1. Home
 2. Mens en maatschappij
 3. Kennis en wijsheid: wat is het verschil?

Kennis en wijsheid: wat is het verschil?

Kennis en wijsheid zijn twee definities die vaak door elkaar worden gebruikt, en ook al liggen ze qua betekenis dicht bij elkaar, er zijn ook duidelijke verschillen. In het kort; kennis is het bezit van informatie over een bepaald onderwerp, terwijl wijsheid het vermogen is om die kennis effectief op een praktische manier te gebruiken. Kennis gaat over het verwerven van feiten, terwijl wijsheid gaat over hoe we die feiten in ons leven toepassen. In dit artikel zullen we ingaan op de nuances van deze twee termen en hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Wat is kennis?

Je hebt vast de uitspraak “kennis is macht” wel eens voorbij horen komen? Het is een uitdrukking die betekent dat hoe meer je ergens over weet, hoe sterker en deskundiger je bent. Maar wat is kennis precies?

Eenvoudig gezegd is kennis informatie of begrip over een bepaald onderwerp of ding. Het kan iets zijn dat je op school leert, zoals wiskunde of geschiedenis, of het kan iets zijn dat je opdoet door ervaring, zoals fietsen of koken.

Er zijn veel verschillende manieren om kennis op te doen. Je kunt leren uit boeken, uit lezingen of gesprekken met anderen, of uit persoonlijke ervaringen. Het internet heeft het ook gemakkelijker dan ooit gemaakt om toegang te krijgen tot informatie over bijna alles wat je maar kunt bedenken.

Het hebben van kennis kan in veel verschillende situaties erg nuttig zijn. Als je bijvoorbeeld veel weet over een bepaalde hobby of bezigheid, kun je dat beter en efficiënter doen. Als je kennis hebt van verschillende culturen en landen, zul je meer begrip hebben en openstaan voor anderen. En als je een goed begrip hebt van een onderwerp, kun je weloverwogen beslissingen nemen en problemen effectiever oplossen.

Soorten kennis

 1. Educatieve kennis: Dit omvat dingen die je op school leert, zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde, geschiedenis en literatuur. Het helpt je te begrijpen hoe de wereld werkt en geeft je de vaardigheden die je nodig hebt om te slagen in je studie.
 2. Praktische vaardigheden: dit zijn dingen die je in het echte leven leert, zoals koken, timmeren en computerprogrammeren. Het hebben van praktische vaardigheden kan het gemakkelijker maken om voor jezelf en anderen te zorgen, en kan je ook zelfredzamer maken.
 3. Kennis over actuele gebeurtenissen en wereldproblemen: weten wat er in de wereld om je heen gebeurt, kan je helpen de wereld beter te begrijpen en weloverwogen beslissingen te nemen over belangrijke kwesties.
 4. Culturele kennis: Dit is informatie over de gewoonten en tradities van verschillende landen en gemeenschappen. Door meer te weten te komen over andere culturen, kan je mensen respecteren en begrijpen die anders zijn dan jijzelf.
 5. Historische kennis: Dit gaat over gebeurtenissen en mensen uit het verleden. Kennis van de geschiedenis kan je helpen begrijpen hoe de wereld in de loop van de tijd is veranderd en hoe het de wereld waarin we vandaag leven heeft gevormd.
 6. Kennis over de natuur en de natuurlijke wereld: dit kan zaken omvatten als planten, dieren en het milieu. Als je de natuur begrijpt, kan je de wereld om je heen waarderen en betere beslissingen nemen over hoe je voor aarde kan zorgen.
 7. Kennis over kunst en muziek: Kunst en muziek zijn belangrijke onderdelen van veel culturen en kunnen een bron van plezier en inspiratie zijn. Door meer over deze onderwerpen te leren, kun je verschillende vormen van kunst en muziek waarderen en begrijpen.
 8. Kennis over sport en fysieke activiteiten: Dit zijn activiteiten waarbij lichaamsbeweging en competitie betrokken zijn. Kennis van sport kan je helpen actief en gezond te blijven, en kan ook een leuke manier zijn om tijd met anderen door te brengen.
 9. Kennis over gezondheid en welzijn: Dit is informatie over hoe je gezond kunt blijven en voor je lichaam kunt zorgen. Kennis over gezondheid kan je helpen om goede keuzes te maken over wat je eet en drinkt, en kan je ook helpen begrijpen hoe je gezond kunt blijven en ziekte kunt voorkomen.
 10. Kennis over technologie en hoe het werkt: Technologie is een belangrijk onderdeel van het moderne leven, en als je begrijpt hoe het werkt, dan kan je het effectief gebruiken en eventuele problemen oplossen.

Wat zijn de valkuilen van het hebben van kennis?

