Categorieën
Financiën

Verschil lening en krediet

De meeste mensen die een auto willen kopen of hun huis willen verbouwen lopen er tegenaan dat ze niet het geld hebben om zulke grote aankopen in zijn geheel te financieren. Je kan dan een lening of krediet afsluiten.

Alhoewel in de wandelgangen vaak weinig onderscheid wordt gemaakt tussen een lening en krediet bestaat er toch wel een wezenlijk verschil. Een lening kenmerkt zich door het feit dat een van te voren bepaald bedrag verstrekt wordt door de andere partij (vaak een bank) met als belangrijke afspraak dat dit bedrag op termijn terugbetaald wordt. Als het gaat om een lening via de bank of een zakelijke lening onderling zal de lenende partij over het algemeen een vergoeding betalen aan de geldschieter (de lening verstrekker), dit is de rente.

Bij een lening worden vaak afspraken gemaakt over binnen welke termijn de lening afgelost dient te worden en in hoeveel stappen dit gebeurt en tegen welke rente. Als het gaat om grote leenbedragen dan kan er ook gebruik gemaakt worden van een onderpand. Zo’n onderpand zorgt ervoor dat de geldschieter bij problemen tijdens het aflossen controle krijgt over het onderpand om zo alsnog zijn uitgeleende bedrag terug te krijgen door het onderpand te verkopen. Het meest bekende voorbeeld van een lening met onderpand is de hypothecaire lening oftewel de hypotheek.

Een andere populaire lening is de persoonlijke lening, deze wordt vaak gebruikt bij de aanschaf van bijvoorbeeld een auto. De rente bij een persoonlijke lening ligt hoger dan bij een hypotheek (meer risico) en kenmerkt zich verder door een vastgelegd aflossingsplan waar (eigenlijk) niet van afgeweken mag worden.

Als je een lening bij een bank wil afsluiten zal je je eigenlijk altijd moeten verantwoorden voor het doel van het geld. Vervolgens zal de bank een inschatting maken hoe groot de kans is dat ze geldbedrag terugkrijgen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar haalbaarheid als het gaat om een lening die je nieuw te starten bedrijf moet bekostigen, of bij het verstrekken van een hypotheek wordt gekeken naar het salaris van jou en (je partner). Een bank is over het algemeen niet te beroerd om een lening te verstrekken zolang er maar een uitzicht is op dat het geleende bedrag ooit nog terugbetaald wordt.

Het aangaan van een lening brengt hoe dan ook een betalingsverplichting met zich mee welke je nog tientallen jaren lang kan achtervolgen, faillissementen als gevolg kan hebben of relatie kapot kan maken wanneer het om een lening gaat binnen de familiesfeer. Weinig mensen zullen in één keer een huis kunnen kopen, aan een hypotheek ontkom je vaak niet. Maar als je van plan bent om bijvoorbeeld geld te lenen om een nieuwe tv te kopen, vraag je dan af of het de moeite waard is. Met een lening beschik je over geld wat eigenlijk niet van jou is.

Wat minder aan vaste bedragen en voorwaarden verbonden is een krediet. Nadat je met behulp van een hypotheek een huis hebt gekocht kan het zo zijn dat het huis toch nog wat gerenoveerd en verbouwd moet worden, daarnaast heb je eigenlijk niet genoeg geld om fatsoenlijk meubilair aan te schaffen. Je hebt geen idee hoeveel geld je nodig hebt, maar het is wel lekker om over genoeg euro’s te beschikken indien nodig. Hiervoor zou je bij de bank een krediet kunnen afsluiten, het zal hier over het algemeen gaan om een doorlopend krediet.

Een doorlopend krediet zorgt ervoor dat je van de bank de beschikking hebt over een pot met geld waar je een bedrag uit kunt opnemen wanneer je dit nodig hebt. Bij een lening wordt van te voren bepaald hoe snel de aflossing afgerond dient te zijn, bij een krediet is dit vaak flexibeler. Het aflossen bij een krediet gaat vaak ook niet volgens een bepaald stramien (versneld aflossen is over het algemeen geen probleem) maar de rente aan de andere kant is weer een stuk hoger ten opzichte van een lening. Deze hogere rente is te verklaren doordat de bank relatief meer risico loopt, er hoeft immers geen verantwoording afgelegd te worden over wat er precies met het geld gaat gebeuren. Daarom zal de kredietverstrekker ook je BKR status erbij pakken alvorens een krediet te verstrekken.

Alhoewel een doorlopend krediet oogt als een eenvoudige mogelijkheid om altijd wat geld achter de hand te hebben is het in de praktijk een constructie die ervoor zorgt dat je langer dan nodig geld verschuldigd bent bij je bank. Een doorlopend krediet wekt het idee dat je continu de beschikking hebt over geld, daarnaast kan je de aflossing weer opnemen als krediet. Veel mensen kunnen deze ‘luxe’ niet laten varen en zitten langer aan een doorlopend krediet vast dan ze van te voren hadden ingecalculeerd. En daarmee wordt de bankkas goed gespekt.

Ook bij een krediet beschik je over geld wat eigenlijk niet van jou is, om er gebruik van te maken betaal je ook nog eens een hoge rente. Net als bij een lening is het verstandig om niet langer dan nodig aan een krediet vast te zitten.