Categorieën
Maatschappij

Verschil goed en kwaad

Het leven is te ingewikkeld om er ongezien een stempel als goed of kwaad op te plakken, daarnaast zijn het subjectieve opvattingen. Wat jij als goed ervaart kan voor een ander als kwaad beschouwd worden, en andersom. Daarnaast kan de mens ook prima een combinatie van goed en kwaad zijn. Toch is er vanuit de filosofie wel een uitleg aan goed en kwaad te koppelen.

Categorieën
Maatschappij

Verschil plagen en pesten

Omdat Egypte het Israëlische volk niet binnenliet kreeg te volgens het Bijbelboek Exodus 10 plagen voor zijn kiezen. Water veranderde in bloed en het land kreeg onder meer te maken met een kikker-, een luizen- en een steekvliegenplaag. Over dit soort plagen hebben we het in dit artikel niet.

Categorieën
Maatschappij

Verschil normen en waarden

Normen en waarden, begrippen die regelmatig voorbij komen als het gaat om het functioneren van onze maatschappij en samenleving. Vaak wordt gedacht dat ‘normen en waarden’ één begrip is, normen en waarden worden dan als losse begrippen ook te pas en te onpas door elkaar gebruikt.

Categorieën
Maatschappij

Verschil begrafenis en crematie

Begraven of cremeren, dat zijn wel de meest gebruikelijke opties voor wanneer je komt te overlijden. Veel mensen kiezen tegenwoordig voor een crematie, de meer klassieke begrafenis is niet meer zo vanzelfsprekend.

Categorieën
Maatschappij

Verschil allochtoon en autochtoon

Wij zijn in Nederland ontzettend goed om mensen in hokjes te stoppen. Een heel goed voorbeeld daarvan zijn de definities allochtoon en autochtoon die in Nederland worden gebruikt om mensen in te delen naar afkomst.