1. Home
  2. Economie & Financiën
  3. Recessie en Depressie: Wat is het verschil?

Recessie en Depressie: Wat is het verschil?

Een recessie is als de economie van een land tijdelijk minder goed gaat, met minder banen en bedrijven die minder verkopen. Een depressie is veel erger en duurt langer, waarbij nog meer mensen hun baan verliezen en bedrijven het heel moeilijk hebben.

Recessie

Een recessie is een periode waarin de economie van een land niet groeit, maar juist krimpt. Dit betekent dat er minder geld wordt uitgegeven en verdiend. Tijdens een recessie verkopen bedrijven minder producten of diensten, waardoor ze soms genoodzaakt zijn minder mensen in dienst te houden. Dit kan leiden tot meer werkloosheid. Ook investeren bedrijven en mensen minder in nieuwe projecten of spullen omdat ze onzeker zijn over de toekomst.

Een recessie wordt officieel herkend als de economie, gemeten aan het bruto binnenlands product (BBP), gedurende twee opeenvolgende kwartalen krimpt. Het BBP is de totale waarde van alle goederen en diensten die in een land worden geproduceerd.

Hoewel recessies klinken als iets heel negatiefs, zijn ze een normaal onderdeel van de economische cyclus. Economieën groeien in fasen en soms krimpen ze weer een beetje. Recessies zorgen er soms voor dat bedrijven en mensen hun geld slimmer gaan gebruiken en efficiënter worden.

Recessies hebben niet alleen maar nadelen. Ze kunnen ook kansen bieden. Zo kunnen de prijzen van huizen en aandelen dalen, wat kansen biedt voor mensen die willen investeren en voorheen de prijzen te hoog vonden.

Voorbeelden van recessies zijn de dotcom-crisis begin 2000, waarbij veel internetbedrijven failliet gingen, en de financiële crisis van 2008, die leidde tot wereldwijde economische problemen.

recessie

Depressie

Een depressie in de economie is veel ernstiger dan een recessie en komt gelukkig veel minder vaak voor. Het is een lange periode waarin de economie heel sterk krimpt, de werkloosheid enorm toeneemt, bedrijven massaal failliet gaan en de prijzen van goederen en diensten sterk dalen, wat deflatie wordt genoemd. Een depressie heeft diepgaande negatieve effecten op bijna elk aspect van de economie en kan jaren duren.

In tegenstelling tot een recessie, waar de economische achteruitgang tijdelijk is en herstel relatief snel kan beginnen, is een depressie een langdurige periode van economische malaise. Het herstel van een depressie vereist vaak ingrijpende maatregelen van overheden en centrale banken, zoals het stimuleren van de economie door middel van uitgaven en het verlagen van rentetarieven om mensen en bedrijven aan te moedigen meer geld uit te geven.

De meest bekende depressie in de moderne geschiedenis is de Grote Depressie, die begon in 1929 en duurde tot het begin van de jaren 40. Tijdens deze periode kromp de wereldeconomie aanzienlijk, de werkloosheid steeg tot recordhoogtes en veel mensen leefden in armoede.

Depressies hebben diepe sociale en economische gevolgen. Ze kunnen leiden tot politieke veranderingen, zoals het ontstaan van nieuwe regeringen of het veranderen van economische beleid, omdat mensen en politici zoeken naar oplossingen om de economie weer op gang te helpen.

Ondanks de zware impact, bieden depressies ook kansen voor hervorming en verbetering van economische structuren en beleid, wat op de lange termijn positieve effecten kan hebben.

depressie

Het verschil tussen Recessie en Depressie

Het belangrijkste verschil tussen een recessie en een depressie is de duur en de ernst van de economische neergang. Een recessie is een relatief kortdurende periode van economische achteruitgang, waarin de economie krimpt, de werkloosheid toeneemt en bedrijven en consumenten minder uitgeven. Meestal duurt een recessie enkele maanden tot ongeveer een jaar. Aan de andere kant is een depressie een veel langere en ernstigere periode van economische teruggang, met zeer hoge werkloosheid, een aanzienlijke afname in het vertrouwen van consumenten en bedrijven en een diepe krimp in de economie.

