Categorieën
Taal

Verschil concept en idee

De raakvlakken zijn er wel degelijk tussen de woorden concept en idee, ze als synoniemen gebruiken is niet heel verstandig.

Categorieën
Taal

Verschil impliciet en expliciet

Expliciet en impliciet liggen wat betreft de klank dicht bij elkaar, qua betekenis staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Desalniettemin worden beide termen vaak door elkaar gebruikt wat nogal eens voor verwarring kan zorgen.

Categorieën
Taal

Verschil stijl en steil

Als je een stijltang gebruikt, ben je dan je haar aan het stijlen of aan het steilen? In combinatie met de stijlstang lijken de woorden stijl en steil opeens helemaal door elkaar te lopen.

Categorieën
Taal

Verschil verrassen en verassen

Het is misschien wel één van de meest onopvallende schrijffouten die bijna dagelijks gemaakt wordt. Verassing (1 r) schrijven, maar verrassing (2 r’en) bedoelen. Iemand verrassen of verrast worden betekent dat je iemand onverwacht verblijdt of dat je onverwacht verblijd wordt. Je kan iemand bijvoorbeeld verrassen met een spontaan cadeau of een onverwachts bezoek.

Categorieën
Taal

Verschil lijden en leiden

Is het pijn lijden met een lange ij of pijn leiden met een korte ei? Ook al is pijn leiden niet per se fout mits het in de juiste context gebruikt wordt. Over het algemeen zal het dus om pijn lijden gaan. Leiden schrijven maar lijden bedoelen of lijden schrijven en leiden bedoelen zijn vaak gemaakte schrijffouten.

Categorieën
Taal

Verschil anoniem en unaniem

Op het oog lijken de woorden anoniem en unaniem direct met elkaar te maken te hebben, toch is dit niet zo. Sterker nog, beide woorden zijn ontsproten uit twee verschillende talen.

Categorieën
Taal

Verschil jou en jouw

De Nederlandse taal kent veel bijzonderheden. Wanneer je ‘word’ zegt (dus uitspreekt), hoor je geen verschil tussen word met een –d of wordt met –dt, maar voor de schrijfwijze is dit wel van belang. Zo ook met jou of jouw, wanneer je jouen jouw zegt hoor je nauwelijks verschil, maar in de spelling is er wel degelijk een verschil tussen jou met of zonder –w erachter.

Categorieën
Taal

Verschil then en than (Engels)

De Engelse taal kent veel woorden die hetzelfde klinken en er hetzelfde uitzien maar die compleet iets anders betekenen, de woorden then en than zijn hier bekende voorbeelden van. In Engelse teksten worden beide woorden dikwijls onjuist gebruikt, niet alleen door ons Nederlanders maar ook door Engelsprekenden zelf. Dit komt natuurlijk hoofdzakelijk omdat then en than exact hetzelfde klinken.

Categorieën
Taal

Verschil links en rechts (richting)

“Links is waar de duim rechts zit” is een wat verwarrende, maar wel juiste opmerking.

Categorieën
Taal

Verschil sympathie en empathie

Qua klank liggen de woorden dicht bij elkaar, maar in de betekenis, en dan vooral op emotioneel gebied bestaat er een wezenlijk verschil tussen sympathie en empathie. Beide woorden hebben met gevoel te maken.