Categorieën
Gezondheid

Verschil zelfmoord en euthanasie

Dagelijks komen in Nederland en België mensen op de een of andere manier in aanraking met de termen zelfmoord en euthanasie, onlosmakelijk verbonden met de dood en het daarbij horende verdriet. Er is echter een duidelijk verschil tussen euthanasie en zelfmoord ondanks dat bij beide op het oog wordt gekozen voor het beëindigen van het leven.

Wanneer een persoon zo hevig lijdt bij een ernstige ziekte als kanker of misschien wel ouderdom kan deze verzoeken hulp te krijgen bij het inzetten dan wel bespoedigen van de dood, een arts dient een dodelijk middel toe waardoor de persoon in een diepe coma raakt en vervolgens overlijdt, dit noemen we euthanasie. Het gaat hier om het bewust eindigen van een onmenselijk en uitzichtloos bestaan.

Euthanasie betekent letterlijk goede dood, en gaat over het algemeen gepaard met veel respect en liefde, de patient is omringd door mensen die hem of haar liefhebben. In veel landen is euthanasie bij wet verboden, maar ook in landen waar het wel is toegestaan zijn vaak gelovigen fel tegen euthanasie. In Nederland en België is euthanasie legaal en dus toegestaan.

Of een arts instemt met een euthanasie wordt vaak getoetst aan de hand van strenge voorwaarden, zo moet een patient terminaal ziek zijn en wordt euthanasie bij een bejaarde die klaar is met het leven niet als goede reden gezien. Tegenwoordig kiezen mensen daarom voor zelfeuthanasie, hier komt geen arts aan te pas, de patient (en/of familie) gaat zelf op zoek naar de medicijnen die hem of haar helpt het overlijden te bespoedigen, en vooral ouderen kiezen ervoor om te stoppen met eten en drinken. Ook zelfeuthanasie is een bewuste keuze die vaak samen met familie en vrienden wordt gemaakt.

Helaas is het niet voor iedereen mogelijk om voor een vredelievende dood te kiezen, gedreven door wanhoop wordt door het merendeel van de mensen die dood willen gekozen voor een snelle zekere dood, dit noemen we zelfmoord. Dit heeft als groot nadeel dat nabestaanden, passanten en hulpverleners dikwijls met gruwelijkheden worden geconfronteerd, als iemand door een trein wordt aangereden of van een gebouw springt levert dit vaak geen fijn aangezicht op, maar ook jezelf ophangen of polsen doorsnijden kan vaak erg traumatisch zijn voor de mensen die je vinden. Zelfmoord wordt over het algemeen als egocentrisch beschouwd omdat de nabestaanden er vaak nog jarenlang last van hebben. Helaas zien mensen die zelfmoord plegen vaak geen andere uitweg en is rationeel denken niet maar aan hen besteed.

Zelfmoord in oorlogstijd wordt op sommige momenten wel als logisch en geaccepteerd ervaren. Zo waren er tijdens de tweede wereldoorlog veel gevangen verzetsstrijders die zelfmoord pleegden om zo te voorkomen dat zij mogelijkerwijs hun kameraden zouden verraden. Ook kozen diverse joden voor zelfmoord voordat ze door de Duitsers naar de concentratiekampen werden getransporteerd.