Categorieën
Maatschappij

Wat is het verschil tussen revolutie en evolutie

De diverse volksopstanden die recentelijk plaatsvonden, zoals in Oekraïne, Egypte en Turkije, gaan vaak gepaard met de term revolutie. Evolutie daarentegen wordt vaak gebruikt in de wetenschap. Revolutie en evolutie zijn tegenhangers.

Een revolutie is een plotselinge verandering van iets, en wordt veel gebruikt bij politieke gebeurtenissen. Veel Arabische en Afrikaanse landen hebben een regime met een dictatoriaal karakter, de bevolking durft hier steeds meer tegen in verzet te komen. Het meest recente voorbeeld van zo’n revolutie is de Egyptische Revolutie die in 2011 plaatsvond. Geïnspireerd door de succesvolle Tunesische Jasmijnrevolutie die eind 2010 begon gingen steeds meer Egyptenaren de straat op om te protesteren tegen onder andere de gewelddadige regering, corruptie, werkloosheid en armoede. Toen steeds meer mensen en steden gingen meedoen aan de protesten was werd er nog maar één doel nagestreefd, en dat was het aftreden van president Hosni Moebarak.

Op 11 februari 2011 legde Moebarak zijn functie als president neer, de revolutie was een feit, de nasleep was echter niet louter positief te noemen. De normalisatie van de politiek in Egypte liep maar stroef, het leger (en daarmee) het geweld was nog altijd prominent aanwezig en de democratisch gekozen Mohamed Morsi was vooral op macht belust. De revolutie had niet gebracht wat men hoopte, in 2013 werd Morsi middel een staatsgreep door het leger afgezet. Een politieke revolutie zorgt over het algemeen niet voor acute verbetering, en zelfs uitgroeien tot een burgeroorlog zoals in Syrië.

Naast politieke revoluties zijn er ook economische revoluties, een bekend voorbeeld is de industriële revolutie. Tot het jaar 1800 werden goederen alleen nog met de hand vervaardigd, tot er machines werden ontwikkeld die diezelfde goederen dus machinaal konden produceren. Door een snellere en goedkopere productie daalde de prijs van producten en werden toegankelijk voor mensen die er nu wel geld voor hadden. De overstap van een handmatige industrie naar een machinale ging zo rap dat men spreekt van een industriële revolutie.

Een meer actuele revolutie en die momenteel nog steeds gaande is, is de digitale revolutie. In de jaren zeventig verschenen de eerste computers, waardoor tekstverwerken en het invoeren van data gedigitaliseerd werd, tegelijk met de computer verschenen ook de video games. Andere belangrijke voorbeelden van de digitale revolutie zijn de opkomst van de mobiele telefoon en het internet, en minder recent, de introductie van de CD’s en CD-roms waardoor cassettebandjes en floppy disks overbodig werden. De digitalisering lijkt haar hoogtepunt nog lang niet bereikt te hebben.

Als er geen sprake is van een plotselinge verandering maar juist van een geleidelijke verandering of ontwikkeling, dan spreek je van een evolutie. De bekendste evolutie is de evolutie van de mens, om te worden zoals we nu zijn hebben we tientallen miljoenen jaren evolutie moeten doorstaan. Een belangrijke stap in deze evolutie is het gebruik van werktuigen, hierdoor waren onze vroegere voorouders in staat om te jagen, en juist doordat ze moesten gaan nadenken over hoe werktuigen het beste vervaardigd konden worden werden de hersenen groter en meer complex. Een andere belangrijke stap in de evolutie van de mens is natuurlijk het ontstaan van taal.

En ook nu gaat de evolutie van de mens nog door, zolang de wereld om ons heen verandert zal het menselijk lichaam bezig zijn om zich daar op aan te passen. Zo kunnen mensen die al duizenden jaren op grote hoogtes in de bergen wonen veel beter zuurstof opnemen dan mensen die grote hoogtes niet gewend zijn. Niet alleen de mens heeft zich zo langzaamaan ontwikkeld tot hoe hij nu is, dat heeft ieder levend wezen gedaan. Ook ons zonnestelsel heeft heeft er meer dan 4 miljard jaar over gedaan om te komen tot het stabiele zonnestelsel wat het nu is. Een bekende uitspraak rondom de evolutie is “Survival of the fittest”, dit betekent zoiets als dat de planten en dieren die het beste in hun leefomgeving passen eerder zullen overleven dan diegene die op één of andere manier problemen hebben met de huidige leefomgeving. Deze natuurlijke selectie zorgt ervoor dat de evolutie doorgang vindt onder de meest optimale omstandigheden.

Een revolutie is een plotselinge verandering, vanuit politiek oogpunt niet altijd een positieve verandering. Een evolutie is een geleidelijke ontwikkeling of verandering, en komt veel terug in de wetenschap en biologie. De bekendste evolutie is de evolutie van de mens, deze heeft miljoenen jaren geduurd en duurt nog steeds voort.