Er zijn een paar valkuilen rondom kennis :

 • Overmoed: Veel kennis hebben over een onderwerp kan leiden tot overmoed, waarbij je ervan uitgaat dat je altijd gelijk hebt en andere perspectieven niet in overweging neemt. Dit kan leiden tot slechte besluitvorming en een gebrek aan openheid voor nieuwe ideeën.
 • Bekrompenheid: als je alleen op zoek bent naar kennis over een bepaald onderwerp of een bepaalde manier van denken, kun je bekrompen worden en je afsluiten voor andere standpunten. Dit kan leiden tot een gebrek aan begrip en empathie voor anderen.
 • Bevooroordeeld: wanneer je veel kennis hebt over een onderwerp, is de kans groter dat je informatie zoekt die je bestaande overtuigingen bevestigt en informatie negeert die deze tegenspreekt. Dit kan leiden tot een gebrek aan objectiviteit en een onvermogen om het grotere geheel te zien.
 • Arrogantie: Veel kennis hebben kan soms leiden tot arrogantie, waarbij je denkt superieur te zijn aan anderen vanwege je kennis. Dit kan onaangenaam zijn voor anderen en relaties schaden.
 • Onvermogen om kennis toe te passen: Veel informatie kennen is niet hetzelfde als het effectief kunnen gebruiken op een praktische manier. Het is belangrijk om je kennis op een zinvolle manier te kunnen toepassen.

Over het algemeen is het belangrijk om je bewust te zijn van deze valkuilen en ze te proberen te vermijden.

kennis opdoen door boeken lezen
Door boeken te lezen kan je kennis op doen. Dit zegt nog niks over je wijsheid.

Wat is wijsheid?

Wijsheid is een eigenschap die vaak wordt geassocieerd met slim zijn en een goed beoordelingsvermogen hebben. Het is het vermogen om kennis en ervaring op een praktische manier in te zetten om problemen op te lossen en goede beslissingen te nemen. Met andere woorden, het gaat er niet alleen om veel kennis te hebben, maar om die kennis effectief te kunnen gebruiken.

Wijsheid kan je beschouwen als “gezond verstand”, dus het vermogen om dingen helder te zien en goede keuzes te maken op basis van wat je weet. Het houdt ook in dat je kritisch kunt denken en verschillende perspectieven kunt overwegen voordat je een beslissing neemt.

Wijsheid is niet iets dat je zomaar uit een boek of op school kunt leren. Het is iets dat in de loop van de tijd wordt ontwikkeld door levenservaringen en het vermogen om van je fouten te leren. Het gaat ook om empathie en begrip voor anderen, en de dingen vanuit hun perspectief kunnen zien.

Sommige mensen zijn van nature wijzer dan anderen, maar wijsheid is ook iets dat aangeleerd kan worden. Door nieuwe ervaringen op te doen en ervan te leren, kun je na verloop van tijd wijzer worden. Het is ook nuttig om ruimdenkend te zijn en bereid te luisteren naar het advies en de perspectieven van anderen.

Voorbeelden van wijsheid

Hier zijn enkele voorbeelden van wijsheid:

 1. Weten wanneer je hulp moet zoeken: Er is wijsheid voor nodig om te weten wanneer je ergens hulp bij nodig hebt en om erom te kunnen vragen. Dit kan betekenen dat je een leraar om hulp vraagt bij een moeilijke huiswerkopdracht, of dat je met een vertrouwenspersoon praat die je vertrouwt over een probleem dat je hebt.
 2. Compromissen kunnen sluiten: Wijsheid houdt in dat je dingen vanuit verschillende perspectieven kunt zien en bereid bent om een oplossing te vinden die voor iedereen werkt. Dit kan betekenen dat je een compromis moet sluiten over een meningsverschil met een vriend of familielid.
 3. Goede beslissingen nemen: Wijsheid helpt je alle opties te overwegen en na te denken over de mogelijke gevolgen voordat je een beslissing neemt. Dit kan je helpen fouten te voorkomen en keuzes te maken die in jouw belang zijn.
 4. Van je fouten kunnen leren: Er is wijsheid voor nodig om op je fouten te kunnen reflecteren en ervan te leren. Dit kan je helpen voorkomen dat je dezelfde fout nog een keer maakt en kan je ook helpen groeien en verbeteren als persoon.
 5. Ruimdenkend zijn: Wijsheid houdt in dat je openstaat voor nieuwe ideeën en bereid bent om verschillende perspectieven te overwegen. Dit kan je helpen dingen in een nieuw licht te zien en kan leiden tot een beter begrip van de wereld om je heen.
 6. In staat zijn om te vergeven: er is wijsheid voor nodig om wrok los te laten en conflicten met anderen te overwinnen. Dit kan je helpen gezondere relaties aan te gaan en kan je ook een gevoel van innerlijke rust geven.
 7. Zich kunnen aanpassen: Wijsheid helpt je flexibel te zijn en je aan te passen aan nieuwe situaties. Dit kan vooral handig zijn bij onverwachte uitdagingen of veranderingen.
 8. Het huidige moment kunnen waarderen: Wijsheid houdt in dat je in het huidige moment kunt leven en kunt waarderen wat je hebt. Dit kan een gevoel van tevredenheid en geluk geven.
 9. Een goede luisteraar zijn: Wijsheid houdt in dat je naar anderen kunt luisteren en echt kunt begrijpen wat ze zeggen. Dit kan je helpen om sterkere relaties op te bouwen en kan je ook helpen om van anderen te leren.
 10. Zelf kunnen denken: Wijsheid houdt in dat je je eigen mening kunt vormen en je eigen beslissingen kunt nemen, in plaats van alleen maar de massa te volgen. Dit kan je helpen jouw eigen gevoel van identiteit en onafhankelijkheid te ontwikkelen.

