Categorieën
Financiën

Verschil belastingontduiking en belastingontwijking

Belasting betalen, daar zijn weinig mensen liefhebber van, toch is het voor de overheid een belangrijke bron van inkomsten. De belastingdienst zal er dan ook alles aan doen om iedere belastingbetaler voor de volle honderd procent zijn verplichte belastingen te laten betalen.

Met name grootverdieners (miljonairs en multinationals) komen regelmatig in het nieuws omdat ze illegale constructies hebben bedacht waardoor ze minder belasting hoeven te betalen. Ze ontduiken de belasting.

Bij belastingontduiking hou je informatie achter waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Informatie achterhouden bij belasting betalen is per definitie illegaal, en dus ook strafbaar. Bedrijven die de belasting ontduiken maken vaak een doolhof van allerlei BV’s aan om daar zo geldstromen onder een andere noemer naartoe te sluizen.

Ook worden Zwitserse banken (die hebben een strikt bankgeheim) vaak gebruikt om de belasting te ontduiken. Zo zou een Nederlandse miljonair een deel van zijn in Nederland verworven vermogen direct op een Zwitserse bankrekening kunnen storten om van daaruit te investeren in Zuid-Afrikaans vastgoed. De Nederlandse belastingdienst zal nooit weten dat dit vermogen heeft bestaan, en ook als zij bij de stugge Zwitserse bank aankloppen loopt de weg behoorlijk dood.

Belastingontduiking komt vaak aan het licht door een zogenaamde klokkenluider, een persoon die betrokken was bij de ontduiking of toegang heeft tot relevante informatie.

Belastingontwijking heeft net als belastingontduiking hetzelfde doel, namelijk het minder of niet betalen van belasting. Alleen gaat het bij belastingontwijking om legale methodes. De bekendste voorbeelden hierbij zijn misschien wel de diverse multinationals die hun (Europese) hoofdkantoor in het belasting gunstige Ierland hebben en geldstromen via Nederlandse bankrekeningen laten lopen (Double Irish with a Dutch Sandwich). Bedrijven als Facebook, Google en Apple maken gebruiken van het voordelige Ierse belastingstelsel.

Dit heet officieel belastingontwijking omdat het legaal is, dit betekent niet dat de landen waar de bedrijven oorspronkelijk vandaan komen daar blij mee zijn, ook Ierland zelf is er niet blij mee.

Op kleinere schaal zie je dat veel Nederlandse miljonairs in België gaan wonen omdat daar een meer gunstige belastingtarief geldt dan in Nederland.

Je zou kunnen zeggen dat een boekhouder of accountant jou op kleine schaal helpt om de belasting te ontwijking. Dat gaat vaak niet om ingewikkelde constructies, maar vooral om het gebruik maken van mazen in het Nederlandse belastingstelsel.