Categorieën
Taal

Verschil then en than (Engels)

De Engelse taal kent veel woorden die hetzelfde klinken en er hetzelfde uitzien maar die compleet iets anders betekenen, de woorden then en than zijn hier bekende voorbeelden van. In Engelse teksten worden beide woorden dikwijls onjuist gebruikt, niet alleen door ons Nederlanders maar ook door Engelsprekenden zelf. Dit komt natuurlijk hoofdzakelijk omdat then en than exact hetzelfde klinken.

De Engelse taal kent veel woorden die hetzelfde klinken en er hetzelfde uitzien maar die compleet iets anders betekenen, de woorden then en than zijn hier bekende voorbeelden van. In Engelse teksten worden beide woorden dikwijls onjuist gebruikt, niet alleen door ons Nederlanders maar ook door Engelsprekenden zelf. Dit komt natuurlijk hoofdzakelijk omdat then en than exact hetzelfde klinken.

Hoe dan ook kan een verkeerd gebruik van deze woorden slordig staan en miscommunicatie veroorzaken, het is dus belangrijk om te weten wanneer je then en wanneer je than gebruikt.

Wanneer gebruik je then

Then wordt hoofdzakelijk gebruikt als bijwoord of als bijvoeglijk naamwoord.  Ter verduidelijking enkele voorbeelden.

Op een bepaalde tijd:

 1. I was at school then (ik was toen op school).
 2. Come back in 5 minutes, I’ll be ready then (kom over 5 minuten terug, dan ben ik klaar).

Daarna:

 1. We finished our homework and then went out for a swim (we waren klaren met ons huiswerk en gingen daarna zwemmen).
 2. We grabbed our stuff and then went to the train (we pakten onze spullen en gingen daarna naar de trein).

Daarnaast/als toevoeging/bovendien:

 1. The car is 2000 euro, and then there’s import tax (de auto kost 2000 euro en daarnaast is er nog importbelasting).
 2. First you need a helmet, and then you can drive a motor (eerst heb je een helm nodig, dan kan je op een motor rijden).

Daarom/ in dat geval:

 1. If I don’t run then I might miss the train (als ik niet ren dan zal ik misschien de trein missen).
 2. If it’s still freezing, then my car won’t start (als het nog steeds vriest  dan zal mijn auto niet starten).

In de bovenstaande voorbeelden wordt then gebruikt als bijwoord, then als bijvoeglijk naamwoord kent niet heel veel voorbeelden.

Destijds:

 1. This painting was made by my then girlfriend Klaartje (dit schilderij is gemaakt bij mijn toenmalige vriendin Klaartje).
 2. This building was opened by then queen Beatrix (dit gebouw is geopend door de toenmalige koningin Beatrix)

Then wordt dus vaak gebruikt in een zin waarin een tijdsduiding voorkomt. De huidige tijd of bij een gebeurtenis die na een andere gebeurtenis komt.

Wanneer gebruik je than

Than is een voegwoord welke je gebruikt als je twee onderwerpen met elkaar vergelijkt.

 1. Your car is faster mine (jouw auto is sneller dan die van mij).
 2. She is greater than I am (zij is groter dan ik).
 3. Heineken beer is sweeter dan Grolsch (Heineken bier is zoeter dan Grolsch).

In deze drie voorbeelden wordt than gebruikt om een vergelijking tussen twee onderwerpen te duiden. Wat je in een zin ook met elkaar vergelijkt, je moet altijd than gebruiken. In het Nederlands gebruiken wij bij vergelijkingen het woord dan (en niet als).

Ezelsbruggetje

Je hoeft eigenlijk alleen maar te onthouden dat je than alleen maar gebruikt bij een vergelijking. Gaat het niet om een vergelijking, gebruik dan then. Then gebruik je altijd in combinatie met een gebeurtenis in tijd. Onder andere de Nederlandse woorden toen, destijds, in dat geval, daarnaast, bovendien en daarna zou je in het Engels kunnen vertalen als then.