Voordelen van een recessie kunnen zijn dat het bedrijven dwingt efficiënter te worden en dat het mogelijkheden biedt voor investeerders door lagere prijzen. Het nadeel is echter de toename van werkloosheid en de negatieve impact op de inkomens van mensen. Een depressie heeft vergelijkbare maar veel extremere effecten, met als extra nadeel dat het herstel veel langer duurt en vaak ingrijpende economische hervormingen vereist.

Een ander verschil is hoe overheden en centrale banken reageren op deze situaties. Bij een recessie kunnen beleidsmakers stimuleringsmaatregelen invoeren, zoals het verlagen van rentetarieven of het verhogen van overheidsuitgaven, om de economie te ondersteunen. In het geval van een depressie zijn deze maatregelen vaak niet voldoende en zijn er agressievere en meer gecoördineerde acties nodig om de economie te herstellen.

Herstel van een recessie gebeurt meestal natuurlijk als onderdeel van de economische cyclus, terwijl herstel van een depressie een langdurige inspanning vereist en soms veranderingen in economisch beleid of structuur. De Grote Depressie, bijvoorbeeld, leidde tot de implementatie van het New Deal-beleid in de Verenigde Staten, wat de manier waarop de overheid de economie beïnvloedt fundamenteel veranderde.

In het kort, het verschil tussen recessie en depressie is significant in termen van de impact op de economie, de duur van de economische teruggang en de maatregelen die nodig zijn om herstel te bewerkstelligen.

recessie vs depressie

Veelgestelde vragen

Wat veroorzaakt een recessie?

Een recessie kan door verschillende factoren worden veroorzaakt, zoals een plotselinge daling van de vraag naar producten en diensten, financiële crises, hoge rentetarieven die lenen duur maken of een verlies van vertrouwen in de economie. Soms kunnen ook externe factoren, zoals natuurrampen of grote politieke veranderingen, een recessie teweegbrengen.

Hoe weet je of een land in recessie is?

Een land wordt officieel als in recessie beschouwd als zijn bruto binnenlands product (BBP) – de totale waarde van alle goederen en diensten die het produceert – gedurende twee opeenvolgende kwartalen afneemt. Andere indicatoren kunnen ook wijzen op een recessie, zoals stijgende werkloosheidscijfers en dalende retailverkopen.

Kun je een recessie voorspellen?

Het is erg moeilijk om precies te voorspellen wanneer een recessie zal beginnen omdat de economie wordt beïnvloed door veel onvoorspelbare factoren. Economen gebruiken vaak economische indicatoren, zoals de aandelenmarkt, rentetarieven en consumentenvertrouwen om te proberen toekomstige economische trends te voorspellen.

Wat zijn de gevolgen van een economische depressie?

Een economische depressie leidt tot zeer hoge werkloosheid, een sterke daling van de vraag naar goederen en diensten, faillissementen van bedrijven en vaak deflatie, waarbij de prijzen van goederen en diensten dalen. De sociale en economische impact is diepgaand en kan leiden tot verhoogde armoede en sociale onrust.

Hoe lang duurt een economische depressie?

Een economische depressie kan meerdere jaren duren. De duur hangt af van de effectiviteit van de maatregelen die genomen worden om de economie te herstellen, zoals overheidsuitgaven, monetaire stimulering en hervormingen van het financiële systeem.

Hoe kan een economische depressie worden beëindigd?

Het beëindigen van een economische depressie vereist vaak ingrijpende maatregelen van zowel de overheid als de centrale bank, zoals het verlagen van rentetarieven, het verhogen van de overheidsuitgaven om de economie te stimuleren en het hervormen van de financiële sector om het vertrouwen te herstellen. Internationale samenwerking kan ook nodig zijn om de wereldhandel en investeringen te bevorderen.

 


Jouw eigen artikel op verschil.nl of samenwerken? Mail met info@verschil.nl. Deze website is een initiatief van Iskandar Venema. 

Laatste aanpassing op 12 februari 2024

Heeft dit artikel je geholpen?

Ook uit deze categorie