1. Home
 2. Financieel en werk
 3. Cashflow en winst: wat is het verschil?

Cashflow en winst: wat is het verschil?

Het belangrijkste verschil tussen cashflow en winst is dat cashflow het geld meet dat een bedrijf binnenkomt en verlaat, terwijl winst het inkomen meet dat een bedrijf verdient nadat de kosten zijn afgetrokken. Cashflow is een maatstaf voor de liquiditeit van een bedrijf en het vermogen om rekeningen te betalen, terwijl winst een maatstaf is voor de winstgevendheid van een bedrijf.

Cashflow en winst: dit zijn de verschillen

 • Definitie: Cashflow is de hoeveelheid geld die een bedrijf in een bepaalde periode genereert of gebruikt, terwijl winst het geld is dat een bedrijf overhoudt nadat alle kosten zijn betaald.
 • Meting: Cashflow wordt gemeten in termen van geldmiddelen en kasequivalenten, terwijl winst wordt gemeten in termen van verdiend inkomen.
 • Tijdsbestek: de cashflow wordt gemeten over een specifieke periode, zoals een maand of een jaar, terwijl de winst wordt gemeten voor een boekjaar of een kwartaal.
 • Berekening: de cashflow wordt berekend door de uitgaande kasstromen (kosten) af te trekken van de inkomende kasstromen (inkomsten of investeringen), terwijl de winst wordt berekend door alle uitgaven af te trekken van de totale inkomsten.
 • Belang: Cashflow is belangrijk voor een bedrijf omdat het de liquiditeit en het vermogen om rekeningen te betalen meet, terwijl winst belangrijk is omdat het de winstgevendheid van een bedrijf meet.
 • Gebruik: Cashflow wordt gebruikt om de financiële gezondheid van een bedrijf op korte termijn te evalueren, terwijl winst wordt gebruikt om de financiële prestaties van een bedrijf op lange termijn te evalueren.
 • Besluitvorming: Cashflow wordt gebruikt om financiële kortetermijnbeslissingen te nemen, zoals het afbetalen van schulden of het investeren in nieuwe apparatuur, terwijl winst wordt gebruikt om strategische beslissingen te nemen, zoals het uitbreiden van het bedrijf of het doen van investeringen.

Wat is cashflow?

Cashflow (kasstroom op zijn Nederlands) is een belangrijke term binnen een onderneming die ons helpt te begrijpen hoe en hoeveel geld een bedrijf binnenkomt en verlaat. Het is een beetje zoals het water in een rivier: het stroomt erin, het stroomt eruit, en soms loopt het vast op bepaalde plaatsen. Maar in tegenstelling tot water wordt de cashflow gemeten in euro’s.

Dus, wat is cashflow precies? In eenvoudige bewoordingen is het de hoeveelheid contant geld of het equivalent daarvan dat in een bepaalde periode door een bedrijf wordt gegenereerd of gebruikt. Stel dat een bedrijf in één maand voor €100 aan speelgoed verkoopt. Dat is geld dat binnenkomt, of cashflow. Maar het bedrijf moet €50 betalen aan hun leverancier voor het speelgoed, €20 aan hun werknemers en €10 huur. Dat is geld dat uitgaat, of cashflow. Dus de cashflow van het bedrijf voor die maand zou €100 zijn (geld dat binnenkomt) en €80 (geld dat eruit gaat).

Cashflow is belangrijk voor bedrijven omdat het hen helpt te begrijpen hoeveel geld ze beschikbaar hebben om rekeningen te betalen, om te investeren of het bedrijf uit te breiden. Zonder voldoende cashflow kan een bedrijf moeite hebben om zijn rekeningen te betalen en zelfs failliet gaan. Aan de andere kant, als een bedrijf een positieve cashflow heeft, betekent dit dat het meer geld genereert dan het uitgeeft en in een goede financiële positie verkeert.

Cashflow kan ook worden gebruikt om de liquiditeit van een bedrijf te meten, wat het vermogen is om schulden en andere financiële verplichtingen af te betalen wanneer deze opeisbaar worden. Een bedrijf met een positieve cashflow en een hoge liquiditeit zal minder snel in gebreke blijven met zijn schulden.

