1. Home
 2. Psychologie en Persoonlijke Ontwikkeling
 3. Objectief en Subjectief: Wat is het verschil?

Objectief en Subjectief: Wat is het verschil?

Objectief betekent feitelijk zonder persoonlijke mening, terwijl subjectief juist gebaseerd is op persoonlijke gevoelens, smaken of meningen.

Inleiding

Laatst tijdens de pauze ontstond er een verhitte discussie tussen twee van mijn leerlingen over een recente film. De ene zei dat de film objectief gezien slecht was omdat het slechte recensies had, terwijl de andere beweerde dat het subjectief gezien een topfilm was omdat hij het geweldig vond. Het klonk heel wijs maar ik had niet bepaald het idee dat mijn leerlingen het verschil tussen objectief en subjectief wel echt begrepen. Veel mensen halen deze twee door elkaar, wat kan leiden tot misverstanden of zelfs ruzies.

In dit artikel duiken we dieper in wat objectief en subjectief betekent en hoe je ze uit elkaar houdt. Ik leg je uit waarom het belangrijk is om het verschil te kennen en hoe dit je kan helpen in dagelijkse discussies, je schoolwerk en zelfs in je persoonlijke relaties. We gaan kijken naar de definitie van beide termen, voorbeelden uit het dagelijks leven en hoe je ze kunt toepassen.

Verschil tussen Objectief en Subjectief

Wanneer we het hebben over objectief versus subjectief, duiken we eigenlijk in de wereld van feiten versus meningen. Kortgezegd; Als je objectief kijkt naar iets, dan laat je je persoonlijke gevoelens, voorkeuren en vooroordelen volledig buiten beschouwing. Je baseert je puur op harde feiten, cijfers en bewijs dat voor iedereen gelijk is, ongeacht wie het bekijkt. Een goed voorbeeld is de temperatuur buiten; als het 20 graden is, dan is dat een objectief gegeven.

debat subjectief en objectief
In een debat lopen feiten en meningen door elkaar

Subjectief, daarentegen, is als je eigen mening, gevoelens of smaak een rol spelen bij hoe je iets beoordeelt. Dit is persoonlijk en kan voor iedereen anders zijn. Als je zegt dat het buiten warm is bij 20 graden, dan is dat jouw persoonlijke beleving; voor iemand uit een warmer land kan dit juist als een koude dag voelen.

AspectObjectiefSubjectief
BasisFeiten en bewijsPersoonlijke meningen en gevoelens
Invloed van persoonlijke voorkeurGeenHoog
MeetbaarheidJa, door middel van data en bewijsNee, varieert per persoon
VoorbeeldDe zon is een ster.De zonsondergang is prachtig.
Gebruik in schrijvenWetenschappelijke artikelen, nieuwsverslaggevingRecensies, persoonlijke blogs
Objectief vs Subjectief in een tabel

Hoe beïnvloeden deze termen ons dagelijks leven? Nou, heel simpel. Wanneer je een discussie voert of je huiswerk maakt, is het cruciaal om te weten wanneer je feiten nodig hebt (objectief) en wanneer je mening gevraagd wordt (subjectief). Het helpt je om duidelijker te communiceren en beter te begrijpen hoe iemand tot zijn of haar punt komt.

Wat is Objectief?

Als we het over objectief hebben, praten we eigenlijk over de keiharde waarheid, zonder alle franje van persoonlijke meningen of emoties. Objectiviteit vind je terug in de wetenschap, in het nieuws (althans, dat is de bedoeling) en in elke situatie waarin data en harde feiten de boventoon voeren. Het gaat erom dat je informatie presenteert zoals deze is, zonder deze te kleuren met je eigen gevoelens of vooroordelen.

Een stukje geschiedenis

De nadruk op objectiviteit is niet altijd zo sterk geweest als nu. In de geschiedenis zie je dat verslaggeving, wetenschap en zelfs kunst door de eeuwen heen vaak vermengd waren met persoonlijke interpretaties en meningen. De moderne wetenschappelijke methode, die objectiviteit als kern heeft, is eigenlijk een relatief recente ontwikkeling, voortkomend uit de Verlichting. Dit was een tijd waarin men begon te beseffen dat vooruitgang en kennis alleen konden worden bereikt door feiten te scheiden van fictie en persoonlijke bias (vooringenomenheid).

Kenmerken

 • Gebaseerd op feiten: Informatie die objectief is, is volledig gebaseerd op controleerbare feiten.
 • Neutraal: Objectiviteit probeert niet te overtuigen op basis van emoties of persoonlijke voorkeuren.
 • Consistent: Ongeacht wie de informatie bekijkt, de interpretatie blijft altijd hetzelfde.

