Categorieën
Vervoer

Verschil schip en een boot

Als je het over een vaartuig hebt zal je het over het algemeen over een schip of een boot hebben, het is in de regel zo dat een klein vaartuig vaak als boot aangeduid wordt en een groot vaartuig als schip, maar er zijn natuurlijk uitzonderingen.

Boten

Als je het over een boot hebt zal je merken dat het over het algemeen over een vaartuig van klein(er) formaat die hoofdzakelijk voor het plezier gebruikt wordt. Een boot is niet ingericht op het herbergen van veel mensen, biedt vanwege de grootte weinig luxe en is vooral gericht op tijdelijk vervoer. Voorbeelden van boten zijn de roeiboot, speedboot, fluisterboot, zeilboot, surfplank, kano en sloep.

Schepen

Waar de definitie voor boten niet echt vastligt geldt dat voor schepen een stuk meer. De belangrijkste kenmerken van een schip zijn het grote formaat en het vermogen heeft om veel goederen en mensen te transporteren. Een schip wordt door de eigenaar dan ook altijd zakelijk ingezet. Bekende scheepstypen zijn de olietanker, het vliegdekschip, het vrachtschip, een cruiseschip en een containerschip.

Er bestaan ook heel wat schepen die toch op het woord boot eindigen, te denken valt aan vissersboot, sleepboot, duikboot, woonboot en reddingsboot. Deze uitzonderingen hebben het woord boot meegekregen omdat ze in een ver verleden ook daadwerkelijk het formaat van een boot hadden.

In de scheepvaart geldt de uitspraak dat een schip een schip wordt genoemd als het een boot kan vervoeren, en een boot wordt een boot genoemd als het geen schip kan vervoeren.