Als het gaat om je eigen privé financiën, kan inzicht in de cashflow ook nuttig zijn. Je kan het gebruiken om je geld te beheren en ervoor te zorgen dat je voldoende contant geld hebt om je rekeningen te betalen. Als je bijvoorbeeld merkt dat je consequent meer geld uitgeeft dan je verdient, dan moet je mogelijk jouw budget aanpassen of manieren vinden om uw inkomen te verhogen.

positieve cashflow is voor een bedrijf erg belangrijk
Binnen een bedrijf zijn inkomsten en uitgaven, dit is de cashflow.

Positieve cashflow en negatieve cashflow

Het verschil tussen negatieve en positieve cashflow is dat een negatieve cashflow betekent dat een bedrijf meer geld uitgeeft dan er binnenkomt, terwijl een positieve cashflow betekent dat een bedrijf meer geld binnenhaalt dan het uitgeeft.

Als een bedrijf een aanhoudende negatieve cashflow heeft dan gaan alle alarmbellen af, omdat het niet genoeg contanten bij de hand heeft om zijn rekeningen en andere financiële verplichtingen op tijd te betalen. Dit kan leiden tot financiële problemen, zoals het afsluiten van een lening of het verkopen van activa om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Voor een bedrijf is een positieve cashflow het ideaalplaatje, omdat het meer contanten beschikbaar heeft dan nodig is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Dit geeft een bedrijf meer financiële flexibiliteit en kan het helpen investeren in groei of uitbreiding.

Het is belangrijk op te merken dat een bedrijf winstgevend kan zijn, maar toch een negatieve cashflow kan hebben. Dit komt omdat sommige uitgaven, zoals investeringen, vooraf kunnen worden betaald, terwijl de inkomsten uit die investeringen mogelijk pas later worden ontvangen. Daarom kan een bedrijf een positieve winst hebben maar nog steeds een negatieve cashflow hebben.

Als het gaat om persoonlijke financiën, betekent een positieve cashflow dat je meer geld verdient dan je uitgeeft. Aan de andere kant betekent een negatieve cashflow dat je meer geld uitgeeft dan je verdient.

Beroemde bedrijven met een negatieve cashflow

Er zijn veel voorbeelden van beroemde bedrijven die ondanks een negatieve cashflow erg succesvol zijn geworden. Enkele voorbeelden zijn:

 • Tesla – In de begindagen van het bedrijf had Tesla een negatieve cashflow omdat het veel geld uitgaf aan onderzoek en ontwikkeling en aan het bouwen van fabrieken voor zijn elektrische auto’s. Desondanks was het bedrijf in staat om via aandelen- en schuldemissies geld in te zamelen om te blijven groeien.
 • Amazon – In het begin had Amazon een negatieve cashflow omdat het veel geld uitgaf aan het uitbreiden van zijn productaanbod en het bouwen van magazijnen. Sindsdien is het bedrijf echter een van de meest winstgevende bedrijven ter wereld geworden.
 • Uber – In het begin had Uber een negatieve cashflow omdat het veel geld uitgaf aan het uitbreiden van zijn serviceaanbod en het werven van chauffeurs. Desondanks slaagde het bedrijf erin fondsen te werven via durfkapitaal en ging het uiteindelijk naar de beurs.
 • Netflix – Netflix had in het begin ook een negatieve cashflow omdat het veel geld uitgaf aan het verkrijgen van licenties voor content en het ontwikkelen van eigen originele content. Sindsdien is het bedrijf echter een van de meest winstgevende streamingdiensten geworden.
 • SpaceX – SpaceX is een ander voorbeeld van een bedrijf met een negatieve cashflow omdat het veel geld uitgeeft aan onderzoek en ontwikkeling, maar ook aan het bouwen en lanceren van raketten. Desondanks heeft het bedrijf fondsen kunnen werven via particuliere investeringen en contracten met NASA en andere klanten.

Het is wel belangrijk om te weten dat het merendeel van de bedrijven failliet gaat vanwege een negatieve cashflow. Het is absoluut geen vanzelfsprekendheid dat een bedrijf een aanhoudende negatieve cashflow kan omdraaien in een positieve.

Wat is winst?