Voorbeelden

 1. Wetenschappelijk onderzoek: Hierbij worden resultaten gepresenteerd op basis van experimenten en observaties, niet op wat de onderzoeker hoopt te vinden.
 2. Nieuwsverslaggeving: Idealiter biedt dit feiten over wat er gebeurd is, zonder partij te kiezen (hoewel dit in de praktijk een uitdaging kan zijn).
 3. Rechtbankuitspraken: De beslissingen zijn idealiter gebaseerd op bewijs en wetgeving, niet op de persoonlijke mening van de rechter.
objectief wetenschap
Wetenschap is objectief

Voordelen en Nadelen

VoordelenNadelen
BetrouwbaarKan droog of onpersoonlijk overkomen
EenduidigMinder ruimte voor interpretatie
Maakt rationele discussie mogelijkKan belangrijke persoonlijke of culturele context negeren
Voor- en nadelen van objectief

Objectief is kort gezegd de presentatie van informatie of data zonder enige vorm van persoonlijke mening, emotie of interpretatie. Het streeft naar een universeel begrip dat voor iedereen, ongeacht persoonlijke achtergrond of overtuigingen, gelijk is.

Wat is Subjectief?

Subjectiviteit draait helemaal om persoonlijke interpretaties, gevoelens, meningen en voorkeuren. Het is hoe jij de wereld ziet door jouw eigen unieke blik. Deze manier van kijken is onmisbaar in kunst, literatuur en overal waar persoonlijke expressie een rol speelt. Het voegt kleur en diversiteit toe aan de wereld om je heen, want zonder subjectiviteit zou alles saai en eentonig zijn.

Al vanaf het begin der tijden speelt subjectiviteit een rol in de menselijke cultuur. Kunst, muziek, literatuur, zelfs religie en filosofie, zijn allemaal gebieden waar subjectieve ervaringen en meningen centraal staan. Deze vormen van menselijke expressie bieden een kijkje in de individuele en culturele belevingswerelden die verder gaan dan koude, harde feiten.

Kenmerken

 • Persoonlijke inbreng: Subjectiviteit is diep geworteld in persoonlijke ervaringen en overtuigingen.
 • Emotionele diepgang: Het biedt ruimte voor emotie en passie, wat kan resulteren in krachtige, overtuigende communicatie.
 • Diversiteit in perspectieven: Het viert de unieke verschillen tussen mensen en culturen.

Voorbeelden

 1. Kunstwerken: Elk schilderij, beeldhouwwerk of muziekstuk is een uiting van de subjectieve belevingswereld van de kunstenaar.
 2. Filmrecensies: Twee mensen kunnen dezelfde film totaal anders ervaren en beoordelen, afhankelijk van hun persoonlijke voorkeuren.
 3. Politieke meningen: Wat de een ziet als een geweldige politieke zet, kan de ander beschouwen als een misstap, allemaal gebaseerd op persoonlijke overtuigingen en waarden.

Voordelen en Nadelen

VoordelenNadelen
Bevordert creativiteit en diversiteitKan leiden tot misverstanden of conflicten
Maakt diepe emotionele verbindingen mogelijkMoeilijk te generaliseren of te meten
Reflecteert persoonlijke en culturele identiteitKan feiten verdraaien of negeren
Voor- en nadelen van subjectief

Subjectief is in essentie een persoonlijke weergave van de realiteit, gekleurd door individuele ervaringen, emoties en meningen. Het is wat ons mens maakt, in staat om te voelen, te interpreteren en ons uit te drukken op oneindig veel unieke manieren.

museum subjectief
Hoe je kunst interpreteert is subjectief

Overeenkomsten Objectief en Subjectief

Het lijkt misschien alsof objectief en subjectief twee totaal verschillende werelden zijn, maar verrassend genoeg hebben ze ook vele gemene delers. Beide perspectieven zijn essentieel voor een volledig begrip van de wereld om ons heen. Ze vullen elkaar aan en bieden ons een completer beeld dan beide termen op zichzelf ooit zouden kunnen doen.

Aan de ene kant hebben we objectiviteit, wat ons helpt de wereld te begrijpen door middel van universele feiten en onveranderlijke waarheden. Aan de andere kant biedt subjectiviteit een rijke, gevarieerde kijk op diezelfde wereld door de ogen van individuele ervaringen en persoonlijke interpretaties. Samen stellen ze ons in staat om niet alleen te weten wat er gebeurt, maar ook om te begrijpen wat het gevoel en de gedachtes zijn van verschillende mensen hierover.

De interactie tussen objectieve en subjectieve perspectieven kan elkaar versterken maar kan ook leiden tot uitdagingen. Wanneer deze perspectieven in balans zijn, kunnen ze helpen bij het vormen van goede meningen en beslissingen. Echter, wanneer één perspectief domineert ten koste van de ander, kan dit leiden tot een vertekend beeld van de werkelijkheid of in het ergste geval tot een conflict of ruzie.

