Categorieën
Zakelijk

Verschil factuur en offerte

Stel, je bent een zelfstandige tegelzetter. Je wordt gebeld door een persoon die graag zijn badkamer opnieuw wil laten betegelen, via via heeft hij gehoord dat jij mogelijk een geschikte kandidaat bent voor deze klus.

Je gaat bij deze persoon op bezoek om de badkamer te bekijken en te peilen wat exact de bedoeling is. Je spreekt af dat je aan de hand van de afmetingen en de wensen een voorstel zal opstellen. Dit prijsvoorstel of aanbod wordt een offerte genoemd.

Op een offerte staat omschreven welke werkzaamheden je exact gaat uitvoeren, hoe lang je daar over gaat doen en tegen welke prijs. Op een offerte wordt de prijs vaak opgedeeld per onderdeel. Dat kan zijn de materiaalkosten, de manuren en het afvoeren van het afval.

Naast het vermelden van je eigen bedrijfsgegevens en de naw-gegevens van de potentiële opdrachtgever staat er ook nog een melding hoe lang de offerte geldig is. Onderaan de offerte staat ruimte voor een handtekening.

Wanneer de ontvanger akkoord gaat met je offerte dan is dit een bindende overeenkomst. Wettelijk gezien moet jij de opdracht uitvoeren, ook als de opdrachtgever alsnog een in zijn ogen beter voorstel onder ogen krijgt. Aan de andere kant moet jij je als uitvoerder ook aan de opgestelde offerte houden, dus ook je verlies nemen als tijdens je werkzaamheden blijkt dat je een inschattingsfout hebt gemaakt.

Wanneer de offerte ondertekend is en je opdracht gaat uitvoeren zal er een moment komen dat de klant moet gaan betalen. Het is gebruikelijk, maar niet altijd verplicht, om dan een overzicht te maken van hoeveel er betaald dient te worden en binnen welk termijn. Dit heet een factuur.

Een factuur wordt vaak voldaan na oplevering, maar bij grotere klussen kan ook afgesproken worden om vooraf een gedeelte te betalen. Zodat jij als opdrachtnemer bijvoorbeeld genoeg cash flow blijft behouden om je bedrijf buiten de klus om draaiende te houden.

Vaste onderdelen van een factuur zijn de bedrijfsgegevens van de opdrachtnemer en de naw-gegevens van de opdrachtgever. Daarnaast zal ook op een factuur gespecificeerd staan waar het totaalbedrag op gebaseerd is. Ook zal vlak voor de totaalprijs vaak het btw percentage staan plus de te betalen btw zelf.

Om de snelheid erin te houden is het belangrijk dat op de factuur ook het betalingstermijn komt te staan, wat vaak op binnen 14 dagen staat.

Offertes en facturen worden tegenwoordig veelal digitaal verstuurd. In het geval van de offerte is een akkoord via de mail ook bindend. Daar is dus niet per se een handtekening voor nodig.