Categorieën
Taal

Verschil concept en idee

De raakvlakken zijn er wel degelijk tussen de woorden concept en idee, ze als synoniemen gebruiken is niet heel verstandig.

Bij een idee heb je (opeens) een concrete gedachte of opvatting over iets. Zoals bijvoorbeeld:

‘Tijdens mijn fietstocht kwam ik op het idee om een boek over fietstochten te gaan schrijven’

Maar het woord idee gebruik je ook om je gedachte over een bepaalde situatie te geven, bijvoorbeeld na een vraag:

‘Komt oma nog op bezoek?’
‘Ik heb niet het idee dat ze nog langs wil komen.’

Met het woord idee zou je ook een suggestie kunnen opperen:

‘Is het niet een idee om het boodschappen doen te combineren met een bezoekje aan opa en oma?’

Idee wordt ook vaak gebruikt als kort antwoord op een vraag:

‘Weet u hoe laat het is?’
‘Ik heb geen idee.’

Een idee komt in tegenstelling tot een concept altijd voort uit een individuele gedachte. Een concept zou je onder andere kunnen omschrijven als eerste uitwerking van een idee.

‘Het idee wat ik had voor het schrijven van een boek werkte ik uit in een concept.’

Het concept in dit geval is een geschreven boek die in grote lijnen klaar is. Het concept wordt van hieruit bijgeschaafd en aangepast tot de finale versie. Van veel projecten en producten wordt eerst een concept-versie gemaakt voordat het definitief wordt opgeleverd. Omdat een concept in grote lijnen vaak niet afwijkt van de definitieve versie is het voor anderen mogelijk om een goed beeld te krijgen. En omdat het een concept is is er vaak nog alle mogelijkheid om kritisch te zijn.

Tussen idee en concept zou nog een plan kunnen zitten. Door te brainstormen met een projectgroep worden individuele ideeën in een plan gegoten, waar vandaan aan een eerste concept gewerkt gaat worden.