Winst is een woord die je vaak hoort bij bedrijven, en het is een belangrijk concept om te begrijpen als het om geld en zaken gaat. Winst is het geld dat een bedrijf overhoudt nadat alle kosten zijn betaald. Laten we het voorbeeld van de cashflow nemen. Dit bedrijf verkocht in één maand voor €100 aan speelgoed, ze moeten €50 aan hun leverancier betalen voor het speelgoed, €20 aan hun werknemers en €10 aan huur. De totale kosten voor het bedrijf zouden €80 zijn, dus de winst voor die maand zou €100 (verkoopopbrengst) – €80 (kosten) = €20 winst zijn.

Winst is belangrijk voor bedrijven omdat het hen vertelt of ze geld verdienen of geld verliezen. Als een bedrijf een positieve winst heeft, betekent dit dat het meer geld verdient dan het uitgeeft, en dat het in een goede financiële positie verkeert. Aan de andere kant, als een bedrijf een negatieve winst heeft, betekent dit dat het meer geld uitgeeft dan het verdient, wat niet goed is.

Winst is ook belangrijk omdat het kan worden gebruikt om belangrijke zakelijke beslissingen te nemen, zoals het uitbreiden van het bedrijf, het investeren in nieuwe apparatuur of zelfs het aannemen van meer werknemers. Een bedrijf met een hoge winstmarge heeft meer middelen om in dit soort beslissingen te investeren.

Winst kan ook worden gebruikt om de prestaties van verschillende bedrijven of zelfs verschillende producten binnen hetzelfde bedrijf te vergelijken. Als het ene stuk speelgoed bijvoorbeeld €20 winst genereert en het andere €10, is het eerste stuk speelgoed winstgevender en kan het bedrijf besluiten om zich meer op dat speelgoed te concentreren.

Valkuilen voor bedrijven als winst maken de prioriteit heeft

Als een bedrijf zich alleen maar focust op het maken van winst kan dit leiden tot een aantal valkuilen, waaronder:

 • Kortetermijndenken: wanneer de primaire focus van een bedrijf ligt op het maken van winst, kan het besluiten nemen waarbij kortetermijnwinst belangrijker wordt dan duurzaamheid op de lange termijn. Dit kan leiden tot het verwaarlozen van belangrijke investeringen op het gebied van bijvoorbeeld onderzoek, ontwikkeling, opleiding van werknemers en andere gebieden die kunnen bijdragen aan groei op lange termijn.
 • Verwaarlozing van klantbehoeften: Bedrijven die zich uitsluitend op winst richten, kunnen de behoeften van hun klanten verwaarlozen om kosten te besparen of inkomsten te verhogen. Dit kan leiden tot een slechte klantenservice, producten van lage kwaliteit en uiteindelijk leiden tot verlies van klanten en inkomsten op de lange termijn.
 • Negeren van sociale en ecologische verantwoordelijkheid: Bedrijven die zich uitsluitend op winst richten, negeren mogelijk hun sociale en ecologische verantwoordelijkheden, zoals eerlijke arbeidspraktijken, milieubescherming en maatschappelijke betrokkenheid. Dit kan leiden tot negatieve gevolgen voor werknemers, de omgeving en het milieu, en kan leiden tot verlies van reputatie en winstgevendheid op de lange termijn.
 • Gebrek aan betrokkenheid en motivatie van werknemers: Bedrijven die zich uitsluitend op winst richten, verwaarlozen mogelijk de behoeften en het welzijn van hun werknemers. Dit kan leiden tot een gebrek aan betrokkenheid, motivatie en een hoog personeelsverloop, wat de productiviteit en winstgevendheid op de lange termijn negatief kan beïnvloeden.
 • Juridische en financiële risico’s: Bedrijven die zich uitsluitend op winst richten, kunnen zich bezighouden met onethische of illegale praktijken, zoals fraude, handel met voorkennis of omkoping, die kunnen leiden tot juridische en financiële gevolgen.

Het is belangrijk voor bedrijven om te streven naar winstgevendheid, maar dit moet worden afgewogen tegen andere belangrijke overwegingen. Het bereiken van een evenwicht tussen deze overwegingen kan leiden tot duurzaamheid en succes op de lange termijn.

Laatste aanpassing op 30 januari 2023

Vond je dit artikel nuttig?

Dit vind je misschien ook interessant