Categorieën
Wetenschap

Verschil kennis en wijsheid

Kennis en wijsheid, twee termen die enorm vaak door elkaar gehaald worden, onterecht want ze liggen wat betreft betekenis toch behoorlijk uit elkaar. Kennis is een opeenstapeling van verkregen informatie en feiten. We zijn eigenlijk continu kennis aan het vergaren, dat doe je niet alleen op school of tijdens je studie.

Een baby bijvoorbeeld, verkrijgt kennis door te observeren en de lezer van dit artikel krijgt weer wat kennis door dit artikel te lezen.

Wijsheid is je kennis en ervaringen gebruiken omzetten in inzichten die ervoor zorgen dat jij de betreffende onderwerpen en hun onderlinge relaties leert begrijpen en interpreteren en daar naar kan handelen. Je zou kunnen zeggen dat kennis een gereedschap is, en dat wijsheid de ambacht is om dit gereedschap goed te gebruiken.

Kennis vergaren is natuurlijk tegenwoordig niet meer zo lastig, met de komst van internet kan je letterlijk over elk onderwerp wel wat vinden. Er bestaan maar weinig onderwerpen waar online nog niet over geschreven is. Je kennis vergroten is dus geen probleem, het internet leert je echter niet hoe je deze kennis omzet in wijsheid. Hoe soepel de overgang naar wijsheid verloopt is voornamelijk afhankelijk van je eigen intelligentie.

Vergelijk het met een boormachine, je kan er eentje in huis halen, maar dit betekent nog niet dat je dan direct het perfecte gaatje kan boren. Je zal jezelf de kunde moeten aanleren om de boormachine goed te hanteren. Zonder deze kunde kan de boormachine in jouw handen niet tot zijn recht komen of juist verkeerd doen. De boormachine is in dit geval de kennis (gereedschap), de kunde is wijsheid (de ambacht).

Kennis is dus absoluut niet heilig. Sterker nog, de menselijke geschiedenis is rijkelijk gevuld met situaties waar er vooral geteerd werd op kennis en niet op wijsheid.

Toch is het begrijpelijk dat mensen zich meer vastklampen aan feitelijke kennis dan aan de wijsheid die een meer spirituele ondertoon heeft. Wijsneus Albert Einstein zei ooit dat wijsheid geen resultaat is van scholing maar wel van de continue poging om wijsheid te verkrijgen. Zelfs de wijste mensen zullen altijd het idee hebben dat ze nog niet genoeg wijsheid in pacht hebben. De nederige zoektocht naar wijsheid is lang en moeizaam, als er uiteindelijk een puzzelstukje op zijn plaats valt doordat je eindelijk het juiste inzicht hebt gekregen dan geeft je dat meer voldoening dan het verkrijgen van kennis je ooit zal kunnen geven. Daarnaast heeft wijsheid als belangrijke eigenschap dat het voor de rest van je leven bij je blijft, terwijl de kennis die je ooit hebt opgedaan waarschijnlijk verdwijnt als je het niet blijft voeden en herhalen.

Mensen zoals Albert Einstein en Charles Darwin zijn niet in de geschiedenisboeken terechtgekomen vanwege hun kennis, maar vanwege hun wijsheden.