Categorieën
Financiën

Verschil spaarhypotheek en beleggingshypotheek

De meeste mensen zijn niet kapitaalkrachtig genoeg om een huis in 1 keer te betalen, er zal daarom vaak een hypotheek afgesloten worden. Hypotheekverstrekkers bieden je diverse hypotheekvormen aan, onder andere de spaarhypotheek en de beleggingshypotheek.

Een spaarhypotheek is opgebouwd uit een hypothecaire lening en een spaarverzekering met als gevolg dat je ook 2 rekeningen betaalt. Je betaalt de rente, waarmee je eigenlijk de geldverstrekker  (de bank) een maandelijks bedrag overmaakt als dank voor het ter beschikking stellen van een geldbedrag voor het kopen van je huis en je maakt geld over naar een kapitaalrekening, het geld (kapitaal) wat hierop wordt opgebouwd moet uiteindelijk in 1 keer het geleende bedrag aflossen, hier kan wel 30 jaar overheen gaan.

Omdat de bank vaak voor wel 30 jaar een vaste rente ontvangt, is het vooral de bank die bij een spaarhypotheek het grootste voordeel heeft. De lener kan zijn hypotheek traject precies uitstippelen, hij weet precies waar hij aan toe is. De lener blijft altijd de vaste rente over de hoofd leen som betalen, waardoor de rente, ten opzichte van de rente die hij ontvangt vanaf de kapitaalrekening, vooral de eerste 20 jaar relatief hoog is. Doordat bij een spaarhypotheek alles goed afgebakend is heb je als lener de zekerheid dat de hypotheek afgelost kan worden, een zekerheid die je bij een beleggingshypotheek niet hebt.

Een beleggingshypotheek is gekoppeld aan effecten (opties, aandelen en obligaties), deze hypotheekvorm wordt verdeeld in 2 leningen. De lening met beleggingen in een kapitaalverzekering (ook wel een levenhypotheek genoemd), het geld wat de lener in de kapitaalverzekering legt wordt door de bank belegd in effecten, de bank bepaald in welke fondsen belegd wordt, de lener heeft hier over het algemeen niks over te zeggen.

De tweede vorm is een aflosvrije lening met een daaraan gekoppeld effectendepot. In tegenstelling tot de eerder genoemde vorm heeft de lener hier wel invloed op de beleggingen. Alhoewel deze lening een korte levensloop heeft is deze wel risicovoller omdat de grootte van de rendementen nogal kunnen fluctueren.

Een beleggingshypotheek kent doorgaans meer risico’s maar kan aan andere kant meer opleveren. Een spaarhypotheek kent een vaste structuur en daarmee ook vaste rente bedragen, deze zullen vooral in het begin hoger uitvallen maar de kans is groot dat jij binnen tientallen jaren de lening gewoon kan aflossen.

Andere hypotheekvormen:

  • Annuïteitenhypotheek
  • Lineaire hypotheek
  • Aflossingsvrije hypotheek
  • Lijfrentehypotheek
  • Krediethypotheek
  • Effectenhypotheek
  • Levenhypotheek
  • Hybride hypotheek