Personen beroemd om hun wijsheid

Zoals al gezegd is het opdoen van kennis niet heel ingewikkeld, je kennis wijs inzetten zodat een fundamenteel verschil maakt is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Deze mensen is dat wel gelukt:

 • Mahatma Gandhi: Gandhi was een leider in de onafhankelijkheidsbeweging van India en staat bekend om zijn filosofie van geweldloosheid. Hij wordt vaak als volgt geciteerd: “Wees de verandering die je in de wereld wilt zien.”
 • Albert Einstein: Einstein was een briljante natuurkundige die bekend staat om zijn relativiteitstheorie. Hij wordt vaak als volgt geciteerd: “Ik heb geen speciaal talent, ik ben alleen hartstochtelijk nieuwsgierig.”
 • Confucius: Confucius was een Chinese filosoof wiens leringen een grote invloed hebben gehad op de Chinese cultuur. Hij staat bekend om zijn wijsheid en wordt vaak als volgt geciteerd: “De man die een vraag stelt, is een dwaas voor een minuut; de man die niet vraagt, is een dwaas voor het leven.”
 • Maya Angelou: Angelou was een Amerikaanse dichteres en burgerrechtenactiviste die bekend staat om haar wijsheid en welsprekendheid. Ze wordt vaak als volgt geciteerd: “Ik heb geleerd dat mensen zullen vergeten wat je zei, mensen zullen vergeten wat je deed, maar mensen zullen nooit vergeten hoe je ze liet voelen.”
 • Lao Tzu: Lao Tzu was een Chinese filosoof en de grondlegger van het taoïsme. Hij staat bekend om zijn wijsheid en er wordt vaak gezegd: “De reis van duizend mijl begint met een enkele stap.”
 • Martin Luther King Jr.: King was een Amerikaanse baptistenpredikant en burgerrechtenactivist die bekend staat om zijn wijsheid en leiderschap in de burgerrechtenbeweging. Hij wordt vaak als volgt geciteerd: “Duisternis kan duisternis niet verdrijven; alleen licht kan dat. Haat kan haat niet verdrijven; alleen liefde kan dat.”
 • Moeder Teresa: Moeder Teresa was een katholieke non die haar leven wijdde aan het helpen van de armen en zieken in India. Ze staat bekend om haar wijsheid en mededogen, ze zei onder andere: “Ik weet dat God me niets zal geven dat ik niet aankan. Ik wou dat hij me niet zo vertrouwde.”
 • Boeddha: Boeddha was een Indiase prins die het boeddhisme stichtte nadat hij verlichting had ervaren. Hij staat bekend om zijn wijsheid en er wordt vaak gezegd: “Vasthouden aan woede is als het grijpen van een hete kool met de bedoeling het naar iemand anders te gooien; jij bent degene die verbrandt.”

Kennis of wijsheid, wat is belangrijker?

Het is moeilijk te zeggen of kennis of wijsheid belangrijker is, aangezien beide op hun eigen manier waardevol zijn.

Kennis is het bezit van informatie over een bepaald onderwerp en is belangrijk om te begrijpen hoe de wereld werkt en om weloverwogen beslissingen te nemen. Zonder kennis is het moeilijk om complexe situaties te begrijpen en weloverwogen keuzes te maken.

Wijsheid daarentegen is het vermogen om kennis op een praktische manier te gebruiken om problemen op te lossen en goede beslissingen te nemen. Het gaat er niet alleen om veel informatie te kennen, maar ook om die kennis effectief te kunnen gebruiken. Wijsheid omvat kritisch denken, het vermogen om verschillende perspectieven te overwegen en het vermogen om zich aan te passen aan nieuwe situaties.

Op veel manieren zijn kennis en wijsheid met elkaar verbonden. Zonder kennis is het moeilijk om wijsheid te hebben, omdat je niet kunt gebruiken wat je niet weet. Het simpelweg hebben van kennis is echter niet hetzelfde als het hebben van wijsheid. Het is belangrijk om kennis op een praktische en doordachte manier toe te passen om echt wijsheid te hebben.

Over het algemeen zijn zowel kennis als wijsheid belangrijke en waardevolle eigenschappen om te hebben. Het is belangrijk om nieuwe kennis op te doen en te blijven leren, maar het is ook belangrijk om die kennis op een praktische en doordachte manier te kunnen gebruiken om problemen op te lossen en goede beslissingen te nemen.

Laatste aanpassing op 30 januari 2023

Vond je dit artikel nuttig?

Dit vind je misschien ook interessant