Categorieën
Maatschappij

Wat is het verschil tussen revolutie en evolutie

De diverse volksopstanden die recentelijk plaatsvonden, zoals in Oekraïne, Egypte en Turkije, gaan vaak gepaard met de term revolutie. Evolutie daarentegen wordt vaak gebruikt in de wetenschap. Revolutie en evolutie zijn tegenhangers.

Categorieën
Maatschappij

Wat is het verschil tussen moord en doodslag

In minder leuke krantenberichten lezen we met enige regelmaat wel iets over moord, doodslag en dood door schuld. In alle gevallen is er sprake van een overleden persoon door toedoen van een ander. Hieronder wordt de juridische omschrijving van de drie misdrijven gegeven en aan de hand daarvan worden de verschillen duidelijk.

Categorieën
Maatschappij

Wat is het verschil tussen de FBI en de CIA

Wij kennen de FBI en CIA voornamelijk uit de Amerikaanse films. Zijn beide organisaties zo invloedrijk en heldhaftig als ze op het witte doek doen voorkomen? En tot hoever reikt hun werkgebied?

Categorieën
Maatschappij

Wat is het verschil tussen chantage en afpersing

Chantage en afpersing, twee termen die vaak als synoniemen worden gebruikt. En ze liggen qua betekenis ook wel dicht bij elkaar, toch bestaat er een belangrijk verschil, zelfs de Nederlandse straf wetgeving maakt onderscheid tussen chantage en afpersing.

Categorieën
Maatschappij

Wat is het verschil tussen homofilie en homoseksualiteit

Een homo of een lesbienne is een homofiel of homoseksueel, in de spreektaal wordt er met homofilie en homoseksualiteit exact hetzelfde bedoeld. Als je kijkt naar de precieze betekenis van beide woorden dan zit er toch wel een verschil tussen.

Categorieën
Maatschappij

Wat is het verschil tussen racisme en discriminatie

Discriminatie! Racisme! Twee termen die je tegenwoordig voortdurend om de oren lijken te vliegen. Ze worden te pas en te onpas gehanteerd in allerlei sociaal-maatschappelijke discussies; soms om iemands gelijk te halen, soms om aan te geven dat iets not done is.

Categorieën
Maatschappij

Wat is het verschil tussen kwaliteit en kwantiteit

Ga je voor kwaliteit of kwantiteit. In je privé leven of op je werk zal je deze afweging zo af en toe moeten maken, bewust of onbewust. Ook in het bedrijfsleven blijft kwaliteit versus kwantiteit een belangrijk vraagstuk.

Categorieën
Maatschappij

Wat is het verschil tussen agenda en notulen

Twee onmisbare elementen van een officiële vergadering zijn de agenda en de notulen. Omdat er binnen het bedrijfsleven en andere instanties over het algemeen veel vergaderingen plaatsvinden is het van belang dat van te voren bekend is waar over gesproken gaat worden en dat de vergadering zelf gedocumenteerd wordt.

Categorieën
Maatschappij

Wat is het verschil tussen een BOL- en een BBL opleiding

Na je vmbo diploma kan je veel kanten op om verder te studeren. Er zijn veel verschillende mbo opleidingen waar je uit kan kiezen. Naast dat de richtingen heel divers zijn, bijvoorbeeld zorg en welzijn, toerisme of techniek opleidingen kies je ook voor een niveau en de soort leerweg.

Categorieën
Maatschappij

Wat is het verschil tussen voedingskleding en positiekleding

Als je als vrouw eenmaal zwanger bent dan ontkom je er niet aan dat je lichaam vanaf dat moment een groei doormaakt waar je normale kleding totaal niet op berekend is. Als je er tijdens de zwangerschap niet al teveel kilo’s bij aan hebt gegeten zal je na de bevalling alweer snel in alle broeken passen, maar je kan alsnog tegen praktische problemen aanlopen wanneer je borstvoeding geeft.