Categorieën
Religie

Verschil atheïst en agnost

Gelovigen geloven heilig in hun geloof, maar er zijn ook mensen die heilig geloven in het niet geloven, deze mensen kan je scharen onder het atheïsme of agnosticisme. Wanneer ben je een atheïst of agnost?

De atheïst

Een atheïst is simpelweg iemand die in geen enkele god gelooft. Waarom een atheïst niet gelooft is van ondergeschikt belang en is geen onderdeel van het atheïsme. Alhoewel veel atheïsten vaak geneigd zijn om zich naast het niet geloven in een god zich ook hevig te verzetten tegen het bestaan van het geloof is dit dus niet wat ze atheïst maakt. Een atheïst erkent de bewering dat er op zijn minst één god bestaat niet.

Er wordt binnen het atheïsme onderscheid gemaakt tussen zwak atheïsme en sterk atheïsme. Een zwak atheïst zal het geloof (vanuit zijn opvatting) vooral bewust negeren, een sterk atheïst zal juist expliciet uitspreken dat er volgens hem geen goden bestaan. Sinds 2004 heeft een groep atheïsten zich afgesplitst van de grondbeginselen van het atheïsme en dit verpakt in het nieuw atheïsme. Nieuw atheïsten nemen geen vredelievende maar juist een vijandige houding aan tegenover het geloof (het theïsme).

De agnost

Het agnosticisme gaat niet over of je wel of niet in een god gelooft, een agnost is iemand die het bestaan van goden onmogelijk vindt omdat dit wetenschappelijk niet te bewijzen is. Een agnost ontbreekt het simpelweg aan de kennis om aan te nemen dat er een god kan bestaan of dat er een god bestaat. Een agnost kan derhalve gewoon geloven in een god. Er bestaan in grote lijnen twee soorten agnosten.

  • De agnostische atheïst; Iemand die vindt dat hij te weinig kennis heeft over het wel of niet bestaan van een god en (daarom) niet in een god gelooft.
  • De agnostische theïst; Iemand die vindt dat hij te weinig kennis heeft over het wel of niet bestaan van een god en (daarom) wel in een god gelooft.

Atheïsme gaat over het geloof, en dan met name over wat je niet gelooft. Een atheïst gelooft in geen enkele god. Agnosticisme gaat over kennis, en dan met name over de kennis die er juist niet is. Een agnost (of agnosticus) weet niet of er wel of niet een god bestaat, iedere agnost is een gelovige (theïst) of ongelovige (atheïst). Het ironische van het atheïsme is dat sommige atheïsten zo fanatiek zijn in het uiten van hun atheïsme dat het veel weg heeft van een geloof. Heilig geloven in het niet geloven is ook een geloof.