Hoe hou je ze uit elkaar?

Het onderscheid maken tussen objectief en subjectief lijkt soms een dunne scheidslijn te zijn. Ik heb een paar handige tips en ezelsbruggetjes voor je om deze twee uit elkaar te houden en te weten wanneer je welke moet gebruiken.

Ezelsbruggetjes

 1. O van Objectief = Onpersoonlijk: Denk aan de ‘O’ van objectief als een nul – het sluit persoonlijke meningen en gevoelens uit. Het is puur en alleen de feitelijke informatie die telt.
 2. S van Subjectief = Smaken verschillen: Net zoals smaken verschillen, zo zijn ook subjectieve meningen persoonlijk en uniek voor iedereen.

Wanneer en waarom deze keuze essentieel is

Wanneer je een discussie voert of een essay schrijft is het cruciaal om te weten wanneer je objectieve feiten nodig hebt om je punt te maken en wanneer je je persoonlijke mening mag laten doorschemeren. In een wetenschappelijk betoog bijvoorbeeld, is objectiviteit je beste vriend. Maar in een recensie of persoonlijk essay is juist jouw subjectieve mening belangrijk.

In het dagelijks leven helpen deze vaardigheden je om nieuwsartikelen kritisch te beoordelen en onderzoek te doen. Het onderscheid kennen tussen objectief en subjectief kan je ook helpen beter te communiceren en empathischer te zijn, omdat je leert (h)erkennen wanneer iemand zijn persoonlijke mening deelt versus wanneer iemand feitelijke informatie presenteert.

Om te onthouden

 • Gebruik objectiviteit voor feitelijke informatie en wanneer precisie en onpartijdigheid vereist zijn.
 • Laat ruimte voor subjectiviteit in persoonlijke expressie, kunst en wanneer jouw unieke perspectief gevraagd wordt.

Het verschil kennen tussen objectief en subjectief is essentieel op school en in je persoonlijke leven. Het helpt je niet alleen bij het structureren van je argumenten en meningen, maar ook bij het ontwikkelen van kritisch denkvermogen en empathie.

subjectief zon
Of je deze zonsondergang mooi of lelijk vindt is een subjectieve mening

Objectief en Subjectief als lesmateriaal

Als je een les voorbereid over het verschil tussen objectief en subjectief, heb ik een interactieve en leerzame aanpak die je kunt gebruiken om deze onderwerpen tot leven te brengen in je klas. Deze methode zal je leerlingen niet alleen helpen het onderscheid te begrijpen, maar ze ook actief betrekken bij het leerproces.

Begin de les met een visuele prikkel: hang twee posters op in de klas, één met een grote, kleurrijke ‘S’ (voor Subjectief) en de andere met een strakke, blauwe ‘O’ (voor Objectief). Deze visuele cues zullen helpen het concept in de geest van de leerlingen te graveren.

Introduceer vervolgens het spel “Feit of Mening”, waarbij de klas in twee teams wordt verdeeld. Elk team krijgt een reeks uitspraken op kaarten. Deze uitspraken variëren tussen objectieve feiten en subjectieve meningen. Het doel is voor elk team om correct te identificeren of hun kaart een objectief feit of een subjectieve mening weergeeft en deze vervolgens in de bijbehorende poster te ‘plaatsen’. Het is een leuke manier om hen kritisch te laten nadenken over de aard van informatie.

Na het spel, geef je de leerlingen de opdracht om in kleine groepen te werken aan een presentatie. Ze moeten een onderwerp kiezen en dit bespreken vanuit zowel een objectief als een subjectief standpunt. Dit zal hen helpen de betekenis van beide te begrijpen en hoe ze toegepast kunnen worden in verschillende contexten.

Een mogelijke uitdaging is dat sommige leerlingen moeite kunnen hebben om persoonlijke vooroordelen te negeren bij het maken van objectieve uitspraken. Moedig een discussie aan over hoe professionals in verschillende velden (zoals journalisten en wetenschappers) getraind worden om informatie onpartijdig te presenteren. Dit kan helpen de leerlingen te motiveren en te laten zien hoe waardevol deze vaardigheden zijn.

Deze aanpak biedt een dynamische en interactieve manier om het belang van het onderscheiden tussen objectieve en subjectieve informatie te onderwijzen, wat cruciaal is voor de ontwikkeling van kritisch denkvermogen bij leerlingen.

Weetje voor in de klas: Het woord ‘objectief’ komt uit het Latijn, waar ‘Objectum’ staat voor ‘dat wat voor het geestesoog ligt’. Dit benadrukt het concept van onpartijdigheid en de presentatie van feiten zoals ze zijn.

Conclusie

We hebben gezien hoe objectief en subjectief ons helpt de wereld om ons heen te begrijpen en te interpreteren. Hopelijk kan je deze kennis toepassen in discussies, bij het formuleren van je gedachten en in de informatie die we dagelijks tegenkomen.

