Categorieën
Taal

Verschil sympathie en empathie

Qua klank liggen de woorden dicht bij elkaar, maar in de betekenis, en dan vooral op emotioneel gebied bestaat er een wezenlijk verschil tussen sympathie en empathie. Beide woorden hebben met gevoel te maken.

Als je sympathie voor iemand hebt dan kan je de gevoelens, gedachtengangen en het gedrag van diegene begrijpen en accepteren zonder zelf veel verstand van zaken te hebben. De persoon waar je sympathie voor hebt kan dit ervaren als steun of opbeurend, ook al ben je niet in staat diegene inhoudelijk verder te helpen met een probleem omdat je geen gelijkwaardige gesprekspartner kan zijn.

Als je empathie voor een persoon hebt, ben je in staat om je compleet in te leven in de situatie van diegene. Dat je die empathie kan tonen komt doordat je van jezelf een goed inlevingsvermogen hebt, omdat je de situatie zelf hebt meegemaakt of je proactief bezighoudt met het inleven door met de persoon te praten, en jezelf via andere manieren extra te verdiepen. Voor het hebben van empathie heb je een actievere houding nodig dan voor het hebben van sympathie, met als gevolg dat je die persoon veel beter kan bijstaan.

Het is bijvoorbeeld redelijk eenvoudig om sympathie voor de slachtoffers van de te hebben, maar kan je die sympathie omzetten in empathie. Met andere woorden, kan jij je compleet inleven met de Japanse jongen van 12 jaar die zijn ouders en broertje is verloren. Je kan je voorstellen dat het een verschrikkelijke situatie is, maar omdat jij zelf waarschijnlijk nooit in een soortgelijke situatie hebt gezeten is het voor jou onmogelijk om empathie voor de situatie te ontwikkelen.