de oppervlakte bereikt en uitvloeit, noemen we het lava. Deze transformatie speelt een cruciale rol in het vormen van nieuwe landmassa’s en het beïnvloeden van het landschap op onze planeet.

Veelgestelde vragen over Magma en Lava

Wat is het verschil tussen magma en lava?

Magma is gesmolten gesteente dat zich onder de aardkorst bevindt, terwijl lava het gesmolten gesteente is dat de oppervlakte bereikt en uitvloeit tijdens een vulkanische uitbarsting.

Waarom is magma viskeuzer dan lava?

De viscositeit van magma is hoger omdat het rijk is aan silica en onder hoge druk staat diep in de aarde. Wanneer magma als lava aan de oppervlakte komt, verliest het sommige gassen, wat de viscositeit vermindert.

Kunnen we voorspellen wanneer magma in lava verandert?

Wetenschappers kunnen met behulp van seismografische data en andere geologische tekenen wel inschatten wanneer een vulkaan mogelijk gaat uitbarsten, wat betekent dat het magma zich naar de oppervlakte beweegt en lava wordt, maar exacte voorspellingen zijn vaak lastig.

Heeft de samenstelling van magma invloed op het type vulkaanuitbarsting?

Ja, de samenstelling van magma heeft een grote invloed op het type uitbarsting. Magma dat rijk is aan silica zorgt voor explosievere uitbarstingen door de hogere viscositeit en gasopbouw, terwijl basaltisch magma, dat minder silica bevat, vaak zorgt voor rustigere lavastromen.

Hoe snel koelt lava af en hoe beïnvloedt dit de gevormde gesteenten?

Lava koelt relatief snel af wanneer het de oppervlakte bereikt, vooral in contact met lucht of water. Dit snelle afkoelingsproces resulteert in de vorming van fijnkorrelige of glasachtige gesteenten, afhankelijk van de afkoelsnelheid en de chemische samenstelling van de lava.

Zijn er technologieën die helpen bij het bestuderen van magma en lava?

Ja, moderne technologieën zoals seismografie, satellietbeelden en infraroodsensoren spelen een cruciale rol bij het monitoren van vulkanische activiteit en het bestuderen van magma en lava. Deze technologieën stellen wetenschappers in staat om veranderingen onder en boven de aardkorst te observeren en beter te begrijpen.

Hoe werkt de koeling van lava?

De snelheid waarmee lava afkoelt, hangt af van de omgevingstemperatuur, de samenstelling van de lava en de dikte van de lavastroom. Dikkere lavastromen isoleren de hitte beter en koelen langzamer af, wat resulteert in grotere kristallen in het gesteente, terwijl dunne lavastromen snel afkoelen en vaak een glasachtige structuur vormen zonder kristallen.

Interessante bronnen over deze onderwerpen

 1. KNMI Vulkanologie
 2. Naturalis – Vulkanen
 3. NEMO Kennislink – Vulkanen
 4. Geologie van Nederland – Vulkanisme
 5. Volkssterrenwacht Urania – Vulkanisme
Laatste aanpassing op 15 april 2024
Vond je dit artikel nuttig?

Soortgelijke artikelen