De balans vinden

Het is belangrijk om te beseffen dat zowel objectieve als subjectieve perspectieven waarde hebben in onze communicatie en hoe we de wereld ervaren. Objectiviteit biedt ons een solide basis van feiten en gegevens, terwijl subjectiviteit ons in staat stelt onze persoonlijke ervaringen en meningen te delen. De kunst ligt in het balanceren van deze twee, zodat we weloverwogen en empathische beslissingen kunnen nemen.

In een tijd waarin informatie sneller dan ooit tevoren op ons afkomt, is het essentieel om kritisch te blijven en ons bewust te zijn van het verschil tussen wat feitelijk is en wat gekleurd is door persoonlijke interpretaties. Hoe denk jij dat deze vaardigheden jou kunnen helpen in je dagelijks leven, in je studies of in je toekomstige carrière?

Veelgestelde vragen over Objectief en Subjectief

Wat maakt een bron objectief?

Een bron wordt als objectief beschouwd wanneer deze informatie presenteert zonder beïnvloeding door persoonlijke gevoelens, vooroordelen of interpretaties. Dit betekent dat de informatie gebaseerd is op controleerbare feiten en data en gepresenteerd wordt op een manier die neutraal en onpartijdig is. Om een bron objectief te maken, moet deze streven naar transparantie over het verzamelen en weergeven van informatie en moet deze kritisch geëvalueerd worden door onafhankelijke partijen.

Hoe kan ik mijn eigen subjectiviteit herkennen?

Je eigen subjectiviteit herkennen begint met zelfbewustzijn. Vraag jezelf af of je meningen of gevoelens je kijk op bepaalde informatie kunnen beïnvloeden. Reflecteer op je eigen ervaringen, vooroordelen en overtuigingen en hoe deze je perceptie kunnen kleuren. Het is ook nuttig om jezelf uit te dagen door alternatieve standpunten te overwegen en actief te zoeken naar informatie die je eigen mening kan tegenspreken of uitdagen.

Zijn subjectieve meningen minder waardevol dan objectieve feiten?

Nee, subjectieve meningen zijn niet minder waardevol dan objectieve feiten; ze dienen gewoon een ander doel. Subjectieve meningen bieden inzicht in persoonlijke ervaringen, waarden en overtuigingen, die essentieel zijn voor onze culturele en sociale interacties. Objectieve feiten bieden daarentegen een gemeenschappelijke basis voor begrip en communicatie. Beide zijn cruciaal voor een volledig begrip van de wereld om ons heen.

Hoe kan ik objectiever zijn in mijn beoordelingen?

Om objectiever te zijn in je beoordelingen, is het belangrijk om te focussen op feiten en data die onafhankelijk kunnen worden geverifieerd. Vermijd het laten meewegen van persoonlijke gevoelens of vooroordelen. Stel vragen die je helpen de feiten te scheiden van meningen en sta open voor verschillende perspectieven. Het actief zoeken naar bronnen die tegen je eigen aannames ingaan, kan ook helpen om een meer gebalanceerd en objectief standpunt te ontwikkelen.

Kunnen objectieve feiten veranderen over tijd?

Ja, wat als een objectief feit wordt beschouwd, kan veranderen naarmate er meer informatie beschikbaar komt. Wetenschap, bijvoorbeeld, evolueert constant; wat ooit als feit werd aangenomen, kan worden herzien of aangepast in het licht van nieuwe ontdekkingen of technologieën. Dit betekent echter niet dat de feiten subjectief zijn; het betekent dat onze begrip van de feiten verbetert en verfijnt over tijd.

Is het mogelijk om volledig objectief te zijn?

Hoewel het streven naar objectiviteit belangrijk is, is het voor mensen moeilijk om volledig objectief te zijn, omdat iedereen zijn eigen perspectieven, ervaringen en biases heeft. Het is echter mogelijk om methoden en technieken toe te passen die helpen om de invloed van persoonlijke bias te minimaliseren, zoals peer review in wetenschappelijk onderzoek, het gebruiken van controleerbare data en het bewust zijn en erkennen van je eigen vooroordelen.

Interessante bronnen over deze onderwerpen:

 • Filosofie Magazine: Een platform vol artikelen en essays die diep ingaan op filosofische vraagstukken, waaronder de aard van kennis en waarheid.
 • Kennislink: Biedt inzichten in wetenschappelijke ontdekkingen en de methodologieën achter objectieve kennisvergaring.
 • De Correspondent: Een journalistiek platform dat streeft naar diepgaande en genuanceerde verslaggeving, waarbij de lijn tussen objectieve feiten en subjectieve interpretaties vaak wordt verkend.
Laatste aanpassing op 13 april 2024
Vond je dit artikel nuttig?

Soortgelijke artikelen